27 Haziran 2017 Salı

ORHAN BURSALI : EVRİME YASAK: BİLİME, ÜLKEYE KÖTÜLÜK

TEZ (İDDİA) NEDİR?

Tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmek.

HİPOTEZ (ÖNERME) NEDİR?

Bir gözlemin, bir olayın, bir olgunun ya da bilimsel bir problemin, üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren, öneri niteliğinde açıklama.

TEORİ (KURAM) NEDİR?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir.

Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

YASA (KANUN) NEDİR?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir.

Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir.

Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz.

Yasalar en gerçek değişmezlerdir.

Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.

Evrim teorisine ilişkin en sık düşülen yanlışlardan birisi de şu:
Evrim teorisi bir teoridir, o halde bir faraziyeden ibarettir.
Burada teoriyi varsayım, faraziye, içi boş laf zannedenler büyük hata içerisindedir.
Tez, hipotez ve teori hiyerarşisinde teori bilimin söylediği en sağlam, en ağır, en kuvvetli laftır.

İkinci yanılgı kanıtlamak, kanıt üzerindedir.
Teoriler kanıtlanmaz, yanlışlanır.
Bilimsel yöntem böyledir.
Çünkü teoriler doğada görülen çok fazla ve çeşitli gözlem ve olgunun en kapsamlı açıklamasıdır.
Doğal olarak açıklamanın kendisi çok fazla sayıda gözlem ve olguya dayanmaktadır.
Ancak yapılması gereken tek şey bu açıklamayla çelişen başka gözlem ve olgulular bulmak ve keşfetmek olacaktır.

"Kanıtlanabilirlik", aslında bir yerde bilimin doğasına aykırıdır.
Bunu biraz açalım:

Bir hipotez ortaya atıldığında, bu hipotez belirli bir olguyu açıklamaya yönelik olmalıdır.
Ancak hipotezi destekleyebilecek verilerin ihtimal sayısı, çürütebilecek verilerin ihtimal sayısına göre çok fazladır. (BAKIN BU CÜMLEYİ EZEBERLEYİN BENCE....)
Dolayısıyla bilimde önemli olan, çürütebilecek veriler üzerine gitmektir.
Çünkü eğer bir hipotezi çürütebilecek tek bir veri bulunabilirse, o zaman hipotezin yanlış olduğundan emin olabiliriz.
Ancak hipotezimizi destekleyecek veri/verilerin bulunması, hipotezimizin "kesin doğru" olduğu anlamına gelmez.
Teori de ise açıklamamızın kapsamı tek bir olgu ya da gözlemle sınırlı değildir, çok fazla sayıda olgu ve gözlemi en kapsamlı açıklamasına teori denir.
İşte bu ikilikten dolayı bilim, doğrulanabilirlikle değil, yanlışlanabilirlikle sınırlıdır.
Ve işte bu yüzden bilim, doğrulanabilir değil; yanlışlanabilirdir.

Evet, teoriler her zaman yanlışlanabilme ihtimaline sahiptir.
Bu durum teorilerin uyduruk laflar olduğunu ortaya çıkarmaz.
Tam tersine teorilerin kolayca yıkılabilir ve yeniden yapılandırılabilir oluşuna sebep olur.
Ve ortaya çıkan yeni teori(açıklama) elbette eskisinden daha güçlü daha tutarlı olacaktır.

Bu nedenle teorilerin akşam çokça kafayı çekmiş bilim adamlarının hüsnü kuruntuları, faraziyeleriymiş gibi düşünmek büyük yanılgıdır.
Teoriler bilimin en güçlü, en ciddi laflarıdır.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      


ORHAN BURSALI : EVRİME YASAK: BİLİME, ÜLKEYE KÖTÜLÜK

obursali@cumhuriyet.com.tr 27 Haziran 2017 Salı

Birkaç ay önce belli olmuştu, üniversite öncesi eğitimde evrim konusunun ders içeriklerinden çıkarılacağı duyurulmuş, eğitim ve bilim kurum ve kuruluşları ve sendikaları raporlar yayımlamış, sakıncaları anlatılmıştı.

Boşuna çaba.. Adamlar Nuh dedi peygamber demedi..

Çünkü bu onlar için stratejik bir karardı: imam hatipler, din konuları eğitimde temel alınacak, buna aykırı ne varsa ayıklanacaktı.

Devleti, ülkeyi, eğitimi bir inanç iktidarı yönetiyordu, dolayısıyla inandıkları doğrultuda eğitimi düzenleyeceklerdi. Talim Terbiye adı verilen siyasi kuruluşun son kararı: "Evrim yok, boş boş konuşmayın."

O kurumun başkanlığını yapan Alpaslan Durmuş adındaki zat bakın ne gerekçe ileri sürüyor:

Öğrenciler aptaldır, anlamaz

"Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki 'hayatın başlangıcı ve evrim' ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi."

Yani eğitimleri sürecinde evrim konusuyla öğrenciler ancak üniversitede tanışabilecekler! Tabii böyle bir durumda ailelere büyük iş düşüyor. Öğretmenler mesela devlet okullarında evrim konusunu sınıfta ağızlarına alacak olurlarsa?

"Henüz 15-17 yaşında kavraması mümkün olmayan konuları öğrencilere iletmeye çalıştığı için" başları belaya mı girer?

Evrim gibi, şüphesiz salt biyolojide değil, tüm bilimlerde ana girdi olan bir konuyu devre dışı bırakarak, "bilgi, beceri, yetkinlik, yeterlilik, tutum ve davranışların" çocuklara nasıl aktarılacağı da merak konusu. Üstelik iddialarına bakın, dünyayı çok iyi bilen yurttaşlar yetiştirecekler.

Bizim mesela lise öğrencisi, Avrupalı herhangi bir yaşıtıyla yan yana gelecek, evrim konusu açıldığında bizim gencin tepkisi ne olur:

"O da ne?" mi?

"Bu din düşmanı bir konu, bizde okutulmaz" mı?

"Gel sana Müslümanlığı anlatayım" mı.. diyecek?

Alpaslan Durmuş'a soralım:

• Evrimin "tartışmalı bir konu" olduğunu nereden çıkartıyorsun? Bu konuda bilim çevrelerinden bir "bilirkişi raporu" mu var elinizde?

• İlahiyatçı olmanızdan, mı kaynaklanıyor bu düşünceniz, yoksa Talip Terbiye'deki tüm bulunanların ortak düşüncesi mi?

• Sizi oraya getiren siyasi iradenin talimatlarını mı uyguluyorsunuz yoksa?

• Bize bir Avrupa, ABD, Kanada, İngiltere,.. hatta bilim ve araştırmada adı duyulmuş tüm dünya üniversitelerinden "Evrim, tartışmalı bir konudur, dolayısıyla üniversite öncesi eğitimden çıkartılması doğrudur" konusunda düşünce belirtecek tek bir kurumsal belge rapor verebilir, gösterebilir misiniz?

• Evrimi reddedecek tek bir üniversite? Avrupa'da ilköğretim, ortaöğretim, lise gibi eğitim kurumlarından sizi destekleyecek bir raporunuz var mı?

• Tabii en önemli soru: Her şeyi bilecek öğrencilerin konuyu kavrayabilecek bir beyne sahip olmadıklarını nereden biliyorsunuz? Sakın bu konu öğrenciler için değil de bu kararı verenler için geçerli olmasın?

Bütünü kavramak zor

Evrim konusu ile tanışmamış bir gencin, beyninin yarısı boştur ve dumura uğramıştır.

Daha da iddialıyım: Evrim, "başta biyoloji olmak üzere, tüm değişimi inceleyen bir daldır" açısından bakacak olursak, evrim düşüncesinden yoksun beyinler, olaylar, olgular, disiplinler, konular arasında, bağlantı kurmakta zorlanırlar, hatta kuramazlar; karmaşıklığı kavrayamazlar, bütünü göremezler..

Onlardan ne bilim insanı olur, ne doğru dürüst bir araştırmacı, ne de dünya ile yarışacak bir birey.

Üniversitede evrim düşüncesi ile tanışacak öğrenciler rekabette nal toplayacak.

Ayrıca üniversitede evrim düşüncesi ile nasıl tanışacakmış? Biyoloji okuyacak veya fizik - kimya - jeoloji okuyacak da aaa evrim diyecek.

Özetle, bilime ve öğrencilere büyük ihanet ediyoruz.

Durmuş, tüm programların başına bir "imam-din değeri" yerleştirmeyi net açıklıyor: "Her bir program unsuru, ders birer tespih tanesiyse bu tespih tanelerinin en tepesinde, hepsinin önünde bir imam olarak veya tespih imamesi olarak değerlerimiz durmaktadır."

Değerlerimiz, dediklerinin içeriğini de ne güzel anlatmış. İmamın başında durduğu programlarda evrimin işi ne?

Devam: bu konu ülkemizin, gençlerimizin geleceğidir..

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/768942/Evrime_yasak__Bilime__ulkeye_kotuluk.html#


 
a45UyF587661-170627151933 Oraj Poyraz oraj.poyraz@openmail.cc
2017/06/27  21:22 2  65  alelma@yahoogroups.com


 

Alcak gonulluluk, ferdin olgun ve faziletli olmasinin; kibirlenip buyukluk taslamak ise, onun seviyesiz ve nakis olmasinin alametidir.

Anonim Nasihat

Nisa Suresi 176.Ayet:

Eger erkekli kadinli daha fazla kardes mevcut ise erkegin hakki, iki kadin payi kadardir.

Kur an-i Kerim in bazi ayetlerine iliskin mazeretler:
1- Bu ayetler yanlis tercume edilmis!
2- Bu ayetler yanlis anlasilmaya musait yani herkes anlayamaz!
3- Bu ayetler zaman asimina ugradi yani bugun gecersiz!
4- Bu ayetler cag disi yani Islam da reform yapilmasi lazim!
5- Bu ayetlere iman etmek imkansiz ama yine de ben bir muslumanim!

Mazeretlerin Cevaplari:

1- Diyanet Vakfi Meali ni, konularinda uzman Ilahiyatci Heyet hazirladi. En cok itibar edilen meal. Heyetteki herkesin yanlis tercume yapmasi imkansiz. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
2- Kur an-i Kerim i herkesin anlayabilecegine dair ayetler var* ve zaten bu sebeple indirilmis . Tersi ise adaletsizlik olur cunku herkesin anlayamayacagi ve yanlis anlasilmaya musait bir kutsal kitap gondermek Allah a yakismaz. Bir sakinca da sudur; Muslumanlara siz Kur an i anlamazsiniz, sadece biz anlariz diyen ruhban sinifi olusur ki Islam da ruhbanlik haramdir. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
3- Kur an in, kiyamete kadar , cihansumul(evrensel) yani her zaman ve her yerde hukmunun gecerli olduguna inanmak farzdir. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
4- Allah 21. yuzyilin hayat sartlarini ve yasam bicimini ezelden beri bildigine gore Allah in bu durumu hesaba katmadigi ni iddia etmek Allah a karsi cok buyuk bir iftiradir. Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.
5- Bu ayetlere iman etmeyenin adi Musluman degil Kafir dir.** Hal boyle iken bu mazeret gecersizdir.

*Bakiniz: Nahl Suresi 89. Ayet, Enam Suresi 38. Ayet, Maide Suresi 15. Ayet, Hac Suresi 16. Ayet.
**Bakiniz: Bakara Suresi 85. Ayet ve Maide Suresi 44. Ayet.

Tabiatin herseyden buyuk ve hersey oldugu anlasildikca tabiatin cocugu olan insan kendinin de buyuklugunu ve haysiyetini anlamaya basladi

ATATURK, 1931, Lise icin yazdigi Medeni Bilgiler kitabi


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder