21 Ekim 2016 Cuma

Karikaturler ve acitan sozler....a45UyF587661-160430111433 Oraj Poyraz cimcime@neomailbox.net
2016/10/21  10:50 6  64  pembe@googlegroups.comGrup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/20 Ekim 2016 Perşembe

Diyanet’in derdine bak!

Diyanet kendi açısından haklı.
Adam İslam, sünnet yani Muhammed penceresinden bakıyor.
Bu normal.
Siz de Müslümansanız, buna dikkat etmelisiniz.

İşte zurnanın zırt dediği yer de burası.
Müslüman mısınız?

Süt kardeşliği bence önemli değil, bence genetik kardeşlik önemli diyorsanız bakın işte siz Muhammed'den farklı bir laf söylüyorsunuz demektir.
Ben Muhammed diyorum, siz Hz. Muhammed.
Şakası yok, bir peygamber.
Ve Müslümanlar şunu bilmiyorlar.

Tarih boyunca Allah ya da el-İlah'la yani the god ile konuşan sonsuz sayıda insan var.
Bunların sonsuz sayıda olanı deli, zır deli olarak kabul edilmiş.

Az bir bölümü ise nebi olarak biliniyor.
Bunların kitabı yok.
Bu ne demek, adam ilahla konuşmuş, ama ilahın söylediklerini dağınık olarak iletmiş.
Yani ilah buna söylemi, bu da ne anladıysa onu halka anlatmış.
Dahası bunların anlattıkları bir şiir ya da bir roman gibi bir düzen içinde derlenmemiş.
Karışık, kuruşuk derlenmiş.
Bunlar da insanlara ilahın dinin insanlara anlatmış diyorlar(!?)
Bütün peygamberler aynı zamanda nebi'dir, yani ilahın dinini kendi anladığı şekliyle insanlara anlatır.
Muhammed de bu kadarını zaten yapmıştır.
Bu  nedenle hadislere basit hikaye muamelesi yapanlar büyük hata yapar.

Şunu da belirteyim, halen dünya üzerinde var olan çoğu din bu şekildedir.
Yani bir nebi ilahla olan iletişiminden anladıklarını halka kendi anlatımıyla anlatmıştır.
Yani ortada bir kitap vardı, bir din vardır, ama bu kitap ve din, ilahın kelamı değil, nebinin anlatımıdır.

Bir de peygamberler var.
Bunların iddiası bambaşka.
Denilen o ki, ortada olan sözler, yani ayetler bildiğiniz, basbayağı ilahın sözleridir.
Yani o cümleleri doğrudan ilah kurgulamış, söylemiştir.

Bilimselliğin ölçütleri nelerdir?
 1. Gözlenebilirlik:
  Bilimsel bilgi görgül (emprical) olandır.
  Görgül, gözleme dayalı olandır.
  Bilimsel bilginin görgül olması, gözlemler yoluyla bilginin doğruluğunun ya da yanlışlığının kanıtlanabilir olması demektir.
 2. Ölçülebilirlik:
  Ölçme; herhangi bir değişkenin niteliğini,niceliğini ya da derecesini saptama ve sayısal olarak belirtme işidir.
  Ölçme, gözlemleri, bu gözlemlerdeki farklılıkları yansıtacak şekilde sayılarla temsil etme, sayılara dönüştürme işlemidir.
 3. İletilebilirlik:
  Aktarılmak istenenin tam olarak anlaşılmasını, ifade edilmek istenenden başkasının anlaşılmamasını içerir.
  İfadelerin iletilebilir olmasını sağlamanın yolu ise, işevuruk tanımlar kullanmaktır.
  İşevuruk tanım, soyut ve öznel olan kavramların anlaşılabilmesi için somut ifadeler kullanılmasıdır.
 4. Tekrarlanabilirlik:
  Hipotezlerin ya da olaylar arasında var olduğu düşünülen ilişkilerin doğruluğu araştırılabilmeli, sınanabilir nitelikte olmalıdır.
  Diğer bir deyişle sonuçların, öne sürülen hipotezi ve iddia edilen ilişkileri destekleyip desteklemediği gösterilebilmelidir.
  Bunun için de uygun analiz teknikleri kullanılmalıdır.
 5. Sağdanabilirlik:
  Gözlenebilirlik ve ölçülebilirlik temel nitelikte ölçütler olarak gözükmektedir.
  Çalışmaların iletilebilmesi, tekrarlanabilmesi ve sağdanabilmesi/sınanabilmesi için, bunların gözlenebilir ve ölçülebilir olması gerekmektedir.
  Tekrarlanabilirlik ve sağdanabilirlik/sınanabilirlik ise, iletilebilir olmaya bağlıdır.

O nedenle o cümleler kusursuzdur, mutlak doğrudur, ilahidir.
Bunları korunmuştur.

Elbette konu din olunca iddialara sonsuz ve görecelidir.
Yahudilere bakarsanız, onlar muarref olduklarını falan asla düşünmezler, Hristiyan ve Müslümanların kitaplarını ise doğrudan küfür sayarlar.
Hristiyanlara bakarsanız, onların bir bölümü Yahudi kitapların muharref sayar bir bölümü saymaz kutsal sayar, ama Müslümanları kitapların doğrudan küfür sayarlar.
Müslümanlara bakarsanız bunların hepsi de muharreftir.

Hristiyanlar rahat durmamıştır.
Misal Mormonlar olsun, Mormonların son peygamberi 1800'lerde kendine kadar gelen Yahudi ve Hristiyanların kitaplarını sahih saymış ancak üstüne bir kitap daha getirmiştir.

Anglikanlar, Evangelistler eski ve yeni Ahdi beraberce muteber saymıştır.

Bahailer ise İslam dahil olmak üzere önceki bütün kutsal kitaplarla beraber Kitab-ül Akdes'i muteber ve kutsal saymıştır.
Üç dinin füzyonu, dinler arası kardeşlik.
Bu size bir şey hatırlattı mı?
Bence hatırlatmalı.

Bana sorarsanız, bunların hepsi de geçmişin tortularını taşıyor, bunların hepsi de arkaik, bunların hepsi de çağımızı, geleceğin sorularına yanlış ve uyduruk cevaplar veriyor.

Bence artık tertemiz bir sayfa açmak gerek.
Eski insanların bir şeyler bildiğini zannetmek hata.
Atalarımız karanlıkta el yordamıyla, iyi niyet, temiz kalple bir şeyler yapmaya çalıştılar.
Elbette, kötü niyetli fesat insanlar değildiler.
Ancak, onları dönemi bitti.
Artık, gerçek bilginin, bilgeliğin dönemi başladı, BAŞLAMIŞ OLMASI GEREKİR.

Gerçek bilgi nedir, bu bellidir.
GÖZLENEBİLİR, ÖLÇÜLEBİLİR, İLETİLEBİLİR(ANLATILABİLİR), TEKRARLANABİLİR, SAĞDANABİLİR (SINANABİLİR)

Misal Allah olsun, melekler, cennet, cehennem, sırat köprüsü hatta ibrani mitolojisindeki her şey olabilir.
Bunlar gözlenebilir mi?
Allah gözlenebilir mi?
İlla ki, gözle görmenize gerek yok, herhangi bir yöntemle belirlenebilir mi?
Ölçülebilir mi?
Allahın, cennetin herhangi bir sıfatı ölçülebilir mi?
Misal boyutları, rengi, şiddeti, titreşimi.
Allahın anlatılması mümkün mü?
Bana Allahı anlatın desem, eksiksiz, tam bir tarif verebilir misiniz?
Eni, boyu, hacmi, şiddeti, rengi, fiziki herhangi bir tanımı olabilir mi?
Her şey gerçek üstü, GERÇEK ÜSTÜ diyorum, boru değil.
Gerçek üstü ne demek?
Masal, hikaye, rüya, hülya demek.

Allah'a ilişkin tecrübeleri olanlar var.
Misal Muhammed, Musa, İbrahim.
Pek iyi, pek güzel.
İyi güzel de, ben, sen, o, biz, siz, onlar, hepimiz.
Bizler de bu tecrübeyi yaşamalıyız.
Allah bizimle de konuşsun, seninle de konuşsun, onunla da konuşsun, hepimizle konuşsun.
Tekrarlanabilirlik bu işte.

Sonra her şüphe ettiğimizde yeniden, yine tekrarlayalım.
Şimdi, yarın, öbür gün, on gün sonra, yüz gün sonra Allahla ben konuşayım, siz konuşun, o konuşsun, hepimiz konuşsun.

Sürekli temassızlık yaşayan bir elektronik devre gibi, bir konuşan, bir konuşamayan ilah olmaz, olamaz.
Bir onunla konuşa, öbürüyle konuşamayan, berikini seçen, ötekini seçmeyen ilah olmaz.

Aslında ilah üzerinde düşününce öyle insana benzeyen, insanla hasbihal eden, insanı önemseyen, insanla insan olan bir ilah çok da anlamlı durmuyor.
Aslında olur olmaz konuşan ilan hiç olmaz.
İlah denilen ilah öyle zırt pırt konuşmaz.
Hatta ilah konuşmaz.
İlah dediğin ilah, sözünü insan lisanıyla değil kendi lisanıyla söyler.
Ben doğrusu ilahın varlığı için bir belge, bulgu, delil sahibi değilim.
Yokluğu için de bir karinem yok.
İlahın varlığına ilişkin beklentilerim tamamıyla romantiktir.
Sonuçta ben bir insanım.
Ancak, bu gün ulaştığım bilinç seviyesinde, 630 yılındaki Ortadoğu insanlarıyla insan olan bir ilah beni zaten hiç açmaz.
Hatta beni 2016 yılındaki insanları bilinç seviyesindeki insanlarla insan olan bir ilah da açmaz.
Beni insanlarla insan olan bir ilah asla açmaz.
Sizi de açmamalı.
Artık lütfen gönül gözünüz müdür o, kalp gözünüz mü, yoksa beyin gözünüz mü, on lütfen açın.

Tarihten gelen o arkaik ilahlar sizin ruhsal, düşünsel sorunlarınıza bir çözüm olmayacak.
Dahası onlar sizin ve sizin kümelendiğiniz cemaatin dünyanın kalanıyla kavgalı olmanıza sebep olacak.
Hatta arkaik ilahlar sizin kendinizle, kendi cemaatinizle, kendi insan doğanızla, evrenle kavgalı olmaza sebep olacak.

Konu neydi efendim?
Süt kardeşliği hısımlık yaratır mı?
Peki sizce yaratır mı?

Siz eğer kendi aklınızı kullanırsanız bu Müslüman değilsiniz, farklı ve yeni bir dinin üyesisiniz demektir.
Yok bu konuda Muhammed ne demiş, Musa ne demiş, İbrahim ne demiş diye antik derlemeler bakarsanız, misal Kütüb-i Sitte'ye bakıyorsanız bakın işte o zaman Müslümansınız demektir.

Ama oraya baktığınızda olacak şeyi söyleyeyim, batağa gireceksiniz, patenaj çekeceksiniz.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      


Diyanet'in derdine bak!

20/10/2016 16:56

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa'da yetim kalan bir bebek için başlatılan anne sütü kampanyasına ilişkin açıklama yaptı: "İslam dininde süt kardeşler arasında evlilik yasak. CNN Türk'ün haberine göre Bursa'da meydana gelen trafik kazasında sekiz aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebekse kurtarıldı. Bebek için anne sütü kampanyası başlatıldı. Hastaneye çok sayıda anne sütü gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ise 'Süt kardeşler kayıt altına alınsın' uyarısı geldi.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Ahmet Yaman, süt bağışı yapılan bebeğin ileride evlenmesi muhtemel kişilerle akraba olması ihtimali bulunduğunu belirtti ve süt kardeşlik bağlarının kayıt altına alınmasını istedi.

Yaman şöyle konuştu: "İnsani duygularla başlatılan kampanyalarda, ileride evlenmesi söz konusu olabilecek süt akrabalar meydana getirebilmesi ihtimali dahilindedir. İslam dininde süt akrabaların arasında evlilik yasak olduğundan, bu tür girişimlerin mutlaka kayıt altına alınması yani süt sahiplerinin ve kime verildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Yetkililerin bu yönde tedbir alması yerinde olacaktır."http://www.diken.com.tr/diyanetin-derdine-bak/

 
a45UyF587661-161020221640 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2016/10/20  23:53 3  49  pembe@googlegroups.com


 

--

Bilgi, tukenmeyen bir hazinedir; akil eskimeyen, yipranmayan bir elbisedir.

Hz.Ali

Risale-i Nur u sadece kuslar degil, gokte ve havada bulunan tum varliklar alkislar

Said-i Nursi
Islam dinine gore basta insan olmak uzere, butun yaratiklar kendi dillerince Tanrinin adini anarlar.

Insan en acimasiz hayvandir.
Trajedilerde, boga gureslerinde ve haca germelerde su gune kadar kendisini en iyi hisseden oydu ve kendisi icin cehennemi icat ettiginde, $iki durun, bu aslinda en iyi cennetiydi.

Friedrich Nietzs


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

Feyzioğlu'ndan KAMUOYUNA KRİTİK UYARI!


"Başkanlık sistemi veya parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığıdır.
Eğer kuvvetler ayrılığı sağlanmadan başkanlık sistemine geçilirse dünyadaki bütün örneklerinde görüldüğü üzere sonu diktatörlük olur"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu

Anahtar cümle budur.
Kuvvetler birliği ilkesi bir ilke değil bir zırvadır.
Demokratik sistemi kullanarak seçilmiş despot üretmeye ya da olmaya heves edenlere yönelik bir zırva.
Çağdaş dünyanın, gelecek zamanların konuşulacak konusu kuvvetler birliği değildir.
Arkaik bir taleptir bu.
Tarihte kalması geren bir hevestir.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA     


Feyzioğlu'ndan KAMUOYUNA KRİTİK UYARI!


Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili, "Başkanlık sistemi veya parlamenter sistem, kuvvetler ayrılığıdır. Eğer kuvvetler ayrılığı sağlanmadan başkanlık sistemine geçilirse dünyadaki bütün örneklerinde görüldüğü üzere sonu diktatörlük olur" dedi.

"İKTİDARIN MAHKEMELERİ ŞEKİLLENDİRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Burada meslektaşlarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz sürecine değinerek, "Türkiye 15 Temmuz'a, hukukun üstünlüğünü ve bu çerçevede yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, hesap verebilirliğini zayıflattığı için geldi. Soru çalmalarından devletin içine yerleşmeye kadar neresinden bakarsanız bakın liyakat sisteminin paramparça edilip, sadece kendi adamını bir yere getirilmesine izin verilmesine kadar, bütün olumsuzluklar aslında hukuktaki aşınma sebebiyle oldu.

O halde 15 Temmuz'un gerçek anlamda bir milat olması için hepimizi sarsması kendimize getirmesi, yanlışı nerede yaptık diye sorgulatıp, doğruyu yapmak adına buluşturması gerekiyordu. Bizde üzerimize düşeni bu noktada hiç çekinmeden söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Tarafsız, bağımsız, hesap verilebilir, şeffaf yargıya ihtiyacımız var. Ne siyasetin yargıya karışmasını, ne de yargının siyaset yapmasını istiyoruz" dedi.

"ADİL YARGI OLMAZSA SUÇLU-SUÇSUZ AYRILMAZ"

Adil yargılamanın önemine değinen Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Her kim ki iş yapıyorum demek için, 'En çok FETÖ'cüyü ben yakaladım' demek için veya başka sebeple adil yargılama zorunluklarını ihlal ederse, her kim ki savunma hakkından vazgeçmemizi isterse veya ihlal ederse, bilinki ya gizli örgüt üyesidir ya da bilinçsizce örgüte yardım etmektedir.

Çok basit bir sebebi var bunun. Adil yargılama olmaksızın suçlu ve suçsuzu ayıramazsınız. İhtimal dışıdır. Bir kişinin suç örgütü üyesi olup olmadığını söyleyebilmek için adil yargılama gerekir. Adil yargılama, savunmasız olmaz. Savunma da avukatsız olmaz. Mevcut KHK'ların ceza yargısına ilişkin hükümleri şu anda F tipi suç örgütü lehine çalışmaya başlamıştır.

Çünkü suçluyla suçsuzu birbirinden ayırma hedefi yerine savunmayı baskılama uygulaması geçerlidir. Savunmanını bastırıldığı yerde adil yargılama olmaz. Adil yargılamanın olmadığı yerde suçlu-suçsuz ayrılamaz. Suçluyla suçsuzun ayrılamadığı yerde F tipi suç örgütü çökertilemez, yöneticilerine ulaşılamaz. Tam aksine olabildiğince çok masum insan hakikaten suçluların arasına karışır. Ve bundan iki sonuç doğar, gerçek suçluların suçu gizlenir, masun insanlar ise devletlerine küserler ve devletine kırgın yüzbinlerce insan yetişir."

"212 AVUKAT TUTUKLANDI"

Türkiye'de 100 bin avukattan 212'sinin darbe girişimi sonrası tutuklandığını belirten Feyzioğlu şöyle devam etti:

"Herkes için istediğimizi sürekli cephe hattında hukuk mücadelesi yapan avukatlar için fazlasıyla istemek zorundayız. Avukatların adil yargılanmaya kuşkusuz büyük ihtiyaçları var. Çünkü bu suçlamalarla karşı karşıya kalma ihtimalleri fazla.

Ve adil yargılama olmadan hiç kimsenin güvencede olmadığını söyleyebilirim. 100 bin avukattan 212 tutuklumuz var. Keşke bir tane bile olmasıydı. Dosyalar açıldığında 212 avukatın ne kadarının halkı sebeplerle tutuklandığını daha net bir şekilde göreceğiz."

CEZA HUKUKUNDA MİLAT OLMAZ

Feyzioğlu, 17-25 Aralık tarihlerinin bir milat olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Ceza hukukunda milatlar olmaz. Hem suçun hukuki tabiatına bir milat uygulanamaz. Suçsa suçtur, değilse değildir. Yalnızca şu olabilir, ceza kanununun geçmişe yürümezliği. Bugün yaptığınız bir ceza kanununun geçmişe yürütemezsiniz. Bizim hukukta bildiğimiz başka bir milat yok.

17-25 Aralık bir milat olur mu? Hayır. Siyaseten milat olabilir ama ceza hukukçusunun böyle bir milattan söz etmesi söz konusu bile olamaz. Ancak bir milat konulduğunda ve uygulamaya başlandığında yargılama sürecinde o da kuvvetleri birliğini akla getirir. Kuvvetlerden birinin koyduğu miladı, hukukta olmadığı halde yargı kuvveti uygulamaya başlarsa bu da maalesef kuvvetler ayrılığını gölgeler" dedi.

"KUVVETLER AYRILIĞI SAĞLANMAZSA SONU DİKTATÖRLÜK OLUR"

Başkan Feyzioğlu'nun söyleşinin ardından meslektaşlarıyla fotoğraf çektirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Feyzioğlu, başkanlık sisteminin yeniden gündeme gelmesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine şu cevabı verdi:

"Başkanlık sistemi veya parlamenter sistem kuvvetler ayrılığıdır. Öncelikle kuvvetler ayrılığıdır. Türkiye'de kuvvetler ayrılığını nasıl sağlayacağımızı somut bir şekilde ortaya koymadan sistem tartışması yapılmasını doğru bulmuyorum.

Yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını, hesap verebilirliğini, şeffaflığını nasıl sağlayacağımızı kimse konuşmadan başkanlık sistemi mi parlamenter sistem mi tartışması anlamsızdır. Siyaset yapmayan yargı, siyasetin şekillendirmediği yargı. Bunu anayasaya nasıl işleyeceğimizi beraberce görelim, yapalım. Ondan sonra parlamenter sistem, başkanlık sistemi konuşuruz. Eğer kuvvetler ayrılığı sağlanmadan başkanlık sistemine geçilirse dünyadaki bütün örneklerinde görüldüğü üzere sonu diktatörlük olur."

http://www.sarizeybekhaber.com.tr/haber/feyzioglu-ndan-onemli-uyari.html 
a45UyF587661-161020215139 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2016/10/20  23:16 4  58  candostum@googlegroups.com


 

--

Seref ve soyluluk, yuksek ozellik ve niteliklerden gelir, atalarin curumus kemiklerinden degil.

Hz.Ali

Maide Suresi 38.Ayet:

Hirsizlik eden erkek ve kadinin, yaptiklarina karsilik bir ceza ve Allah tan bir ibret olmak uzere ellerini kesin.

Kur an-i Kerim in bazi ayetlerine iliskin mazeretler:
1- Bu ayetler yanlis tercume edilmis!
2- Bu ayetler yanlis anlasilmaya musait yani herkes anlayamaz!
3- Bu ayetler zaman asimina ugradi yani bugun gecersiz!
4- Bu ayetler cag disi yani Islam da reform yapilmasi lazim!
5- Bu ayetlere iman etmek imkansiz ama yine de ben bir muslumanim!

Mazeretlerin Cevaplari:

1- Diyanet Vakfi Meali ni, konularinda uzman Ilahiyatci Heyet hazirladi. En cok itibar edilen meal. Heyetteki herkesin yanlis tercume yapmasi imkansiz. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
2- Kur an-i Kerim i herkesin anlayabilecegine dair ayetler var* ve zaten bu sebeple indirilmis . Tersi ise adaletsizlik olur cunku herkesin anlayamayacagi ve yanlis anlasilmaya musait bir kutsal kitap gondermek Allah a yakismaz. Bir sakinca da sudur; Muslumanlara siz Kur an i anlamazsiniz, sadece biz anlariz diyen ruhban sinifi olusur ki Islam da ruhbanlik haramdir. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
3- Kur an in, kiyamete kadar , cihansumul(evrensel) yani her zaman ve her yerde hukmunun gecerli olduguna inanmak farzdir. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
4- Allah 21. yuzyilin hayat sartlarini ve yasam bicimini ezelden beri bildigine gore Allah in bu durumu hesaba katmadigi ni iddia etmek Allah a karsi cok buyuk bir iftiradir. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
5- Bu ayetlere iman etmeyenin adi Musluman degil Kafir dir.** Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.

*Bakiniz: Nahl Suresi 89. Ayet, Enam Suresi 38. Ayet, Maide Suresi 15. Ayet, Hac Suresi 16. Ayet.
**Bakiniz: Bakara Suresi 85. Ayet ve Maide Suresi 44. Ayet.

Hatali oldugunuzu ya da yanlis yaptiginizi asla kabul etmeyin.

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

Mağazalar Derneği başkanı: 51 yaşındayım, böyle bir dönem yaşamadık

Şimdi de sıra mağzalarda.
Buna salam politikası deniyor.
Halkın kesimleri sırayla aslanın önüne atılıyor.
Tıpkı eski Roma'da olduğu gibi o sırada tribünlerde olanlar keyifle seyrediyor, baş parmaklar havaya ya da yere, ölen ayaklarından sürüklenerek alandan götürülüyor.
Şimdi olan da budur.

Memurları halkın önüne atarsınız.
Halka memurları şikayet edersiniz.
Memurların on yıllarca alın teri dökmeden para kazandığını, halkı sömürdüğünü, halka tepeden baktığın falan söylersiniz, geçmiş yıllarda halkı kızdıran işler olduysa onları örnek getirir, halkın öfkesini memurların üstüne yönlendirirsiniz.
Memurlar aleyhinde yasa tasarıları bu furyada meclise getirilir.
Memurlar ayağa kalkar, meydanlara dökülür, karşısına polisi çıkarırsınız, polis onları coplar, gazlar, döver, söver.

Halkın kalanı bütün bu olup bitenleri tıpkı arenada dövüş seyreder gibi seyreder.
Ortada kalan memurlar darmaduman olur.
Hak kayıpları olur, mağduriyetler olur, hayal kırıklıkları, öfkeler, nefretler olur, halkın kalanına karşı kırgınlıklar olur.

Sonra halkın önüne köylüyü atarsınız.
On yıllarca taban fiyat, üreteci mazotu, gübre teşviki, üretici kooperatiflerine çöreklenmiş ağalar, halkın emeğin sömürmüş köylü edebiyatı yaparsınız.
Köylünün sulama suyunu beleş kullandığını, oysa suyun bütün halka ait olduğunu falan anlatırsınız.
Su kaynaklarının özelleştirilmesini anlatırsınız.
HES'ler nedeniyle beleşten az pahallıya istimlak edilen köylülerin isyanını küçümser, halka köylüyü anarşist, terörist falan olarak gösterirsiniz.

Sonunda köylü de sokaklara dökülür, bunun da karşısına jandarmayı çıkarısınız, jandarma köylüyü döver, söver, köyleri ablukaya alır.
Hakaretin, rezaletin bini bir para.
Halkın kalanı yine arenada aslan dövüşü gibi seyreder.
Parmaklar yeri gösterir.
Neşeli olan hareket bu çünkü.

Sonra işçileri hedef tahtasına koyarsınız.
Sendika ağaları, on yıllarca işverenleri ve halkı sömüren sendikalar anlatılır.
Sendika ağaları anlatılır.
Komünizm, işverenlerin çektiği çileler, onların halka istihdam getirmekte yaşadığı zorluklar falan anlatılır.
O pis solcuların, sosyalistlerin, sendikacıların, kooporistlerin nasıl anarşist falan oldukları anlatılır.
Kıbrıs Harbi sonrasında küresel oligarkların ülkemize yaptığı ekonomik ambargo ve şantajın sonuçları hep bunların suçu olarak anlatılır.
Ecevit halkı açlığa, tüp kuyruklarına mahkum etmiştir.
İnönü dünya savaşına girmediği halde halkı ekmek karnesine mahkum etmiştir falan.

Bu sefer de sendikalar ve çalışanlar aleyhinde yasal düzenlemeler meclis gündemine gelir.
Halkın kalanı yine tribünlerde izleyici.
Bu seferde meydanlarda işçiler, sendikalar, ve karşısında toplum polisi.
Yine coplar, gazlar, toplu tutuklamalar, gözaltılar, uzun yargılamalar.
Bunların medyalarına, sivil toplum örgütlerine hiddet ve şiddet gösterileri.
Bu böyle gider.

Halk yine izleyici, keyifli bir maç gibi.

Sıra sıra halkın bütün kesimleri sistemin eleğinden geçer.
Halk ise sıranın kendisine geleceğini hiç düşünmeden neşeli bir dövüş izler gibidir.

Salam politikasıdır bu.
Halkı ince dilimler halinde keser, keser sonunda salamı tüketirsiniz.

Türkiye işte böyle tüketilmiştir.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA     


Mağazalar Derneği başkanı: 51 yaşındayım, böyle bir dönem yaşamadık.

20/10/2016 17:11

Birleşmiş Mağazalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesi ve karlılık oranlarının düşmesiyle mağazalarda başlayan sıkıntıların, tüm alışveriş merkezlerine sıçrayabileceğini söyledi.

Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'ın 'başkanlık sistemi'ni içeren anayasa teklifini en kısa sürede Meclis'e getireceklerini ve sonuç ne olursa olsun referanduma gidileceğini açıklamasının ardından dolar tarihi rekor kırmış ve 3.0974 seviyesine ulaşmıştı.

Rekor seviyeye ulaşmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem, doların 3 lira civarına ulaşmasının bekledikleri ve istedikleri bir olduğunu söylemişti.

'Dükkan sahibinin kira indirime yanaşmamasından…'

Reuters'ın haberine göre BMD'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Öncel, özellikle geçmişte döviz bazlı yapılan kontratların son yıllardaki kur artışıyla beraber büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, "Kapanmak zorunda kalan mağazaların büyük çoğunluğu dükkan sahibinin kira indirimine yanaşmamasından kapandı" dedi.

'51 yaşındayım, böyle bir dönem yaşamadık'

Öncel şöyle devam etti: "Mağazaların gelir düşüşlerindeki nedenlerin arasında dolardaki artış, 15 Temmuz darbe girişimi süreci, öncesinde ve sonrasında turizmde yaşanan kayıplar bulunuyor. 51 yaşındayım, böyle bir dönem yaşamadığımızı söyleyebilirim. Basiretle açıklanamayacak, öngöremeyeceğiniz bazı konular var. Son bir yılda bir uzaylılar gelmedi, onun dışında çok şey oldu. Rusya ile yaşayacağımız uçak krizi sonrasında turist sayısındaki düşüşü nasıl öngörebilirsiniz?"

http://www.diken.com.tr/uzman-gorusu-dolarin-yukselmesiyle-baslayan-sikintilar-tum-avmlere-sicrayabilir/ 
a45UyF587661-161020215628 Oraj Poyraz At Openmail oraj.poyraz@openmail.cc
2016/10/20  23:16 4  58  candostum@googlegroups.com


 


28 Kanunisani
. . . . . .
ta ata aa ta ta ha ta tta ta
. . . . . .
tarih
. . . . . .
siniflarin
mucadelesidir
. . . . . .
1921
. . . . . .
kanunisani 28
karadeniz
burjuvazi
biz
. . . . . .
on bes kasap cengelinde sallanan
on bes ke$ik bas
yoldas
. . . . . .
bunlarin sen
. . . . . .
isimlerini aklinda tutma
. . . . . .
fakat
. . . . . .
28 kanunisaniyi unutma!
siyah gece
beyaz kar
ruzgar
ruzgar.
. . . . . .
trabzondan bir motor aciliyor
sa-hil-de-ka-la-ba-lik!
motoru tasliyorlar
son perdeye basliyorlar!
. . . . . .
BURJUVA KEMAL in omuzuna binmis
kemal kumandanin kordonuna
kumandan kahyanin cebine inmis
kahya adamlarinin donuna
uluyorlar
. . . . . .
hav... hav... hak... tu
yoldas unutma bunu burjuvazi
. . . . . .
ne zaman aldatsa bizi
boyle haykirir:
. . . . . .
- hav...hav...hak...tu
. . . . . .
- gordun mu ikinci motoru?
. . . . . .
- icinde kim var?
. . . . . .
- arkalarindan gidiyorlar.
. . . . . .
- ikinci motor birinciye yetisti
. . . . . .
- bordolari bitisti
. . . . . .
- motorler sarsiliyor
. . . . . .
- dalgalar salliyor salliyor dalgalar.
. . . . . .
- hayir
. . . . . .
iki motorde iki sinif carpisiyor
. . . . . .
- biz onlar!
. . . . . .
- biz silahsiz onlar kamali
. . . . . .
- tirnaklanmiz
. . . . . .
- kavga son nefese kadar
. . . . . .
- kavga
. . . . . .
- dislerimiz ellerini kemiriyor
kamanin ucu giriyor
. . . . . .
- girdi...
. . . . . .
- yoldaslar, ey!
. . . . . .
artik luzum yok fazla soze:
. . . . . .
bakin goz goze
. . . . . .
- karadeniz
. . . . . .
on bes kere acti gogsunu,
on bes kere ortuldu.
onbeslerin hepsi
bir komunist gibi oldu

1923 - MOSKOVA

BAKARA - 256: Dinde zorlama yoktur.
***
TEVBE - 5: Musrikleri, puta tapanlari buldugunuz yerde oldurun.

D U A

Bir Allah bulunmaliydi
Biraz adalet gozeten,
Kaderi insafla cizen,
Binde bir defa da olsa
Dualara kulak veren.

Orada can
Burda ezan
Hak yoluna
Bunca nifak!
Ayri ayri kitaplardan
Adini duyan kullarin
Saskin
Hallerine care
Bir Allah bulunmaliydi.

Siginip her biri bir dine
Kullarin birbirlerine
Cektirdiklerini bilen
Ve Allah diye cekilen
Kanli kiliclari kiran
Bir Allah bulunmaliydi.

Kiyamet berisinde de
Gozeten dunyayi, arsi
Bir Allah bulunmaliydi
Din perdesi gerisinde
Gizlenen yilana karsi.

Stockholm 1973
Kemal Rastgeldi


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

Epilasyon broşürü dağıtanlara 'dinimize aykırı' deyip silahla ateş açtılar

Sorarsanız meczup çıkar.
Müslümanların meczupları bitmez tükenmez.

Hani insan- kamil olmak derler ya ağızlarını doldura doldura o ramazan sohbetlerinde, İslam ahlakından bahsederler hepsi fasarya.
Olgun insan olmak duygularına gem vurabilen insan demektir, hayvani hislerini kontrol altında tutabilen insan demektir.
Öfkesini, üzüntüsünü, sevincini hayvan gibi değil insan gibi yaşayabilen demektir.
Gözüm dönmüş, kendimi kaybetmişim, ne yaptığımı hatırlamıyorum, beni tahrik etti, tahrik oldum, anama sövdü, dinime küfretti dayanamadım diyen ve ortalığı mezbahaya çeviren kamil insan değildir.
İslam ahlakının o çok önemsenen kamil insanı maalesef bir hayaldir, yoktur öyle bir şey.

İslam ahlakı bolca meczup üretmiştir.
Ve toplum bunlara anlayış göstermekten yorgun düşmüştür.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA       


Epilasyon broşürü dağıtanlara 'dinimize aykırı' deyip silahla ateş açtılar

20.10.2016 17:51

Trabzon'da bir epilasyon merkezine ait broşürlerin dağıtılmasına 'dinimize aykırı' diyerek tepki gösteren gruptan bir kişinin tabancayla rast gele ateş etmesi sonucu 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Olay saat 15.40 sıralarında, Kahramanmaraş Caddesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi.

Bir epilasyon merkezine ait tanıtım broşürleri dağıtmak isteyenlerle sokakta bulunan çay ocağında oturan bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine görgü tanıklarına göre, "Bunlar dinimize aykırı. Bunları dağıtmayın, bizi rahatsız etmeyin" diye bağıran gruptan kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabancasını çıkararak 4 el ateş etti.

Broşür dağıtan grup olay yerinden uzaklaşırken çevrede gezinen 47 yaşındaki Fatma K., 17 yaşındaki Özgenur S., 41 yaşındaki Salih G. ve 32 yaşındaki Gökhan G. seken kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacaklarından aldığı kurşunla yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada çevrede incelemelerini sürdüren polis ekipleri civarda bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayı gerçekleştiren silahlı saldırganının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
a45UyF587661-161020214607 Oraj Poyraz At Alpinaasia oraj_poyraz@alpinaasia.com
2016/10/20  22:53 3  49  pembe@googlegroups.com


 --

Ebe bilir ki sanci cekilmeden dogum olmaz, ana rahminden bebege yol acilmaz.
Senden yepyeni taptaze bir sen zuhur edebilmesi icin zorluklara, sancilara hazir olman gerekir.

TEBRIZ LI SEMS

Enes bin Malik ( Radiyallahu Anh ) soyle dedi :
Bir adam :
−Ya Rasulullah ! Kafir kiyamet gunu yuzu uzerinde nasil hasrolunur diye sordu.
Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) soyle cevap verdi :
−Dunyada onu iki ayagi uzerinde yuruten Allah kiyamet gununde yuzu uzerinde yurutmeye kudretli degil midir...buyurdu.

( Buhari - Muslim )
Cehennemle ilgili hadis. Sahihmis bilenler denetlesin.

Belediye baskani adayligim hayirli olsun

14 Subat 2014

Gecen gun odamda oturup onumuzdeki yerel secimlerde hangi partiye oy verecegimi dusundum. Yorucu saatler sonunda bir neticeye ulasamadim. AK Parti, CHP ve MHP yi cok begeniyordum, peki hangisini secmeliydim?

Tam umitsizlige dusmustum ki kafamda bir i$ik yandi. Madem karar veremiyorsun, dedim kendi kendime, neden kendin aday olmuyorsun? Sacmalama dedim. Sacmalamiyorum gayet ciddiyim dedim, kafayi mi yedin dedim, agzini bozma dedim.

Kendi icimde yasadigim kavgayi buyutmemek adina buyukluk gosterip sustum. Kararimi vermistim, belediye baskani olacaktim.

Oncelikle adayligimin herkese hayirli olmasini diliyorum. Gelelim icraatlara. Ilk icraatlar cok ozeldir. Belediye baskani oldugumda ilk icraatta cok heyecanlanacagim, orasi kesin. Ama zamanla alisirim.

Dernek ve esnaf ziyaretlerini artiriyoruz

Bir belediye baskani, omrunun ortalama yedi yilini ziyaretlerle geciriyor. Niye? Adam Corum ili Firsatli ilcesi Surprizli koyu icin dernek kurmus, belediye baskani olarak ziyaret etmesen aliniyorlar. Bizden size oy yok diyorlar. Yav sen kac hanesin? Adamdaki ozguvene bak. Oy vermeyecekmis. Sen onu bunu birak da o dernegin olayi ne, onu acikla. Butun gun okey, batak oynuyorsunuz. Dunyada okey oynamak icin dernek kuran yegane millet biziz. Madem dernek kuracaksin, yelpazeyi az genislet. Komple Firsatli ilcesi desen olmuyor mu? Illa sizin koyden mi olacak? Digerleri kotu insanlar mi?

Ama gorunen o ki, dernek ziyaretleri tutuyor, bu yuzden ben de oyunu kuralina gore oynayacagim. Mevcut dernek ziyaretlerini tam iki katina cikaracagim. Ziyaret edilmemis tek bir dernek kalmayacak. Iki arkadas tavla oynamak icin bile bir araya gelmis olsalar, onlari ziyaret edecegim.

Esnaf ziyaretleri de artacak. Cunku anladigim kadariyla esnaflar uc-dort gunde bir belediye baskanlarini gormezlerse guvensizlik sorunu yasiyorlar. Acaba belediye baskanimiz bizi sevmiyor mu, aramizda bir problem mi var, mesaj da atmadi diye dusunup bunalima giriyorlar. Kendilerini ise veremiyorlar.

Her yeri pankartla donatacagiz

Su anda benim yasadigim semtte hemen her sokakta belediyenin calistigina dair pankartlar asili. Belediye calisiyormus. Bozuk degil yani, calisiyor. Dunyada bunun kadar sacma baska bir pankart varsa o da sudur: Camasir makinesi calisiyor. Ben evimin balkonuna bunu asiyor muyum? Bir belediyenin normal olarak calismasi gerekmiyor mu zaten? Ilanlar, pankartlar yeni bir seyi haber vermek icin degil midir?

Ama cicegi burnunda bir siyasetci olarak bu oyunu da kuralina gore oynayacagim. Halk bundan memnunsa, onlari daha da memnun etmek bizim isimiz. Su anda semtte en cok gordugum pankartlar:

Belediye calisiyor...

Sinava giren ogrencilerimize basarilar dilerim

Kandilinizi tebrik ederim.

Bunlari artirmayi planliyorum. Halkla daha da ic ice olmak lazim:

Nasilsiniz

Gunaydinlaaaaaaar

Yeni kaldirimlarimiz hosunuza gidiyor degil mi?

Beyler nabiyonuz yaa, belediyeye gelin laflariz.

Halk buna bayilacak.

Kaldirim ve AVM ye yukleniyoruz

Pek cok belediye baskani kaldirim sever. Bazilari icin bu bir tutku haline gelmistir. Yapar, bozar, yeniden yapar. Hep daha iyinin arayisindadir. Ustelik bu, belediyenin calistigini gosterme adina muthis bir harekettir. Bu yuzden kaldirimlari ayda bir degistirecegiz.

Bir baska belediye baskani hobisi ise her turlu bos alani AVM ve is merkezlerine donusturmektir. Istanbullular olarak ihtiyacimiz olansa bilakis yeni bos alanlar. Fakat bir belediye baskaninin secim oncesinde Tam yuz yirmi bina yiktik demek yerine Tam yuz yirmi bina diktik demesi, insanlara daha iyiymis gibi geliyor. Isbu sebeple benim donemimde binaya doyacaksiniz. Istanbul da cok cok az bos alan kaldiginin farkindayim. Degerli secmenlerden rica ediyorum, bes on metrekare bile olsa, gordugunuz bos alanlari lutfen bana ihbar edin.

Nikah memurlarina yetki falan vermeyecegiz

$ik $ik goruyoruz, nikah memuru kafasina gore nikah kiyiyor. Kardesim sen neye dayanarak bu nikahi kiydin diye soruyoruz, belediye baskaninin bana verdigi yetkiye dayanarak diyor. Ne diyebilirsin ki adama? Adam yetkiyi almis, istedigi iki insani nikahlayabiliyor. Peki soruyorum, bu ne kadar guvenli? Nikah memuru tutup beni tanimadigim yasli bir kadinla evlendirse hayatim kararmaz mi?

Bu yuzden belediye baskani oldugumda tum nikahlari ben kiyacagim. Evlilik cuzdanini da kadina degil, erkege verecegim. Erkeklerin hafizasi zayif, bir sure sonra bu kadinin burada ne isi var deyip onu tehdit olarak algiliyor ve dovuyorlar. Ulkede bu kadar kadinin siddete ugramasinin baska bir izahi yok. Evlilik cuzdanini erkege verecegim ki, o kadini aslinda korumasi gerektigini bilsin.

Kopruleri atiyoruz

Trafik sorununu bitiriyoruz. Trafigin en buyuk sebebi kopruler. Demek ki kopruler ortadan kalktiginda sorun da kalmayacak. Buradan yola cikarak iki adet Bogaz Koprusu nu luks restorana donusturecegiz. Oyle bir manzarada yemek yemenin keyfini dusunun. Peki insanlar karsiya nasil gececek diye sordugunuzu duyar gibiyim. Bilincli secmen diye buna derim ben, helal olsun. Sorunun cevabina gelirsek. Gecmeyecekler. Evet, karsiya gecmeyecekler. Bu ne ya, cani $ikilan kita degistiriyor. Adam Atasehir de oturuyor, kahvalti yapmak icin Bebek e geciyor. Insafsiz! Sonra da abi koprude trafik cok fena yeeaaa diye agliyor. Dunyada topu topu alti tane kita var. Sen ikisinde birden yasamak istiyorsun. Boyle yagma yok. Asya daysan orada kal. Aksam yemegine Afrika ya gidiyor musun? Gitmiyorsun. Boyle dusun.

Adayligim hayirli ugurlu olsun. Onumuzdeki hafta yeni vaatlerim ve ozgecmisimle karsinizda olacagim. Simdi gidip bizim bakkali bir ziyaret edeyim.

http://beyinsizadam.net/
lukasaluka@gmail.com


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg