11 Ağustos 2017 Cuma

YALIM ERALP EMEKLİ BÜYÜKELÇİ - BATI VE KAN UYUŞMAZLIĞI

Eurobarometer Poll 2010[3]
Ülke "Bir Tanrının
olduğuna inanıyorum"
"Bir çeşit ruh veya yaşam
gücünün olduğuna inanıyorum"
"Bir çeşit ruh, Tanrı veya yaşam
gücünün olduğuna inanmıyorum"
Malta Malta  %94  %4  %2
Romanya Romanya  %92  %7  %1
Kıbrıs              Cumhuriyeti Kıbrıs  %88  %8  %3
Yunanistan Yunanistan  %79  %16  %4
Polonya Polonya  %79  %14  %5
İtalya İtalya  %74  %20  %6
İrlanda İrlanda  %70  %20  %7
Portekiz Portekiz  %70  %15  %12
Slovakya Slovakya'da din  %63  %23  %13
İspanya İspanya  %59  %20  %19
Litvanya Litvanya  %47  %37  %12
Lüksemburg Lüksemburg  %46  %22  %24
Macaristan Macaristan  %45  %34  %20
Avusturya Avusturya  %44  %38  %12
Almanya Almanya  %44  %25  %27
Letonya Letonya  %38  %48  %11
Birleşik              Krallık Birleşik Krallık  %37  %33  %25
Belçika Belçika  %37  %31  %27
Bulgaristan Bulgaristan  %36  %43  %15
Finlandiya Finlandiya  %33  %42  %22
Slovenya Slovenya  %32  %36  %26
Danimarka Danimarka  %28  %47  %24
Hollanda Hollanda  %28  %39  %30
Fransa Fransa  %27  %27  %40
Estonya Estonya  %18  %50  %29
İsveç İsveç  %18  %45  %34
Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti  %16  %44  %37
Avrupa Birliği EU27 %51 %26 %20
Hırvatistan Hırvatistan (AB'ye 2013'te katıldı)  %69  %22  %7
İsviçre İsviçre (EFTA)  %44  %39  %11
İzlanda İzlanda (AEA, AB değil)  %31  %49  %18
Norveç Norveç (AEA, AB değil)  %22  %44  %29
Avrupayı Hristiyan Medeniyeti olarak nitelemek çok kolay ve kestirmedir.
Ancak, Avrupa büyük oranda ateist, Deist, panteist ya da dine kafayı takmayan bir toplumdur.

Avrupanın Hristiyanlığı büyük oranda bir aidiyet hissinden fazlası değildir.
Büyük bölümü ne İncil'i bilir, ne de için de yazanlardan haberdardır, ne de onu önemser.
Görüldüğü gibi 2010 yılında yapılan sosyolojik bir araştırmada çoğu Avrupa ülkesinde dini inanış bir tanrının varlığına inançtan fazla değildir.
Batının değerler sisteminin Hristiyan değerler sistemi olduğunu söylemek bu nedenle imkansızdır.
Eğer batının değerler sistemi Hristiyan değerler sistemi olsaydı, inan bana bu gün Ortaçağ tartışmalarını ya da bizde olan çağ dışı lakırdıların aynılarını Avrupa ülkelerinde görüyor olurduk.
Çünkü geleneksel Hristiyanlık, ister Katolik, ister Gregoryan, ister Protestan olsun bizdeki mezheplerden çok da farklı değildir.
Onları yobazları da bizdekinden çok farklı değildir.
Konuştukları konular üç aşağı beş yukarı aynıdır.
Kadınlar, kadınların edep yerleri, sevişmeleri, erkeklerle münasibetleri falan.

Rönesans buna son vermiştir.
Avrupa'da artık din adamları kiliselere tıkılmıştır.
Kimse din adamlarına soru sormamaktadır, din adamları da yanılıp haddini aşan cevaplar vermemeye özenle dikkat etmektedir.

Eski Roma ve Yunan uygarlığından gelen pek çok değer modern dünyanın imbiğinden geçmiş günümüz çağdaş değerlerini oluşturmuştur.
Bunun Hristiyan değerleriyle en ufak bağlantısı ve ortaklığı da yoktur.

İşte İslamın ve gündelik yaşamı ve devlet nizamını İslam şeriatına dayamaya çalışan Müslüman halkların ve devletlerin batılı ve çağdaş değerlerle geçimsizliği bu noktada baş göstermektedir.

Çünkü yalnızca İslam değil, Hristiyanlık, hatta Yahudi şeriatı da çağdaş, batılı değerlerle çelişir.
Çünkü İbrani kökenli dinlerin hepsi de aynı temelde eşitsizlikler üzerine kurulmuştur.
İncil'de de, Tevrat'da da aynı saçmalıklar yazar üç aşağı beş yukarı.
 • Hepsinde de dindarlar diğerlerine karşı üstündür.
 • Hakim mezhepten olanlar diğerlerine karşı üstündür.
 • Erkekler her alanda kadınlara karşı üstündür.
 • İman, ibadet ve itikatta iyi olanlar diğerlerine üstündür.
Hangi İbrani kökenden olursa olsun bir şeriat devletinde devletin asli görevi işte bu eşitsizlikleri korumak, kollamak ve denetlemektir.
Günümüzün çağdaş değerler sisteminin bununla geçimli olması imkansızdır.

Ve işin kötüsü İslamiyet daha ilk ortaya çıktığı anda politik olmuştur.
Asla kişiyle ilah arasında bir akit olmaktan ibaret olmamıştır.
İlk andan itibaren bir devlet nizamı olmak iddiası vardır.
Bu nedenle İslamiyetin bir din olarak bütünüyle şimdiki çağdaş ve modern ve gelecekteki başka değerler sistemleriyle uyumlu olması yine imkansızdır.

Bu Yahudi şeriatında da aynıdır, İslam şeriatında da aynıdır.

Hristiyan şeriatı diye bir şey zaten yoktur.
Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek hükümdarın üstünlüğünü zaten en başta kabul etmiştir Hristiyan teologlar.
Dahası Protestan devrimle ulusal kiliseler kurulmuş bu şekilde enternasyonel Katolik hükümranlığı kırılmıştır.
Ardından Rönesans ile her türden ilahiyatçı ait olduğu kilise içerisine hapsedilmiş ve bunların devlet, millet yaşamındaki etkinlikleri hayli kırılmıştır.

Yahudiler zaten kendi şeriatlarını yaşatacak yer ve zaman bulamamıştır.

Gerek batılıların, gerekse Yahudi -Hristiyanların, gerekse Yahudilerin İslam ülkelerine yığılmış olmalarını dini gerekçelere bağlamak çok kolaydır.
Ben ise bunu aciz olanın elinde olanları yağlamanın kolay oluşuna bağlıyorum.
Unutmayın ki, aynı batı Müslüman olmayan kara Afrika'ya da, Uzak Doğu'ya da benzer şekilde yağma akınları yapmıştır.
Yine unutmayın ki, Ortodoks Ruslar da, Budist Çin'de aciz bulduğunda bütün Orta Asya'ya yağma akını yapmıştır.
Kısacası söz konusu yağma olunca bu işin dini imanı olmuyor.

Bunların içinde kendi şeriatını yaşatma hayalini kurabilecek zaman ve zemin bulabilme imkanına en çok sahip olanlar Müslümanlar olmuştur.
İşte bu nedenle Cihat ve Şeriat fantazisinin en çok baş verdiği milletler Müslüman milletlerdir.
Ve doğal olarak da bu fantaziyle mücadele edilmesi gereken yerler de İslamın şeriatının zemin bulabileceği milletler ve devletlerdir.

Bir kan uyuşmazlığı vardır.
Ancak, bu elbette ve kesinlikle batının Hristiyan kökleriyle bağlantılı değildir.
Bu İslam ile günümüz dünyasının çağdaş, modern değerler sistemi arasındadır.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      


YALIM ERALP EMEKLİ BÜYÜKELÇİ - BATI VE KAN UYUŞMAZLIĞI

11 Ağustos 2017 Cuma

Batı ve Türkiye arasında bir kan uyuşmazlığı bulunuyor. Belki İslama karşı mesafeli olan Avrupa Birliği'ni Hıristiyanlıkla suçlamak mümkün. Ama bunun test denemesi, AB normlarını yerine getirip bizi üye yapmayan Avrupa Birliği'ni suçlu konumuna oturtmak.

1999 yılında AB, Türkiye'yi resmen aday ilan ettikten sonra her aday ülkeye yaptığı gibi normlara uyması için ev ödevi verdi. Zamanın koalisyon hükümeti de bunları yerine getirmeye başladı. 2002 yılında seçimleri kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti gerçek anlamda reformlara devam etti. Kemal Derviş'in ekonomi programını da uyguladı. 2004 yılında müzakere tarihi verildikten sonra işler tersine gitmeye başladı.

Güçlendikçe uzaklaştılar

Ne ekonomi programı ne demokratikleşme konusunda AB normlarına uygun süreç devam etti. Her başarılı seçimden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri tedricen AB normlarından uzaklaşmaya ve giderek otoriter bir rejim kurmaya başladılar. Bunun ipuçlarını her seçim sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın değişen ve Batı aleyhtarı olan "balkon konuşmalarında" bulmak mümkün. Hükümetin Batı aleyhtarı söylemlerinde de görürsünüz. Arap ülkelerine karşı incitici tek laf yoktur.

Batı'yı suçlamak

Katar'a Körfez ülkelerinin ambargosu da mümkün yumuşak ifadelerde geçiştirilirken benzer bir tutumu bizim Ermenistan'a takındığımız unutuluyor.

Hükümetin daha önce açıkladığı Ermenistan, Kürt meselesi ve Kıbrıs açılımları iktidarın kendisi de inanmadığı için sonuçsuz kalıyor.

Bugün Türkiye, AB normlarıyla alakası olmayan bir yerde duruyor ve Batı'yı bizi anlamamakla ve riyakârlıkla suçluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi çıkardığı reform paketlerinin tersini yapıyor.

Dış politikada kavga

Demek ki hükümet için üyelik değil müzakere tarihi almak esasmış. Dış politikada da durum değişti. Dış politikada eksen kayması olduğunu beş-altı yıl önce ilk söyleyen ve yazanlardanım. Bugün Türkiye ismen, sadece ismen NATO ve Avrupa Konseyi üyesidir ve ne yazık ki artık müttefiklerinin nazarında güvenilir değildir. Batı'nın yerini Rusya ve Çin ve finansal yönden Katar aldı. Komşuların hemen hepsi ile kavgalı haldeyiz. Rusya ile Kafkaslar, Orta Asya ve Kürt konusunda görüş farklılıkları ortada. Anlaşma olasılığı ancak Rusya'nın görüşlerinin tarafımızdan büyük ölçüde kabulü ile mümkün olabilir.

Aslında hükümet onurlu diye adlandırdığı yalnızlığı iç politika getirisi olduğundan seviyor. Böyle "kuşatılmış" Türkiye imajı Batı aleyhtarı milliyetçi kesim ile Avrasyacıların desteğini almayı amaçlıyor.

Daha çok bekleriz

Recep Tayyip Erdoğan ideolojik bakımdan Batı aleyhtarıdır. Batı'nın değerleri ile benimsediği İslami değerleri çatışan değerler olarak görüyor. Hal böyle olunca Batı, ağzı ile kuş tutsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edemez. Eğer AB'den beklenen "Ne yapalım sizi normlara ters de düşseniz stratejik öneminiz var, olduğunuz gibi üyeliğe kabul ediyoruz" demesi ise emin olun daha çok bekleriz. Adını koymakta yarar var. Ortada bir kan uyuşmazlığı bulunuyor. Belki İslama karşı mesafeli olan Avrupa Birliği'ni Hıristiyanlıkla suçlamak mümkün. Ama bunun test denemesi AB normlarını yerine getirip bizi üye yapmayan Avrupa Birliği'ni suçlu konumuna oturtmak. Gidişata bakılınca hükümetin bunu yapmaya hiç niyeti yok.

YALIM ERALP Emekli Büyükelçi

 
a45UyF587661-170811125141 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2017/08/11  13:31 2  65  alelma@yahoogroups.com


 
--

Eglence, genclikte gunah, yaslilikta cilginliktir.

Samuel daniel

( Utbe Ibnu Gazvan , devamla ) der ki : Hz.Omer ( Radiyallahu anh ) :
Atesi cok zikredip hatirlayin. Zira onun harareti pek siddetlidir; derinligi cok fazladir, cengelleri demirdendir buyurdu

( Tirmizi )
Cehennemle ilgili hadis. Sahihmis bilenler denetlesin.

Eurovision da Verilen Puanlarin Ic Yuzu

24 Temmuz 2013

eurovisonIngiltere nin icinde Canakkale yi gecememenin acisi mi var? Yunanistan, 560 senedir Istanbul u kaybetmenin uzuntusunu mu unutamadi? Peki ya Malta nin yagciligina ne demeli?

MALTA Turkiye ye verdigi puan: (8) Verdiginiz bu puani cok da ciddiye aldigimi soyleyemeyecegim. Aklinizca bize yanasmaya calisiyor, yagcilik yapiyorsunuz. Ne anlami var simdi Allah inizi severseniz bize bu kadar oy vermenizin? Ortak bir kulturumuz mu var, neyimiz var? Bu tarz hareketlerle gundeme gelmeye calismaniz sizi sadece kucultur. Kucuk ulkelerden hic hazzetmem, cok entrikaci olurlar. Bizden uzak durun!

Turkiye nin verdigi puan: (2) Kucuk bir ulkesiniz, bu puan sizi biraz cesaretlendirmek icindi. Yillardir takip ediyorum, ulkenizde en ufak gelisme yok. Boyunuz ne uzuyor ne kisaliyor. Amaciniz ne su dunyada, cok merak ediyorum. Ingilizce dil kurslariyla en fazla ne kadar buyuyebilirsiniz ki? Uzatmanin alemi yok bence. Gelin kendinize itiraf edin Biz bu ulke isini beceremedik deyin. Inaniyorum ki saglikli bir sekilde oturup dusundugunuzde bana hak vereceksiniz. Manda ve himaye dusunurseniz kapimiz size her zaman acik...

ROMANYA Turkiye ye verdigi puan: (3)Komsuluktan anladiginiz gercekten bu ise diyecek hicbir seyim yok. Hakaret eder gibi uc puan vermek de ne oluyor? Bir yonuyle baktiginda uc puani alan taraf olduk, futbolda olsa kabul edilebilir ama Eurovision da daha farkli puanlar bekliyor insan. 12 puani gittiniz Moldova ya verdiniz. Sorarim size, ne hayrini gordunuz Moldova nin? Onlarin kendilerine faydasi yok. Tarihte hicbir basarisi olmayan silik bir ulke. Benim Moldova ile ilgili tek hatirladigim eski Fenerbahceli futbolcu Viorel Moldovan dir. Ustelik o bile Moldovali degil Romendi, dusunun yani. Ayiptir.

Turkiye nin verdigi puan: (4) Komsularimizin bir kisminin Eurovision a katilmamasinin ekmegini yiyorsunuz. Bu puan size fazla bile.

INGILTERE Turkiye ye verdigi puan: (1) Hic vermeseydiniz bari. Canakkale yi gecememis olmanin acisi belli ki hala dinmemis. Bu kin ve nefretle bir yere varamazsiniz. Turk dusmanligindan vazgecin artik.

Turkiye nin verdigi puan: (0) Ne bekliyordunuz acaba? En buyuk hataniz yarismaya kendi dilinizde bir sarkiyla katilmak oldu. Siz de diger ulkeler gibi yabanci dilde sarkiyla katilsaydiniz pekala basarili olabilirdiniz. Bunu gormek cok mu zor? Onlar da bilirdi kendi dillerinde katilmayi. Herkes aptal, bir siz mi akillisiniz? Neticede sondan ikinci oldunuz. Kina yakin. Tavsiyem seneye Turkce bir sarkiyla katilmaniz, en azindan bizden ve Azerbaycan dan alacaginiz 24 puanla son siralardan kurtulmaniz garanti olur.

YUNANISTAN Turkiye ye verdigi puan: (0) Her sene size ucer beser puan vermemize ragmen karsiliginda tek bir puan alamiyoruz. Ustelik komsuyuz. Simdi biz buradan sinirlarimizi genisletip Makedonya ile komsu olsak hosunuza gider mi? Bence gitmez. O halde komsu olmanin sorumlulugunu yerine getirin. Biz neden Isvec-Norvec, Romanya-Moldova, San Marino-Italya gibi bir cift olmayalim? Neden kanka olmayalim? Istanbul u fethettigimiz icin bize kizgin olabilirsiniz. Ama inanin su an yapacak bir sey yok. Bir kere fethetmis bulunduk. Geri de veremeyiz bu saatten sonra, zaten aldiktan sonra epey de yiprandi. Bence bu duruma artik alismalisiniz. 560 sene gecti ustunden, bazi seyleri unutmak icin iyi bir sure bu.Tamam, belki Bizans filmlerinde size biraz haksizlik etmis olabiliriz. Bizans askerlerinin Malkocoglu nun en ufak hareketinde yedi-sekiz kisi birden olmesi sizi incitmis olabilir. Butun Bizans prenseslerinin ilk gordugu Turk e a$ik olmasi sizi yaralamistir belki. Ama siz de lutfen gecmisinizle yuzlesin. Allah inizi severseniz Istanbul un fethi sirasinda Halic in agzini demir bir zincirle kapatmak kimin fikriydi? Birazcik Age of Empires oynamis bir liseli bile daha iyi bir taktik bulurdu. Cok kaliteli bir beyin firtinasi yasanmamis orada, kabul edin.

Yillardir biz size adim atiyoruz, karsiligini goremiyoruz. Yahu biz Fedon u bagrimiza basmis bir milletiz. Dikkat edin Fedon diyorum! Kolay kolay bagra basilacak biri degil takdir edersiniz. Surekli tabak kiran, yanik tenli bir insandan bahsediyoruz burada. Peki siz aynisini yapar miydiniz? Ornegin siz Kahtali Mici ya sahip cikar miydiniz, onu Atina barlarinda gorebilir miydik? Hic zannetmiyorum. Siz Kahtali Mici ya vize bile vermezdiniz. Iste siz busunuz.

http://beyinsizadam.net/turkiyede-bilim-neden-ilerlemiyor/
lukasaluka@gmail.com


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder