10 Ekim 2016 Pazartesi

ERK ACARER : Olağanüstü bir hâl yok OHAL neden sürüyor? [5 Attachments]

Keşke aklı başında biri eleştiri getirseydi.

Gruplara ilettiğim aşağıdaki makalenin iki ana fikri vardır.

Bunlardan birisi ülkenin OHAL şartlarından artık çıkmış olduğu konusudur.
Evet, ülke OHAL şartlarından artık çıkmıştır.
Ülke bir an önce normal demokratik nizamın şartlarına göre yönetilmeye başlanmalı.
Bir an önce yeniden meclis yasama faaliyetlerine başlamalı.
Yeniden devlet kanun hükmünde kararnameler yerine kanunlarla yönetilmeye başlanmalı.
Bir an önce kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya aykırılarına tahammül etme durumundan çıkmak durumundayız.
Yeniden ve acilen TMBB, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay devreye girmek ve frenleri patlamış olan hükumeti denetim altına almak durumundadır.

İkincisi, OHAL, Sıkıyönetim, savaş, içsavaş ve daha başka ne hal olursa olsun üstüne basıp geçemeyeceğiniz  bazı temel insan hakları vardır.
Bunlara SERT ÇEKİRDEK İNSAN HAKLARI DEMİŞLER.
Ve ben üşenmedim bunları makalede tek bir paragrafta yazılmış halinden ayırdım, madde madde numaralandırarak listeledim.
Halen ülkemizde yapılan şey budur.
Anayasaya uymak zorunda değiliz denilerek SERT ÇEKİRDEK İNSAN HAKLARI ihlal edilmektedir.
Hükumet bu konuda aleni bir cüretkarlık, fütursuz bir meydan okuma havası içerisindedir.
Tam bir külhanbeyi havası.

Ve o makalenin konusu değil ancak, bu vesileyle belirteyim.
Günümüz hükumeti ve RTE rejimi OHAL yönetimiyle çokaaan maksadını aşmıştır.
Bu güne kadar tanzim edilmiş her bir kanun hükmündeki kararname anayasanın OHAL kapsamında verdiği yetkileri fersah fersah aşmıştır.
OHAL kararnameleriyle anayasal kurumları tanzim etmeye yeltenmek yasanın verdiği yetkileri fazlasıyla aşan bir tavırdır.

Aslında bu günlere gelmeye bile gerek yoktu, evveliyatı vardır. Ancak, son darbe girişiminde sonra yaşananlar ortaya sıçılan devasa kazuretin üstüne yine devasa bir tüy dikme durumu yaratmıştır.

AKP hükumeti çokaaan Anayasayı tıpkı darbecilerin yaptığı gibi tağyir tebdil ve ilga etme suçunu işlemiştir.
Anayasanın çiğnenmedik hükmü kalmamıştır.
Bu hükumet, bu devrin siyasileri yarın devr-i sabık olduklarında haklarında düzenlenecek iddianame burdan aya yol olacak kadar uzun olacaktır.
Sonra hiç şaşırmayın, şaşırmış gibi yapmayın.

RTE liderliğinde AKP çatısı altında mürteciler, bölücüler, liboşlar koalisyonu ülkenin, devletin, milletin ve bu topraklarda olna her şeyin içine topluca sıçmıştır.
Dinin, İslamın, ahlakın, namusun, iyi ve güzel olan her kavramın için boşaltmış, kirletmiştir.
Ellerine değen her şeyi pislemiş, kirletmiş, ırzına geçmiştir.
Zaman en iyi miyardır.
Tablo apaçık karşımızdadır.

Siz daha durun, bu günler iyi günlerimiz.
Biraz daha beklerseniz, bu gün bürokrasi koltuklarında oturan o güleç yüzlü bademlerin yerini yırtık çehreli, becuş suratlı Talibanların da aldığını göreceksiniz.
Ve sizler bile onlarla iki kelime hasbıhal edemediğinizi görünce alnınızın çatına elinizin ayasını vurup ah edeceksiniz.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA     On 9.10.2016 19:19, ahmet dogan Simsek wrote:
Bu kadar ahmakça ve ya bu kadar haince bir iddiaya henüz rastlamamıştım.
Lafa bak süngüye davran.

 Olağanüstü bir hâl yok OHAL neden sürüyor? muş muş!

Olağan üstü hal Türkiyeyi ortadan kaldırmak amaçlı bütün batı dünya, haçlı ve siyonistlerinin ve tüm istihbarat örgütlerinin Birlikte Türkiye ye saldırmaları ve kesin İşgal ile Ülkeyi parçalamak amaçlı ilan edilmeden savaş işgal güçlerini Milletimiz ile ortak hareket eden şerefli asker polis ve diğer makamlardaki milli olan güçlerimiz ile birlikte bozguna uğrattığımız için sınırlarımızda bekleyen işgal güçleri ülkeye giremedi. Büyük bir işgal harekatını atlattık. Batı dünyasından hiç kimse geçmiş olsun bile diyemedi çünkü böyle bir bozgunu hayal bile etmiyorlar ve Türkiyeyi Beşe bölecek planları bu sefer kesin uygularız diyorlardı. Bozguna uğradılar ama savaş hala devam ediyor. Beş paralık aklınız ve ya gerçekten bir vatandaşlık sorumluluğunuz olsa idi bu rezalet başlıkla yazı yazmaz ve asla gruplara göndermediniz. Vatanımıza devletimize ve milletimize, düşmanlığın da bir sınırları olmalıdır.
Kendi devletine ve milletine ülkesine bu kadar düşmanlık sadece ya aşırı geri zekalı ahmaklık ile, ya da doğrudan vatan haini olmak ile ilgili bir konudur.
İşgal sürerken milleti uyandırmak amaçlı camilerden  emir ile verilen Selaları veren din görevlilerine kuduz köpekler gibi saldıran alçakların yanında yer alıp düşmanlara destek vermektir.
Ahmet Doğan Şimşek

5 Ekim 2016 21:34 tarihinde 'Oraj POYRAZ At 0raj.p0yraz@neomailbox.net' 0raj.p0yraz@neomailbox.net [UNITED-TURKS] <UNITED-TURKS@yahoogroups.com> yazdı:
 
[Attachment(s) from 'Oraj POYRAZ At 0raj.p0yraz@neomailbox.net' 0raj.p0yraz@neomailbox.net [UNITED-TURKS] included below] 


ERK ACARER : Olağanüstü bir hâl yok OHAL neden sürüyor?

05.10.2016 09:22 GÜNCEL

BM, AB ve AP OHAL'in hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıyor. 'Sert Çekirdek Temel Haklar'a dikkat çekilerek, "Bunlara değil OHAL'de, sıkıyönetim ve savaşta bile uyulmalıdır" deniyor.

erkacarer@birgun.net  @eacarer

45 gün içinde kaldırılması mümkün olduğu söylenen OHAL ikinci kez uzatıldı. Yaşam hakkı ve adil yargılama hakkı ihlalleri, masumiyet karinesine aykırı tutumlar, emniyette kötü muamele artarak sürerken, OHAL'in 'başından beri' Anayasa, Birleşmiş Milletler (BM) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Bakanlar Komitesi Sekreterliği ve Avrupa Parlamentosu uyardı: OHAL hukuka aykırı.

'Tehlike yok OHAL süremez!'

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sekreterliği ve Avrupa Parlamentosu Sözcüsü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. Maddesi'ne dikkat çekti. "Tahmin, olasılık ya da varsayıma göre OHAL uygulanmaz, uygulanabilmesi için tehlikenin mevcut ya da çok yakında gerçekleşmiş olması" gerekir dedi. Oysa tehlike henüz ilk OHAL bile ilan edilmeden bertaraf edilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de 'Sirakuza İlkeleri'ni hatırlattı ve OHAL uygulanabilmesi için 3 şartın gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

Olağanüstü hal için;

• Nüfusun tamamının ve coğrafyanın büyük bir bölümünün,

• Anayasal kurumların tehdit altında olması ve nüfusun fiziksel yaşamının doğrudan hedef alınması,

• Tehdidin olağan güçlerle giderilemeyecek boyutta olması gerekiyor.

Oysa bu koşulların hiçbiri ortada yok. Ancak keyfi olarak OHAL sürdürülüyor.

Savaşta bile askıya alınamaz

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de 'Sert Çekirdek Temel Haklar' olarak tanımlanan hakların değil OHAL'de savaş ve sıkıyönetim dönemlerinde bile askıya alınamayacağına vurgu yaptı. Bu 10 hak şöyle sıralanıyor:

  1. Yaşam hakkı
  2. İşkence, kötü muamele ve onur kırıcı muamelenin yapılmaması
  3. Kulluk-kölelik yasağı
  4. Ayrımcılık
  5. Suç ve cezanın geriye doğru yürütülemezliği ilkesi
  6. Masumiyet karinesi
  7. Kanaat, ifade, vicdan özgürlüğü
  8. Borçtan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza verilemeyeceği ilkesi
  9. Adil yargılama ve gözaltı süreleri
  10. Kişinin varlığını, bedensel ve beyinsel bütünlüğünün korunması

AİHM'nin "Savaş ve sıkıyönetim koşullarında bile ihlal edilemez" dediği, 'Sert Çekirdek Temel Haklar'ın tümü, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından engelleniyor. Hukukçular, bu uyarılar dikkate alınmazsa 'Türkiye, büyük yaptırımlarla yüz yüze kalır" diyor. Hollanda Hükümet sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in "Türkiye'nin AB ile müzakereleri kesilsin" çağrısı yapması, yine pek çok Kuzey Avrupa ülkesinin benzer çağrılarda bulunması bu kapsamda ele alınabilir. OHAL'deki hak ihlalleri nedeniyle AİHM'ye yapılacak bireysel başvurular sonucu Türkiye'nin yüksek tazminatlar ödemesi de olasılıklar arasında.

Olağanüstü OHAL

İnsan Hakları Derneği üyesi Ercan Kanar, OHAL ve gün geçtikçe artan hukuksuzluklar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları anlattı:

"Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler örnekler göstererek, OHAL konusundaki hukuksuzluklara ve bu konudaki çekincelerine dikkat çekti. Aslında 16-17 Temmuz günlerinde yani darbe girişiminden 48 saat sonra tehlike geçmişti. Ancak tahmin ve varsayımla OHAL ilan edilip uzatıldı. Durum BM'ye de Avrupa sözleşmelerine de Anayasa'ya da aykırı. Açıkçası olağanüstü bir OHAL ile karşı karşıyayız."

FETÖ ile içki yasağının ne ilgisi var?

İstanbul Barosu Avukatı Kanar, OHAL kapsamına bile uymayan hukuksuzluklara da değinerek kararnamelere dikkat çekti:

"KHK'ler, OHAL'in ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Kararnameler, OHAL sonrasını da düzenleyecek şekilde yapılmaz. Örneğin kayyum atanmaz, kararnameler ile üniversite kurulmaz. KHK'lerle bir daha alınmamak üzere kamu personelleri açığa alınamaz. Ancak bunların tümünün rahatça yapıldığını görüyoruz. Ayrıca OHAL'in hiç konusu olmayan hukuk dışı uygulamalarla da karşı karşıyayız. Eğitim-Sen'li öğretmenlerinin açığa alınmasının, Yozgat'taki içki yasağının, Kürtçe çocuk televizyonunun kapatılmasının, her türlü toplantı ve etkinliklerin yasaklanmasının OHAL ile hiçbir biçimde ilgisi yok!"

'KHK'ler yok hükmünde'

Avukat Kanar bir başka önemli konuyu daha ele aldı: "KHK'ler Anayasal meşruiyetten de yoksun. Anayasa'nın 121. Maddesi'ne göre KHK'ların resmi gazetede yayınlandıkları gün Meclis'e getirilmeleri ve en geç bir ay içinde onaylanmaları gerekiyordu. Ancak 8 kararnamenin bir teki bile Meclis'ten geçmedi. Bu açıdan yok hükmündeler. Türkiye'de artık 'kuvvetler ayrılığı ilkesinin' kırıntısı bile kalmadı. Yargı ve yasama yürütmeye bağlanıyor. Fiili bir tek adamlık sistemi adım adım örülüyor."

*****

Polis keyfi yetki kullanıyor!

667 ve 688 sayılı KHK'ler, güvenlik güçlerine adeta dokunulmazlık getiriyor. Bu kapsamla güvenlik güçlerine idari, mali, cezai soruşturma açılmasının önüne geçiliyor. Emniyette, güvenlik güçlerince söylenen 'OHAL var istediğimizi yaparız' sözleri bu türden bir güvenin soncunda ortaya çıkıyor. Kanar, "Farkında mısınız polise dokunulmazlık geldi, emniyet güçleri keyfi yetkilerini bilerek davranıyor" diyor.

 
a45UyF587661-161005164837 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2016/10/05  21:30 2  65  islamvebilim@googlegroups.com


 

--

Acinmaktansa kiskanilmak dana iyidir.

Heredot

Seytan tanesi yildiz
MULK 5.andolsun ki biz, (dunyaya) en yakin olan gogu kandillerle donattik.
Bunlari seytanlara atis taneleri yaptik ve onlara alevli ates azabini hazirladik.

Halk buyuk yalanlara, kucuk yalanlara gore daha cabuk inanir.

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg__._,_.___

Attachment(s) from 'Oraj POYRAZ At 0raj.p0yraz@neomailbox.net' 0raj.p0yraz@neomailbox.net [UNITED-TURKS] | View attachments on the web

5 of 5 Photo(s)

Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Check out the automatic photo album with 2 photo(s) from this topic.
LiteCoinMobile.jpg BitcoinDesktop.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

KORKMA, SONMEZ BU SAFAKLARDA YUZEN AL SANCAK!
SONMEDEN YURDUMUN USTUNDE EN SON OCAK....

.

__,_._,___

--
--
::::::: Dunya Turk Birligi :::::: World Turk Confederation ::::::::
 
TURKLER :: Dunyadaki En Uygar Insanlar - TURKS :: The Most Civilized People On Earth
 
:::::: TÜRKLÜK UYGARLIKTIR :::::: NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE ::::::
 
Turkce Karakterler Kullanilmisdir Okumak Icin Turkish ISO Veya UTF-8 Tarayici Dil Kodlamasini Seciniz.

Bu mesajı şu gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "::: Dünya Türk Birligi :::" grubu.
Bu gruba posta göndermek için , mail atın : dunyaturkbirligi@googlegroups.com

Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: dunyaturkbirligi-unsubscribe@googlegroups.com

Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/dunyaturkbirligi?hl=tr adresinde bu grubu ziyaret edin.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "::: Dünya Türk Birliği :::" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için dunyaturkbirligi+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu grubu https://groups.google.com/group/dunyaturkbirligi adresinde ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla seçenek için https://groups.google.com/d/optout adresini ziyaret edin.

--

Summum ius summa inuria.
Ne kadar cok kanun,o kadar az adalet (Cicero)

Latin Atasozu

3-Araplar Icin Yazilan Kuran

Islam ortaya ciktigi tarihlerde Kuran kitaplasmis degildi. Sayfalar halinde daginik durumda ve hafizlar tarafindan ezberlenerek muhafaza edilmekteydi. Zaten kuranin yazildigi yillarda ki islevi gunumuzun Kanun Hukmunde Karanamelerinden farkli da degildi. Cogunlukla ortaya cikan bir soruna cozum bulmak icin yazilmis sayfalardan (ayetler) olusmaktaydi. Kuran sureler ve ayetler halinde Halife Osman zamaninda bir araya toplanarak kitaplastirilmistir. Hz.Muhammed kendi doneminde Kurani kitap haline getirme ihtiyaci duymamasi ilginc ve bir okadar da dusundurucudur. Bir postaci dusunun kendisine emanet edilen postayi yerine ulastirmadan ve kaybolma ihtimalini umursamadan olsun gitsin. Iste Hz.Muhammedin yaptigida tam olarak budur. Zaten Kuran sadece o gunlerle ilgili oldugunu ortaya koyan ayettlerle doludur. Ustelik Kuran da yazanlar sadece o gunlerle ilgili olmakla kalmaz, Araplar icin yazilmis bir kitap oldugunuda acikca dile getirir. Hernekadar Meal carpitmalari ile bu gercek gizlenmeye calissa da gercek gun gibi ortadadir.

Yasin-5 Kur an, atalari uyarilmamis, bu yuzden de gaflet icinde olan bir kavmi uyarman icin gonderilen.

Ibrahim-4 Her kavme sadece o kavmin kendi diliyle seslenir. O kavimden olan birini peygamber yollariz.

Fusilet-3. Bir kavim icin indirdigimiz Ayetleri detaylica aciklanmis Arapca bir Kurandir.

Ayettlerde acikca her kavme sadece kendi dilini konusan kendi icinden olan bir peygamberi elci atarim yaziyor. Bir baska seklide hic bir kavme o kavmin kendi dilinde olmayan bir Kitap gondermem ve o kavmin irkindan olmayan bir peygamber de atamam demektir. Bu durumda Kurana gore Turklere de Turkce konusan Turk bir peygamber atanmasi zorunludur, Kurana gore Turklere Bir Arap peygamber gonderilemeyecegi gibi Turklerin Kutsal kitabi Arapcada olamaz.Turklere Arap kavminin diliyle inen kitapla o kavimden bir peygamber gecerli degildir. Fusilet-3 ayetinde bir kavim icin oldugu aciktir ve bunlar Turkler degildir. Kuranin bakis acisina gore olmasi gereken budur.

Yusuf-2 Biz onu, akil erdiresiniz diye Arapca bir Kur an olarak indirdik.

Kuran kendini Arapca ve Arap kavmiyle sinirliyor. Bu ayeti Turklere uygularsak, eger Araplarin akil erdirebilmesi icin Arapca kuran gerekli ise Turklere de Turkce bir kitap indirilmesi gereklidir. Turkce indirilmemis bir kitabi Turklerin anlamasi yani akil erdirmesi beklenemez.

Butun insan dillerine cevrilemeyen, hatta Arap olmayanlarin dogru sekilde okumasi imkansiz olan bir kitabi butun insanlara yollamis olabilir mi? Kuran bunumu iddia ediyor? Hayir asla. Kuran tam tersini soyluyor. Kuran sadece Arapca konusan Arap kavmi icin geldigini soyler. Butun kavimlere ve butun dillere geldigi iddasinda degildir.

Kuran her kavme sadece o kavmin kendi dilinde inen mesajla seslenmek gerektirigini dile getiriyor. Yabanci bir peygamberle ve yabanci dilde inen kitapla degil. Yabanci dilde mesaj olmamalidir. Kuran yabanci dilde inen kitaba itiraz etmeyi mesru goruyor.

Fussilet-44 Eger biz onu baska dilde bir Kur an yapsaydik onlar mutlaka, Onun ayetleri genisce aciklanmali degil miydi? Baska dilde bir kitap ve Arap bir peygamber oyle mi? derlerdi. De ki: O, inananlar icin bir hidayet ve sifadir. Inanmayanlarin kulaklarinda bir agirlik vardir ve Kur an onlara kapali ve anlasilmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamiyorlar).

Bu ayete gore Turkler in neden dilimizde degil sorusunu sorma hakki dogmaktadir. Bu mantiga gore Turk olana Turkce olmayan bir kitap yollanamaz. Madem Araplar neden dilimizde inmedi demesinler isteniyor, Araplar sorabiliyor ise biz Turkler Turklere hic Arapca bir Kuran gonderilir mi diye neden sormayalim? Yoksa Tanri Allahin katinda biz Turklerin kayda degecek bir Millet olmadigimizi mi kabul edecegiz? Elbette Turk Milletini bu gozle kimse goremez. Bu ayete gore de Kuran dan biz Turkler sorumlu olamayiz.

Zuhruf-44 Suphesiz bu Kur an, sana ve kavmine bir ogut ve bir sereftir, ondan hesaba cekileceksiniz.

Nahl-64 Sana kitabi, ancak ayriliga dustukleri seyleri onlara aciklaman icin ve iman eden bir topluma dogru yolu gosterici ve rahmet olarak indirdik.

Bu ayetlerde butun kavimler ondan sorumludur denmiyor. Ayetler acikca Hz.Muhammed in ve Araplarin Kuran dan sorumlu olduklarini bahsederek, Ustelik Kuran nin yazilma nedeninin Arap kavminin sorunlarini cozmek oldugunu dile getiriliyor. Islamcilar, Kuran in bir Kavim e degil butun kavimlere gonderildigini anlatmak icin bir ayeti kanit gosterirler.

Enbiya-107 Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gonderdik.

Islamcilar Yukarda saydigimiz o kadar ayet ve kanit karsisinda, bir tek bu ayete sarilarak her seyi kurtarma cabasina girerler. Bu ayetteki Alem Arapca dir. Ayeti gordugunuz gibi ayetin her yeri cevrilirken, sadece Alem kelimesi Arapca olarak birakilmistir.

Alem kelimesi Kuranda bir cok yerde bilen kisi anlaminda cevrilirken burada oylece birakilir. Diyelim ki, Dogru ve bir sekilde Alem lafi herkes anlamindadir. Bu yeterli olmuyor. Turkce de ancak Dunya alem kelimesi herkesi ifade eder. Alem olarak Mekke alemini kastetmeniz de mumkundur. Kuranin geldi dendigi donemde Araplar icin Alem Mekke ve Medine ve yakin cevresinden ibarettir.

Hz.Muhammed soyle bir emir gonderse, cumle alem gelin en fazla Mekke nin hepsi gelsin yada soyledigi kisinin ailecek hepsinin gelmesini istemistir. Buradan tum Dunya anlami cikmaz. Kurani anlayarak okumak Islam in ilk kosuludur. Kurani okuyan Turk, Iranli, Afganli Musluman olamaz. Bu Milletler kendilerine ait olmayan bir dinle kandirilmislardir. Turk milletini kandirmanin en kolay yolu dindir. Bu dogru. Ama birde isin oteki yuzu var. Arap ne anlatirsa anlatsin Turkler Islama girdikleri ilk yillarda kendi islam oncesi inanclari ile harmanladiklari Islam inancini olusturdular. Yari Samanist yari Musluman bir toplum oluverdiler. Daha dogrusu Arap Muslumanligina degil, Turk tipi Muslumanliga inandilar.

Simdi Kurana bakarsak Turklerin kafasindaki Kuran ile gercek Kuran in birbirine hic uymadigini goruruz. Verilen ayetlerde goruldugu gibi Kuran kendini sadece Arap Kavmi icin duzenlenmis gosteriyor. Oysa Turklerin kafalarindaki hayali Kuran,butun kavimler icin duzenlenmis zannedilen bir Kuran. Gelin diger ayetlere de bakalim;

Sura-7 Sehirlerin anasi (olan Mekke de) ve onun cevresinde bulunanlari uyarman ve asla suphe olmayan toplanma gunuyle onlari korkutman icin, sana boyle Arapca bir Kur an vahyettik.

Enam-92 Iste bu (Kur an) da, bereket kaynagi, kendinden oncekileri (ilahi kitaplari) tasdik eden ve sehirler anasini (Mekke yi) ve butun cevresini (tum insanligi) uyarasin diye indirdigimiz bir kitaptir.

Mealciler; sehirler anasini (Mekke yi) ve butun cevresini (tum insanligi) uyarasin diye indirdigimiz bir kitaptir der. Mekke cevresini yazan yeri tum insanlik diye cevirirler. Bir sehrin cevresi anlamindaki kelime tum insanlik anlamina getirilir. Ustelik Kuranda her kavmin ayri bir memleketi ve ayri bir ana kenti oldugunu soyler. Yani her kavmin ana kentine ve cevresine ayri bir peygamber gereklidir. Yani ana kent yok ana kentler var.

Kasas-59 Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan peygambeleri memleketlerin ana merkezlerine gondermedikce, o memleketleri helak edici degildir. Zaten biz ancak halki zalim olan memleketleri helak etmisizdir.

Her memleketin bir ana sehri bir de cevre sehirleri vardir. Kurana gore her memeleket icin o memleketin ana sehrine elci gonderilirdi. Hz.Muhammed Araplarin ana kentini ve Araplarin cevre kentlerini uyarmak icin Arap memleketinin ana kenti Mekke ye yollandi. Kuran a gore ayni sekilde diger memleketlerin ana kentlerini ve cevre kentlerini uyarmak icin peygamberler yollanmalidir.

Kasas-59 Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan peygambeleri memleketlerin ana merkezlerine gondermedikce, o memleketleri helak edici degildir. Zaten biz ancak halki zalim olan memleketleri helak etmisizdir

Suara-208 Biz, hicbir kenti helak etmedik ki onun uyaricilari olmasin (helak etmeden once mutlaka uyarici gonderdik)

Talak-8 Rabbinin ve O nun elcilerinin emrinden uzaklasip azmis nice memleketler vardir ki, biz onlari (ahalisini) cetin bir hesaba cekmis ve onlari gorulmemis azaba carptirmisizdir.

Yani diger memleketlerinde ana kentleri ve kendilerine ait ayri birer peygamberleri vardir, Kurana gore var olmak zorundadir. Hz.Muhammed sadece bir memleketin ana kentine ve cevre kentlerine yollaniyor. butun memleketlerin ana kentlerine degil. Mesela Ad kavminin uyarmak icin o kavmin ana kenti olan Irem sehrine Hud peygamber yollanmis.

Fecr Suresi-6-8 Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptigini gormedin mi? Yuksek sutunlar sahibi Irem e. Ki sehirler icinde onun bir benzeri yaratilmis degildi.

Furkan-51 Eger Isteseydik butun beldelere ayri ayri Peygamber yollardik.

Burada anlatilan tek sey bir kavme vahiy yollarken hangi tarzda yolladiginin aciklanisindan ibarettir. Bir kavmin her kentine degil sadece ana kentine peygamber yollariz diyor. Zaten diger ayetler Ana kent Mekke ve cevre kentlerin arap beldeleriyle sinirli oldugunu acikca soyluyor. Ustelik Kurana gore Hac ziyareti ile yukumlu olan kisiler; Arabistan memleketi, Ana kenti Mekke ve cevresindeki colde yasayan Araplardan baskasi degildir.

HACC-25 Mescidi Haramin(kabenin) oldugu kente oturan yerliler ve cevresindeki colden buraya gelenler (Mekke de oturmayan araplar) icin ziyaret yeri yaptik.

Sonuc olarak Kuran da bir kavmin yasadigi memlekette her sehre ayri ayri peygamber yollamayiz. Sadece o kavmin ana kentine, O kavmi ve yasadiklari cevre kentlerini de uyarsin diye, o kavmin dilinde peygamber yollariz denmektedir. Kuran nin bu hukumlerini Islama uyarlarsak Hz.Muhammed Arabistanin ana kendi Mekkeye gonderilmis ve sadece Araplari uyarmakla gorevli bir peygamberdir. Bu mantiga gore Islam da Arap dinidir, Turkler veya baska bir millet Islam dan sorumlu tutulamaz.

https://islamingercekleri.wordpress.com/2013/05/27/3-araplar-icin-yazilan-kuran/

Prensiplerimiz, gokten indigi sanilan kitaplarin dogmalariyla asla bir tutulmamalidir.
Biz, ilhamlarimizi, gokten ve gaipten degil, dogrudan dogruya hayattan almis bulunuyoruz

ATATURK, Cumhuriyet Halk Partisi programi, Soylev ve Demecleri / Cilt 1 / Syf.
389


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder