11 Ekim 2016 Salı

Re: ERK ACARER : Olağanüstü bir hâl yok OHAL neden sürüyor?

Ahmet Bey,

Darbeden bu yana yeteri kadar zaman geçmiştir.

Son OHAL uzatmasının anlamı ve faydası yoktur.
OHAL kararnamelerinin Anayasaya uygunluk gereksinimi olmamasının hükumet suistimal etmektedir.

Hükumet OHAL'İ gerekçe göstererek TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay denetimlerinden kaçınmaktadır.
Denetimsiz güç güç değildir.
Esasen bu güne kadar, gerek Recep Tayyip ERDOĞAN(RTE) ve AKP hükumetleri normal kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olduğu demokrasilerde geçerli olan bütün denetimlerden kaçınmaya çalışmıştır.
Bu güne kadar AKP hükumetleri her zaman hükumetleri denetmekle görevli anayasal kurumları güdük ve kadük bırakmak için ellerinden geleni yapmıştır.
OHAL yeni ve sınırsız bir imkan yaratmıştır.

OHAL gerekçesiyle kararname çıkarma yetkisi sadece olağan üstü hale ilişkin konularla ilgilidir.

Yapılan tenkisatlar, bazı kurumların toptan kapatılması, bazılarının yapılarının toptan değiştirilmesi maksadını aşan uygulamalardır.
Tenkisatlar mahkemeler eliyle yapılmalıydı.
Kurumların toptan kapatılması, ya da yapılarında büyük çaplı düzenlemeler yapılması mecliste görüşülerek kanun çıkartılarak yapılması gereken düzenlemelerdir.

Ben ne olacağını size söyleyeyim.
OHAL elbette son bulacaktır.
İstinaf mahkemeleri devreye girmiştir.
Bütün mağdurlar çığ gibi bu mahkemelere akın edecektir.
Önümüzdeki on yıllarda adli sistem şu dönemde hükumetin aldığı idari tedbirlerin yarattığı hukuki açmazları ayıklamakla meşgul olacaktır.
Gerek Balyoz, Ergenekon, ve bağlantılı davalar, gerekse FETÖ bağlantılı davalar ve bunların mağdurları milyar dolarlık tazminatlara hak kazanacaklar.
Eğer azıcık okuma yazmanız varsa, Ergenekon mağdurlarının daha şimdiden elde ettikleri tazminatların birkaç milyar liraya ulaştığını okumuş olmalısınız.
Hak iadeleri olacaktır.

Bu işlerin doğru yolu bu değildir.
Bu insanlara mahkemeler eliyle suç isnat edilmesi gerekirdi.
Bu suçların kanıtlanması, mahkumiyetler elde edilmesi gerekirdi.
Tenkisatlar idari tedbirlerle olmaz, olmamalıydı.

Devlet nizamının taaaa Osmanlı'dan bu yana kökleşmiş kurumsal yapısını bir çırpıda değiştiren kanun hükmünde kararnameler sonraki dönemde geri dönecektir.
Özellikle TSK'nın DNA'sını değiştiren düzenlemeler mutlaka geri dönecektir.

Tarih boyunca ve çağdaş ordularda yapısında sağlık desteği olmayan ordu görülmemiştir.
Yine tarih boyunca ve şimdi ordular kendi eğitim kurumlarını kendileri işletmiştir.
Sivillerin biz Silahlı Kuvvetler Üniversitesi diye bir okul kurduk, başına da dekan diye bir sivil zibidi atadık demesi şarlatanca bir aşağılamadan ibarettir.
Bunlar mutlaka geri dönecektir.

Ancak, bilmelisiniz ki TSK'ya yönelik olarak yapılan aşağılamalar, hırpalamalar, bir gün mutlaka Türkçe konuşabilen Anadolu ve Trakya Türk halklarına HEZİMET VE REZALET olarak geri dönecektir.
Ben doğrusu içinde bulunduğumuz dönemi tam olarak BÜYÜK BALKAN HEZİMETİ öncesine benzetiyorum.

TSK'nın askeri fabrikalara, her türden üretim tesisine ihtiyacı yoktur.
TSK'nın sivil kaynaklardan temini imkanı olan insan kaynaklarının okullarına, maddi kaynaklarının üretim tesislerine ihtiyacı yoktur.
İlaç üretimi, biyokimya kit üretimi, üniforma üretimi, postal üretimi vb işleri için TSK'nın tesis işletmesine ihtiyaç yoktur.
TSK'nın asli misyonu dışında işleri kendine görev edinmesine de gerek yoktur.

Şunu da ayrıca belirteyim.
TSK'nın tıp fakültesi, hemşirelik lisesi, sağlık teknisyeni yetiştiren okullara sahip olmasına da gerek yoktur.

Heyet işlemlerinin büyük bölümü için asker hastanelerin gerek yoktur.
Olumlu kararların büyük bölümü sivil hastanelerin heyetlerinde verilebilir.
Olumsuz kararların ciddi olanları merkezde tutulacak asker hastanelerde ya da özel sözleşme yapılmış bazı sivil hastanelerde çözümlenebilir.
Özel heyet işlemleri için de belirli sağlık kurumlarıyla özel sözleşmeler yapılabilir.
Çatışma bölgelerindeki hastaneler haricinde hekimlerin rütbeli olması şart değildir.

Ancak, TSK'nın mutlaka çatışma bölgelerinde sahra hastanelerine, çok iyi bir tahliye sistemine ve merkezlerde büyük tam teşekküllü hastanelere ihtiyacı vardır.

Yine TSK'nın savaşçıları sağlık desteğini hem çatışma hattında yanı başında, hem de tahliye boyunca, hem tahliye olduğu gelişmiş hastanede, hem de nekahat ve rehabilitasyon döneminde sivillerden ayrıca bulması gerekir.
Bu türden asker hastanelerinde hasta yatış oranları gibi verimlilik kriterleri ikinci önceliktedir.
Bu tesislerden polisler ve diğer güvenlik görevlileri de aynı güvencelerle istifade edebilmelidir.

Bu konuda acilen çatışma bölgelerinden Ankaraya uzanan bir askeri sağlık zinciri oluşturulmalı.
Bunun çekirdeğini elde kalan asker hekimler, istifa etmiş asker hekimler, güvenlik soruşturmasından geçirilmiş sivil hekimlerden oluşturmak hemen mümkündür.

TSK'nın kendi askerlerini, kendi komutanlarını, taaa en başından itibaren kendi imkanlarıyla yetiştirmesi şarttır.
TSK mutlaka taaa lise düzeyinden itibaren kendi askeri okullarını kendisi işletmek zorundadır.
Deniz, hava, kara kuvvetlerinin subaylarının tek bir lise havuzundan karşılanması, subay adaylarının bir kardeşlik, silah arkadaşlığı, dayanışma ruhunu yaşayarak yetişmesi gerekir.

Bana göre şu an acilen mevut harp okullarına normal kapasitelerinin üç dört misli subay adayı öğrenci alınarak normal eğitim dönemi başlatılmalı.
Mevcut harp okullarının eğitim ve öğretim planlarında bir arıza yoktur.
Harp okullarında yaşanan arıza on yıllardır özellikle de AKP döneminde bolca cemaat müridinin okul bünyesine buyur edilmiş olmasından ibarettir.
Harp okullarında Nurculuk eğitimi verilmediği aşikardır.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      

On 11.10.2016 20:20, ahmet dogan Simsek ahmetdogan.simsek@gmail.com [SiyasetMeydani] wrote:
 
Oraj bey ya hiç bir şey bilmiyorsunuz, ya da Hükümet düşmanlığınız üzerinden 
Türkiye'nin yanıp kül olmasını umursamıyorsunuz.
Darbe önlendi diye konu orada kapatılsa idi Darbeyi yaptıran uluslar arası güçlerin henüz sahaya sürmediği içimizdeki ve 
çevremizdeki birlikleri ile Fetöcülerin çoğu tutuklansa dahi mahkemelerdeki elleri temelli temizlenmediği için salı verilirdi.
Daha haftasına kalmadan darbe tekrarlanırdı.
Türkiye'nin doğrudan uluslar arası bir işgal tehlikesinden kıl payı kurtulduğunu hala anlayamadınız ise hiçte Türkiye'nin 
devamlılığından  ve yeniden güçlü ve büyük bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması ihtimalinden nefret ediyor olmalısınız.
A. D. Şimşek

11 Ekim 2016 19:57 tarihinde Oraj Poyraz at Openmail oraj.poyraz@openmail.cc [SiyasetMeydani] <SiyasetMeydani@yahoogroups.com> yazdı:


Dikkatinizi çekerim, darbe zaten OHAL ilan edilmeden önce başarısız olmuştu.

Madem ki, OHAL birkaç yıl uzasın istiyorsunuz, bu durumda meclisi kalıcı olarak kapatmak,
Anayasa Mahkemesini, Sayıştay, Danıştay, Yargıtay ve hükumeti denetlemekle görevli bütün anayasal kurumları bu kadar süreyle tatil etmek uygun olurdu.
Bizde olup bitenlerin Amerika ve Fransa'da olup bitenlerden farkı budur.

Bir fark daha var.
Ülkemizde temel insan haklarına ilişkin ihlaller.


Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA     


On 11.10.2016 18:53, salim akgün salim.akgun@hotmail.com.tr [SiyasetMeydani] wrote:
 

fransa ve amerika örnek onlarda ohallik bir durum olmadı ama hala ohal var bizde ise darbe girişimi oldu ne yani yapanın yanına yaptığı kar kalsında yeni darbelermi yapsınlar bence birkaç yıl sürmeli


11.10.2016 09:03 tarihinde Oraj Poyraz at Openmail oraj.poyraz@openmail.cc [SiyasetMeydani] yazdı:
 

Keşke aklı başında biri eleştiri getirseydi.

Gruplara ilettiğim aşağıdaki makalenin iki ana fikri vardır.

Bunlardan birisi ülkenin OHAL şartlarından artık çıkmış olduğu konusudur.
Evet, ülke OHAL şartlarından artık çıkmıştır.
Ülke bir an önce normal demokratik nizamın şartlarına göre yönetilmeye başlanmalı.
Bir an önce yeniden meclis yasama faaliyetlerine başlamalı.
Yeniden devlet kanun hükmünde kararnameler yerine kanunlarla yönetilmeye başlanmalı.
Bir an önce kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya aykırılarına tahammül etme durumundan çıkmak durumundayız.
Yeniden ve acilen TMBB, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay devreye girmek ve frenleri patlamış olan hükumeti denetim altına almak durumundadır.

İkincisi, OHAL, Sıkıyönetim, savaş, içsavaş ve daha başka ne hal olursa olsun üstüne basıp geçemeyeceğiniz  bazı temel insan hakları vardır.
Bunlara SERT ÇEKİRDEK İNSAN HAKLARI DEMİŞLER.
Ve ben üşenmedim bunları makalede tek bir paragrafta yazılmış halinden ayırdım, madde madde numaralandırarak listeledim.
Halen ülkemizde yapılan şey budur.
Anayasaya uymak zorunda değiliz denilerek SERT ÇEKİRDEK İNSAN HAKLARI ihlal edilmektedir.
Hükumet bu konuda aleni bir cüretkarlık, fütursuz bir meydan okuma havası içerisindedir.
Tam bir külhanbeyi havası.

Ve o makalenin konusu değil ancak, bu vesileyle belirteyim.
Günümüz hükumeti ve RTE rejimi OHAL yönetimiyle çokaaan maksadını aşmıştır.
Bu güne kadar tanzim edilmiş her bir kanun hükmündeki kararname anayasanın OHAL kapsamında verdiği yetkileri fersah fersah aşmıştır.
OHAL kararnameleriyle anayasal kurumları tanzim etmeye yeltenmek yasanın verdiği yetkileri fazlasıyla aşan bir tavırdır.

Aslında bu günlere gelmeye bile gerek yoktu, evveliyatı vardır. Ancak, son darbe girişiminde sonra yaşananlar ortaya sıçılan devasa kazuretin üstüne yine devasa bir tüy dikme durumu yaratmıştır.

AKP hükumeti çokaaan Anayasayı tıpkı darbecilerin yaptığı gibi tağyir tebdil ve ilga etme suçunu işlemiştir.
Anayasanın çiğnenmedik hükmü kalmamıştır.
Bu hükumet, bu devrin siyasileri yarın devr-i sabık olduklarında haklarında düzenlenecek iddianame burdan aya yol olacak kadar uzun olacaktır.
Sonra hiç şaşırmayın, şaşırmış gibi yapmayın.

RTE liderliğinde AKP çatısı altında mürteciler, bölücüler, liboşlar koalisyonu ülkenin, devletin, milletin ve bu topraklarda olna her şeyin içine topluca sıçmıştır.
Dinin, İslamın, ahlakın, namusun, iyi ve güzel olan her kavramın için boşaltmış, kirletmiştir.
Ellerine değen her şeyi pislemiş, kirletmiş, ırzına geçmiştir.
Zaman en iyi miyardır.
Tablo apaçık karşımızdadır.

Siz daha durun, bu günler iyi günlerimiz.
Biraz daha beklerseniz, bu gün bürokrasi koltuklarında oturan o güleç yüzlü bademlerin yerini yırtık çehreli, becuş suratlı Talibanların da aldığını göreceksiniz.
Ve sizler bile onlarla iki kelime hasbıhal edemediğinizi görünce alnınızın çatına elinizin ayasını vurup ah edeceksiniz.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA     On 9.10.2016 19:19, ahmet dogan Simsek wrote:
Bu kadar ahmakça ve ya bu kadar haince bir iddiaya henüz rastlamamıştım.
Lafa bak süngüye davran.

 Olağanüstü bir hâl yok OHAL neden sürüyor? muş muş!

Olağan üstü hal Türkiyeyi ortadan kaldırmak amaçlı bütün batı dünya, haçlı ve siyonistlerinin ve tüm istihbarat örgütlerinin Birlikte Türkiye ye saldırmaları ve kesin İşgal ile Ülkeyi parçalamak amaçlı ilan edilmeden savaş işgal güçlerini Milletimiz ile ortak hareket eden şerefli asker polis ve diğer makamlardaki milli olan güçlerimiz ile birlikte bozguna uğrattığımız için sınırlarımızda bekleyen işgal güçleri ülkeye giremedi. Büyük bir işgal harekatını atlattık. Batı dünyasından hiç kimse geçmiş olsun bile diyemedi çünkü böyle bir bozgunu hayal bile etmiyorlar ve Türkiyeyi Beşe bölecek planları bu sefer kesin uygularız diyorlardı. Bozguna uğradılar ama savaş hala devam ediyor. Beş paralık aklınız ve ya gerçekten bir vatandaşlık sorumluluğunuz olsa idi bu rezalet başlıkla yazı yazmaz ve asla gruplara göndermediniz. Vatanımıza devletimize ve milletimize, düşmanlığın da bir sınırları olmalıdır.
Kendi devletine ve milletine ülkesine bu kadar düşmanlık sadece ya aşırı geri zekalı ahmaklık ile, ya da doğrudan vatan haini olmak ile ilgili bir konudur.
İşgal sürerken milleti uyandırmak amaçlı camilerden  emir ile verilen Selaları veren din görevlilerine kuduz köpekler gibi saldıran alçakların yanında yer alıp düşmanlara destek vermektir.
Ahmet Doğan Şimşek

5 Ekim 2016 21:34 tarihinde 'Oraj POYRAZ At 0raj.p0yraz@neomailbox.net' 0raj.p0yraz@neomailbox.net [UNITED-TURKS] <UNITED-TURKS@yahoogroups.com> yazdı:
 
[Attachment(s) from 'Oraj POYRAZ At 0raj.p0yraz@neomailbox.net' 0raj.p0yraz@neomailbox.net [UNITED-TURKS] included below] 


ERK ACARER : Olağanüstü bir hâl yok OHAL neden sürüyor?

05.10.2016 09:22 GÜNCEL

BM, AB ve AP OHAL'in hukuka aykırı olduğuna vurgu yapıyor. 'Sert Çekirdek Temel Haklar'a dikkat çekilerek, "Bunlara değil OHAL'de, sıkıyönetim ve savaşta bile uyulmalıdır" deniyor.

erkacarer@birgun.net  @eacarer

45 gün içinde kaldırılması mümkün olduğu söylenen OHAL ikinci kez uzatıldı. Yaşam hakkı ve adil yargılama hakkı ihlalleri, masumiyet karinesine aykırı tutumlar, emniyette kötü muamele artarak sürerken, OHAL'in 'başından beri' Anayasa, Birleşmiş Milletler (BM) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Bakanlar Komitesi Sekreterliği ve Avrupa Parlamentosu uyardı: OHAL hukuka aykırı.

'Tehlike yok OHAL süremez!'

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Sekreterliği ve Avrupa Parlamentosu Sözcüsü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. Maddesi'ne dikkat çekti. "Tahmin, olasılık ya da varsayıma göre OHAL uygulanmaz, uygulanabilmesi için tehlikenin mevcut ya da çok yakında gerçekleşmiş olması" gerekir dedi. Oysa tehlike henüz ilk OHAL bile ilan edilmeden bertaraf edilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de 'Sirakuza İlkeleri'ni hatırlattı ve OHAL uygulanabilmesi için 3 şartın gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

Olağanüstü hal için;

• Nüfusun tamamının ve coğrafyanın büyük bir bölümünün,

• Anayasal kurumların tehdit altında olması ve nüfusun fiziksel yaşamının doğrudan hedef alınması,

• Tehdidin olağan güçlerle giderilemeyecek boyutta olması gerekiyor.

Oysa bu koşulların hiçbiri ortada yok. Ancak keyfi olarak OHAL sürdürülüyor.

Savaşta bile askıya alınamaz

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de 'Sert Çekirdek Temel Haklar' olarak tanımlanan hakların değil OHAL'de savaş ve sıkıyönetim dönemlerinde bile askıya alınamayacağına vurgu yaptı. Bu 10 hak şöyle sıralanıyor:

  1. Yaşam hakkı
  2. İşkence, kötü muamele ve onur kırıcı muamelenin yapılmaması
  3. Kulluk-kölelik yasağı
  4. Ayrımcılık
  5. Suç ve cezanın geriye doğru yürütülemezliği ilkesi
  6. Masumiyet karinesi
  7. Kanaat, ifade, vicdan özgürlüğü
  8. Borçtan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza verilemeyeceği ilkesi
  9. Adil yargılama ve gözaltı süreleri
  10. Kişinin varlığını, bedensel ve beyinsel bütünlüğünün korunması

AİHM'nin "Savaş ve sıkıyönetim koşullarında bile ihlal edilemez" dediği, 'Sert Çekirdek Temel Haklar'ın tümü, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından engelleniyor. Hukukçular, bu uyarılar dikkate alınmazsa 'Türkiye, büyük yaptırımlarla yüz yüze kalır" diyor. Hollanda Hükümet sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in "Türkiye'nin AB ile müzakereleri kesilsin" çağrısı yapması, yine pek çok Kuzey Avrupa ülkesinin benzer çağrılarda bulunması bu kapsamda ele alınabilir. OHAL'deki hak ihlalleri nedeniyle AİHM'ye yapılacak bireysel başvurular sonucu Türkiye'nin yüksek tazminatlar ödemesi de olasılıklar arasında.

Olağanüstü OHAL

İnsan Hakları Derneği üyesi Ercan Kanar, OHAL ve gün geçtikçe artan hukuksuzluklar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları anlattı:

"Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler örnekler göstererek, OHAL konusundaki hukuksuzluklara ve bu konudaki çekincelerine dikkat çekti. Aslında 16-17 Temmuz günlerinde yani darbe girişiminden 48 saat sonra tehlike geçmişti. Ancak tahmin ve varsayımla OHAL ilan edilip uzatıldı. Durum BM'ye de Avrupa sözleşmelerine de Anayasa'ya da aykırı. Açıkçası olağanüstü bir OHAL ile karşı karşıyayız."

FETÖ ile içki yasağının ne ilgisi var?

İstanbul Barosu Avukatı Kanar, OHAL kapsamına bile uymayan hukuksuzluklara da değinerek kararnamelere dikkat çekti:

"KHK'ler, OHAL'in ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Kararnameler, OHAL sonrasını da düzenleyecek şekilde yapılmaz. Örneğin kayyum atanmaz, kararnameler ile üniversite kurulmaz. KHK'lerle bir daha alınmamak üzere kamu personelleri açığa alınamaz. Ancak bunların tümünün rahatça yapıldığını görüyoruz. Ayrıca OHAL'in hiç konusu olmayan hukuk dışı uygulamalarla da karşı karşıyayız. Eğitim-Sen'li öğretmenlerinin açığa alınmasının, Yozgat'taki içki yasağının, Kürtçe çocuk televizyonunun kapatılmasının, her türlü toplantı ve etkinliklerin yasaklanmasının OHAL ile hiçbir biçimde ilgisi yok!"

'KHK'ler yok hükmünde'

Avukat Kanar bir başka önemli konuyu daha ele aldı: "KHK'ler Anayasal meşruiyetten de yoksun. Anayasa'nın 121. Maddesi'ne göre KHK'ların resmi gazetede yayınlandıkları gün Meclis'e getirilmeleri ve en geç bir ay içinde onaylanmaları gerekiyordu. Ancak 8 kararnamenin bir teki bile Meclis'ten geçmedi. Bu açıdan yok hükmündeler. Türkiye'de artık 'kuvvetler ayrılığı ilkesinin' kırıntısı bile kalmadı. Yargı ve yasama yürütmeye bağlanıyor. Fiili bir tek adamlık sistemi adım adım örülüyor."

*****

Polis keyfi yetki kullanıyor!

667 ve 688 sayılı KHK'ler, güvenlik güçlerine adeta dokunulmazlık getiriyor. Bu kapsamla güvenlik güçlerine idari, mali, cezai soruşturma açılmasının önüne geçiliyor. Emniyette, güvenlik güçlerince söylenen 'OHAL var istediğimizi yaparız' sözleri bu türden bir güvenin soncunda ortaya çıkıyor. Kanar, "Farkında mısınız polise dokunulmazlık geldi, emniyet güçleri keyfi yetkilerini bilerek davranıyor" diyor.

 
a45UyF587661-161005164837 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2016/10/05  21:30 2  65  islamvebilim@googlegroups.com


 

--

Acinmaktansa kiskanilmak dana iyidir.

Heredot

Seytan tanesi yildiz
MULK 5.andolsun ki biz, (dunyaya) en yakin olan gogu kandillerle donattik.
Bunlari seytanlara atis taneleri yaptik ve onlara alevli ates azabini hazirladik.

Halk buyuk yalanlara, kucuk yalanlara gore daha cabuk inanir.

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg
--
--
::::::: Dunya Turk Birligi :::::: World Turk Confederation ::::::::
 
TURKLER :: Dunyadaki En Uygar Insanlar - TURKS :: The Most Civilized People On Earth
 
:::::: TÜRKLÜK UYGARLIKTIR :::::: NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE ::::::
 
Turkce Karakterler Kullanilmisdir Okumak Icin Turkish ISO Veya UTF-8 Tarayici Dil Kodlamasini Seciniz.

Bu mesajı şu gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları "::: Dünya Türk Birligi :::" grubu.
Bu gruba posta göndermek için , mail atın : dunyaturkbirligi@googlegroups.com

Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: dunyaturkbirligi-unsubscribe@googlegroups.com

Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/dunyaturkbirligi?hl=tr adresinde bu grubu ziyaret edin.
---
Bu iletiyi Google Grupları'ndaki "::: Dünya Türk Birliği :::" grubuna abone olduğunuz için aldınız.
Bu grubun aboneliğinden çıkmak ve bu gruptan artık e-posta almamak için dunyaturkbirligi+unsubscribe@googlegroups.com adresine e-posta gönderin.
Bu grubu https://groups.google.com/group/dunyaturkbirligi adresinde ziyaret edebilirsiniz.
Daha fazla seçenek için https://groups.google.com/d/optout adresini ziyaret edin.

--

Summum ius summa inuria.
Ne kadar cok kanun,o kadar az adalet (Cicero)

Latin Atasozu

3-Araplar Icin Yazilan Kuran

Islam ortaya ciktigi tarihlerde Kuran kitaplasmis degildi. Sayfalar halinde daginik durumda ve hafizlar tarafindan ezberlenerek muhafaza edilmekteydi. Zaten kuranin yazildigi yillarda ki islevi gunumuzun Kanun Hukmunde Karanamelerinden farkli da degildi. Cogunlukla ortaya cikan bir soruna cozum bulmak icin yazilmis sayfalardan (ayetler) olusmaktaydi. Kuran sureler ve ayetler halinde Halife Osman zamaninda bir araya toplanarak kitaplastirilmistir. Hz.Muhammed kendi doneminde Kurani kitap haline getirme ihtiyaci duymamasi ilginc ve bir okadar da dusundurucudur. Bir postaci dusunun kendisine emanet edilen postayi yerine ulastirmadan ve kaybolma ihtimalini umursamadan olsun gitsin. Iste Hz.Muhammedin yaptigida tam olarak budur. Zaten Kuran sadece o gunlerle ilgili oldugunu ortaya koyan ayettlerle doludur. Ustelik Kuran da yazanlar sadece o gunlerle ilgili olmakla kalmaz, Araplar icin yazilmis bir kitap oldugunuda acikca dile getirir. Hernekadar Meal carpitmalari ile bu gercek gizlenmeye calissa da gercek gun gibi ortadadir.

Yasin-5 Kur an, atalari uyarilmamis, bu yuzden de gaflet icinde olan bir kavmi uyarman icin gonderilen.

Ibrahim-4 Her kavme sadece o kavmin kendi diliyle seslenir. O kavimden olan birini peygamber yollariz.

Fusilet-3. Bir kavim icin indirdigimiz Ayetleri detaylica aciklanmis Arapca bir Kurandir.

Ayettlerde acikca her kavme sadece kendi dilini konusan kendi icinden olan bir peygamberi elci atarim yaziyor. Bir baska seklide hic bir kavme o kavmin kendi dilinde olmayan bir Kitap gondermem ve o kavmin irkindan olmayan bir peygamber de atamam demektir. Bu durumda Kurana gore Turklere de Turkce konusan Turk bir peygamber atanmasi zorunludur, Kurana gore Turklere Bir Arap peygamber gonderilemeyecegi gibi Turklerin Kutsal kitabi Arapcada olamaz.Turklere Arap kavminin diliyle inen kitapla o kavimden bir peygamber gecerli degildir. Fusilet-3 ayetinde bir kavim icin oldugu aciktir ve bunlar Turkler degildir. Kuranin bakis acisina gore olmasi gereken budur.

Yusuf-2 Biz onu, akil erdiresiniz diye Arapca bir Kur an olarak indirdik.

Kuran kendini Arapca ve Arap kavmiyle sinirliyor. Bu ayeti Turklere uygularsak, eger Araplarin akil erdirebilmesi icin Arapca kuran gerekli ise Turklere de Turkce bir kitap indirilmesi gereklidir. Turkce indirilmemis bir kitabi Turklerin anlamasi yani akil erdirmesi beklenemez.

Butun insan dillerine cevrilemeyen, hatta Arap olmayanlarin dogru sekilde okumasi imkansiz olan bir kitabi butun insanlara yollamis olabilir mi? Kuran bunumu iddia ediyor? Hayir asla. Kuran tam tersini soyluyor. Kuran sadece Arapca konusan Arap kavmi icin geldigini soyler. Butun kavimlere ve butun dillere geldigi iddasinda degildir.

Kuran her kavme sadece o kavmin kendi dilinde inen mesajla seslenmek gerektirigini dile getiriyor. Yabanci bir peygamberle ve yabanci dilde inen kitapla degil. Yabanci dilde mesaj olmamalidir. Kuran yabanci dilde inen kitaba itiraz etmeyi mesru goruyor.

Fussilet-44 Eger biz onu baska dilde bir Kur an yapsaydik onlar mutlaka, Onun ayetleri genisce aciklanmali degil miydi? Baska dilde bir kitap ve Arap bir peygamber oyle mi? derlerdi. De ki: O, inananlar icin bir hidayet ve sifadir. Inanmayanlarin kulaklarinda bir agirlik vardir ve Kur an onlara kapali ve anlasilmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamiyorlar).

Bu ayete gore Turkler in neden dilimizde degil sorusunu sorma hakki dogmaktadir. Bu mantiga gore Turk olana Turkce olmayan bir kitap yollanamaz. Madem Araplar neden dilimizde inmedi demesinler isteniyor, Araplar sorabiliyor ise biz Turkler Turklere hic Arapca bir Kuran gonderilir mi diye neden sormayalim? Yoksa Tanri Allahin katinda biz Turklerin kayda degecek bir Millet olmadigimizi mi kabul edecegiz? Elbette Turk Milletini bu gozle kimse goremez. Bu ayete gore de Kuran dan biz Turkler sorumlu olamayiz.

Zuhruf-44 Suphesiz bu Kur an, sana ve kavmine bir ogut ve bir sereftir, ondan hesaba cekileceksiniz.

Nahl-64 Sana kitabi, ancak ayriliga dustukleri seyleri onlara aciklaman icin ve iman eden bir topluma dogru yolu gosterici ve rahmet olarak indirdik.

Bu ayetlerde butun kavimler ondan sorumludur denmiyor. Ayetler acikca Hz.Muhammed in ve Araplarin Kuran dan sorumlu olduklarini bahsederek, Ustelik Kuran nin yazilma nedeninin Arap kavminin sorunlarini cozmek oldugunu dile getiriliyor. Islamcilar, Kuran in bir Kavim e degil butun kavimlere gonderildigini anlatmak icin bir ayeti kanit gosterirler.

Enbiya-107 Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gonderdik.

Islamcilar Yukarda saydigimiz o kadar ayet ve kanit karsisinda, bir tek bu ayete sarilarak her seyi kurtarma cabasina girerler. Bu ayetteki Alem Arapca dir. Ayeti gordugunuz gibi ayetin her yeri cevrilirken, sadece Alem kelimesi Arapca olarak birakilmistir.

Alem kelimesi Kuranda bir cok yerde bilen kisi anlaminda cevrilirken burada oylece birakilir. Diyelim ki, Dogru ve bir sekilde Alem lafi herkes anlamindadir. Bu yeterli olmuyor. Turkce de ancak Dunya alem kelimesi herkesi ifade eder. Alem olarak Mekke alemini kastetmeniz de mumkundur. Kuranin geldi dendigi donemde Araplar icin Alem Mekke ve Medine ve yakin cevresinden ibarettir.

Hz.Muhammed soyle bir emir gonderse, cumle alem gelin en fazla Mekke nin hepsi gelsin yada soyledigi kisinin ailecek hepsinin gelmesini istemistir. Buradan tum Dunya anlami cikmaz. Kurani anlayarak okumak Islam in ilk kosuludur. Kurani okuyan Turk, Iranli, Afganli Musluman olamaz. Bu Milletler kendilerine ait olmayan bir dinle kandirilmislardir. Turk milletini kandirmanin en kolay yolu dindir. Bu dogru. Ama birde isin oteki yuzu var. Arap ne anlatirsa anlatsin Turkler Islama girdikleri ilk yillarda kendi islam oncesi inanclari ile harmanladiklari Islam inancini olusturdular. Yari Samanist yari Musluman bir toplum oluverdiler. Daha dogrusu Arap Muslumanligina degil, Turk tipi Muslumanliga inandilar.

Simdi Kurana bakarsak Turklerin kafasindaki Kuran ile gercek Kuran in birbirine hic uymadigini goruruz. Verilen ayetlerde goruldugu gibi Kuran kendini sadece Arap Kavmi icin duzenlenmis gosteriyor. Oysa Turklerin kafalarindaki hayali Kuran,butun kavimler icin duzenlenmis zannedilen bir Kuran. Gelin diger ayetlere de bakalim;

Sura-7 Sehirlerin anasi (olan Mekke de) ve onun cevresinde bulunanlari uyarman ve asla suphe olmayan toplanma gunuyle onlari korkutman icin, sana boyle Arapca bir Kur an vahyettik.

Enam-92 Iste bu (Kur an) da, bereket kaynagi, kendinden oncekileri (ilahi kitaplari) tasdik eden ve sehirler anasini (Mekke yi) ve butun cevresini (tum insanligi) uyarasin diye indirdigimiz bir kitaptir.

Mealciler; sehirler anasini (Mekke yi) ve butun cevresini (tum insanligi) uyarasin diye indirdigimiz bir kitaptir der. Mekke cevresini yazan yeri tum insanlik diye cevirirler. Bir sehrin cevresi anlamindaki kelime tum insanlik anlamina getirilir. Ustelik Kuranda her kavmin ayri bir memleketi ve ayri bir ana kenti oldugunu soyler. Yani her kavmin ana kentine ve cevresine ayri bir peygamber gereklidir. Yani ana kent yok ana kentler var.

Kasas-59 Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan peygambeleri memleketlerin ana merkezlerine gondermedikce, o memleketleri helak edici degildir. Zaten biz ancak halki zalim olan memleketleri helak etmisizdir.

Her memleketin bir ana sehri bir de cevre sehirleri vardir. Kurana gore her memeleket icin o memleketin ana sehrine elci gonderilirdi. Hz.Muhammed Araplarin ana kentini ve Araplarin cevre kentlerini uyarmak icin Arap memleketinin ana kenti Mekke ye yollandi. Kuran a gore ayni sekilde diger memleketlerin ana kentlerini ve cevre kentlerini uyarmak icin peygamberler yollanmalidir.

Kasas-59 Rabbin kendilerine ayetlerimizi okuyan peygambeleri memleketlerin ana merkezlerine gondermedikce, o memleketleri helak edici degildir. Zaten biz ancak halki zalim olan memleketleri helak etmisizdir

Suara-208 Biz, hicbir kenti helak etmedik ki onun uyaricilari olmasin (helak etmeden once mutlaka uyarici gonderdik)

Talak-8 Rabbinin ve O nun elcilerinin emrinden uzaklasip azmis nice memleketler vardir ki, biz onlari (ahalisini) cetin bir hesaba cekmis ve onlari gorulmemis azaba carptirmisizdir.

Yani diger memleketlerinde ana kentleri ve kendilerine ait ayri birer peygamberleri vardir, Kurana gore var olmak zorundadir. Hz.Muhammed sadece bir memleketin ana kentine ve cevre kentlerine yollaniyor. butun memleketlerin ana kentlerine degil. Mesela Ad kavminin uyarmak icin o kavmin ana kenti olan Irem sehrine Hud peygamber yollanmis.

Fecr Suresi-6-8 Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptigini gormedin mi? Yuksek sutunlar sahibi Irem e. Ki sehirler icinde onun bir benzeri yaratilmis degildi.

Furkan-51 Eger Isteseydik butun beldelere ayri ayri Peygamber yollardik.

Burada anlatilan tek sey bir kavme vahiy yollarken hangi tarzda yolladiginin aciklanisindan ibarettir. Bir kavmin her kentine degil sadece ana kentine peygamber yollariz diyor. Zaten diger ayetler Ana kent Mekke ve cevre kentlerin arap beldeleriyle sinirli oldugunu acikca soyluyor. Ustelik Kurana gore Hac ziyareti ile yukumlu olan kisiler; Arabistan memleketi, Ana kenti Mekke ve cevresindeki colde yasayan Araplardan baskasi degildir.

HACC-25 Mescidi Haramin(kabenin) oldugu kente oturan yerliler ve cevresindeki colden buraya gelenler (Mekke de oturmayan araplar) icin ziyaret yeri yaptik.

Sonuc olarak Kuran da bir kavmin yasadigi memlekette her sehre ayri ayri peygamber yollamayiz. Sadece o kavmin ana kentine, O kavmi ve yasadiklari cevre kentlerini de uyarsin diye, o kavmin dilinde peygamber yollariz denmektedir. Kuran nin bu hukumlerini Islama uyarlarsak Hz.Muhammed Arabistanin ana kendi Mekkeye gonderilmis ve sadece Araplari uyarmakla gorevli bir peygamberdir. Bu mantiga gore Islam da Arap dinidir, Turkler veya baska bir millet Islam dan sorumlu tutulamaz.

https://islamingercekleri.wordpress.com/2013/05/27/3-araplar-icin-yazilan-kuran/

Prensiplerimiz, gokten indigi sanilan kitaplarin dogmalariyla asla bir tutulmamalidir.
Biz, ilhamlarimizi, gokten ve gaipten degil, dogrudan dogruya hayattan almis bulunuyoruz

ATATURK, Cumhuriyet Halk Partisi programi, Soylev ve Demecleri / Cilt 1 / Syf.
389


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

--

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalik, yuksek uygarlik, hur dusunce ve hur yasayis istiyor.

K.Ataturk

Namaz kilan bir adamin onunden esek, kara kopek ve kadin gecerse namazi bozulur

Buhari 8/102; Hanbel 4/86)

Sismanlarin Dunyaya Katkilari

24 Temmuz 2013

SON yillarda sismanlara sisman demek yerine kilolu , obez falan deniyor. Burada amac bu insanlarin incinmemesi. Acaba boyle bir mantik ne kadar dogru? Siz sismanlari boyle isimlendirirseniz kimse sisman olmaktan gocunmaz. Bence onlara sisman demeliyiz, hatta samimi olduklarimiza sisko demeliyiz ki durumun vehametinin farkina varip kendilerine cekiduzen versinler.

Ama bu yazida sismanlari degil onlara savas acan diyetisyenleri masaya yatiracagim. Cunku herbiri dal gibi olan diyetisyenleri masaya yatirmak sismanlari masaya yatirmaktan daha kolay, takdir edersiniz.

Sabah aksam ot ve ot urunleri tuketen sevgili diyetisyenler; sismanlar olmazsa insanlik olarak neler kaybedecegimizi goremiyor musunuz? Aklinizi bir kibrit kutusu yagsiz peynir ve kepek ekmekle mi yediniz?

Sismanlari olmayan bir toplumun hayat damarlarindan biri kesilmis demektir. Iste kilolu insanlarin dunyaya katkilarindan sadece birkac ornek:

Agac dikecegine sismanlara destek ver: Sismanlar yerkureye biz normal insanlardan daha fazla basinc yaptiklari icin topragi $ikilastirir, toprak kaymalarini onlerler. Tarih boyunca sismanlarin yogun yasadigi bolgelerde yer kaymasi, heyelan vakalarinin olmamasi bunun en acik ispatidir.

En buyuk sanatcilar hep sismandir: Pavarotti, Akrep Nalan ve daha ismini sayamadigim bircok buyuk sanatcinin ortak ozelligi kilolu olmalaridir. Neden? Cunku kilolu insanlar hareketi sevmedikleri icin durduklari yerde yapabilecekleri islere yonelmis ve bize sanatin en guzel orneklerini vermislerdir.

Basin $ikistiginda sismana git: Bir derdin oldugunda, saglam bir dosta ihtiyac duydugunda, yardim edecek kimseyi bulamadiginda sisman arkadasina git. Acaba su an evinde midir, yerinde bulabilir miyim? diye korkma. Evindedir o. Cunku sismanlar pek fazla hareket etmeyi sevmez, bir yere gitmemistir.

Ortamin nese kaynagi sismanlar: Bir ortamda eglence ve kahkaha ek$ik olmuyorsa bilin ki orada kilolu bir insan vardir. Cunku onlar hayata bizler gibi olumsuz bakmazlar. Devamli baklava yiyen bir insan nasil mutsuz olabilir ki? Ote yandan siz dort-bes zayif insanin bir arada eglendigine sahit oldunuz mu? Boyle bir sey mumkun degildir.

Sismanlar yeryuzunu sekillendirir: 10 sismanin ayni yolda yillarca gidip geldigini dusunun. Bir sure sonra orada tektonik gocme adini verdigimiz cografi hadise meydana gelecektir. Yagmur sulari ve daglardan gelen erimis kar suyu bu istikamette minik dereler ve irmaklar olusturacaktir. Nehirlerin ve gollerin kurudugu gunumuzde kimse yeni bir akarsuya hayir demez tahminimce.

Son bir soz de enginari tavsiye eden diyetisyenlere... Tavsiyeniz uzerine yedim. Bence enginarin sirri hicbir lezzetinin olmamasinda. Ona o kadar para verecegime agac kabugu da yiyebilirim, o da lezzetsiz.

Halaybasilik kimsenin tekelinde degil!

YILLARDIR cesitli sebeplerle dugunlere giderim. Kah annemin zoruyla kah annemin israriyla kah annemin tehdidiyle dugunlerden dugunlere akiyorum. Gectigimiz gun yine annemin baskisiyla pistte dans ederken aniden bir simsek cakti kafamda.

Bogazim dugumlendi, gozlerim bugulandi. Az kalsin hemen yanibasimda duran, nedense her dugunde gordugum, etrafi yara yara dans eden 90 kiloluk sarisin kadinin altinda kaliyordum. Aklima gelen dehset verici gercek suydu: Ben hayatimda hic halaybasi olmamistim!

Sebep neydi bilemiyorum, belki yetersiz goruldum, belki pistte etkili tanidiklarim yoktu ama bir sans verilemez miydi bana? Halayin en basina gecip elime mendili alip kitleleri pesimden suruklemek benim de hakkimdi. Herkes nese icinde dans ederken gozyaslari icinde pisti terk ettim.

Maalesef bu ulkede eger kiz veya erkek tarafindan saglam baglantilariniz yoksa halaybasi olmaniz mumkun degil. Dugunlerdeki bu agam pasam duzeni, bu kayirmacilik bitmedikce cagdas medeniyetler seviyesi bir hayal olarak kalir.

http://beyinsizadam.net/
lukasaluka@gmail.com


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg


__._,_.___

Posted by: ahmet dogan Simsek <ahmetdogan.simsek@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (5)

Check out the automatic photo album with 2 photo(s) from this topic.
LiteCoinMobile.jpg BitcoinDesktop.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.


.

__,_._,___

--

Cevaplari diz cokerek, ve gozleri kapali arayanlardan daha cahil ve ise yaramaz insanlar yoktur.

Anonim

Resulullah sav buyurdular ki:
Cocuklari diri olarak topraga gomen de gomulen de atestedir.

Ebu Davud, Sunnet, 18, 4717

Tanri nin evrenle zar atacagina inanamiyorum.
I cannot believe that God plays dice with the cosmos

Albert Einstein on quantum mechanics, published in the London Observer, April 5, 1964; also quoted as God does not play dice with the world in Einstein: The Life and Times, Ronald W.Clark, New York: World Publishing Co., 1971, p.19


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder