27 Haziran 2017 Salı

SEMİH ARDIÇ : CİĞERİ KEDİYE TESLİM ETTİLER

Lamı cimi yok, devr-i sabık olacaklar.
Bu dönemin siyasileri, türedi zenginleri hesap verecek.
İşlenen suçlar çok ağırdır.
Seçimlerde kaybettiklerinde olacak bu.

Bu nedenle seçimlerde kaybettikleri iktidarı efendi gibi teslim etmek istemeyecekler.
Gerekirse ülkeyi kan banyosuna sokacaklar, iç savaşa sokacaklar, hatta başka ülkelerle savaşa sokacaklar ammaaaaa illaki iktidarı terk etmeyecekler.
Göreceksiniz.
Elbette eninde sonunda devrilip gidecekler.
Giderken her şey yerle bir olmuş olacak.

Kahin olmaya gerek yok.
Bu kadar fütursuz, bu kadar cüretkar, bu kadar pervasız suç işlemelerinin bir sebebi olmalı.
Bunlar ya hep ya hiç oyunu oynuyorlar, bu çok açık.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      


SEMİH ARDIÇ : CİĞERİ KEDİYE TESLİM ETTİLER

İrili ufaklı binden fazla şirket Başbakan ile yirmi altı bakanın imzası ile evvela kayyıma, akabinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Şirketler hakkında kesinleşmiş tek mahkeme kararı olmadığı gibi TMSF'nin bankacılık haricinde faaliyet gösteren herhangi bir şirketi devralma ya da satma yetkisi yok. İsmi üzerinde sadece bankalardaki mevduatın sigortası.

İnsanların alın teri ve göz nurunun devlet kılığına bürünmüş bağiler tarafından yağmalanmasından başka bir karşılığı yok idarenin aldığı kararların. Kanunda verilmemiş imtiyazı mülkiyet hakkının gaspı için kullanan her kişi ve müessese suç işliyor. Devran döndüğünde bu suçlardan yakayı kurtaramayacaklarını bildikleri için çaldıkları minareye kılıf uydurma gayretindeler. En son 691 Sayılı KHK Resmî Gazete'de yayımlandı.

DENETÇİYİ BAKAN TAYİN EDECEK

Bahse konu KHK'ya temel hak ve hürriyetleri hiçe sayan zihniyetin gölgesi düştü. TMSF'ye devrolunan şirketlere denetçiyi ilişkili bakan sıfatıyla Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tayin edecek. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 399. Maddesi yine bakanlar kurulu marifeti ile değiştirildi.

Hükümet, AKP'nin ekseriyeti elinde bulundurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müracaat etme lüzumu bile görmüyor artık. Muhalefetin de TBMM'nin de mevcudiyeti göstermelik. Demokrasinin ancak bu kadarına tahammül edebiliyorlar.

TÜRK TİCARET KANUNU GAYET NET

TTK 399'uncu Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda, "Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder." hükmü var. Kanun bu kadar kati iken son KHK ile denetim yetkisi bakana verildi.

6102 Sayılı TTK'nın 399'uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler ilave edildi: "Kayyımlık görevi TMSF tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kurulu'na devredebilir."

MAHKEME KARARINA, KANUNA LÜZUM YOK

Efkan Ala, Başbakanlık Müsteşarı iken Gazeteci Mehmet Baransu'nun gözaltına alınmasını istemiş ve devrin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya şunları söylemişti: "Mahkeme kararına lüzum yok, kapısını kırın alın o adamı." TTK'da yapılan değişiklik de bu zihniyetin eseridir. Kanuna maddeyi ilave et. Bakanlar imzalasın, işlem tamam!

Oysa 'denetçi/müfettiş' müessesesi, Anonim Şirketlerin olmazsa olmazlarından biridir. Bu kadar hassas bir yetkiyi kullanacak kişi ya da kişilerin tayini yönetim kuruluna bırakılmamıştır. Bu imtiyaz Genel Kurul'a aittir.

Müfettişin en bariz vasfı tarafsızlığıdır. Son KHK ile tarafsızlık şartı ortadan kaldırıldı. Şirketlere el koyma kararı veren bir bakan şirketin iyi idare edilip edilmediğine karar verecek müfettişi de atayacak. Ortakların, hissedarların, çalışanların ve tedarikçilerin hakkını kim muhafaza edip gözetecek? Hiç kimse. Ciğer kediye teslim edildi.

BOYDAK, KOZA, KAYNAK, NAKSAN VE…

OHAL'deki Türkiye'yi KHK ile idare etmek varken muhalefeti, maşeri vicdanı ikna etmek için uzun uzun müzakerelere ne lüzum var! Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Allah'ın lütfu." dediği 15 Temmuz 2016 darbe tiyatrosundan itibaren kanun çıkarmak ya da kanunlarda ihtiyaç duyulan kısmî değişikleri yapmak için TBMM'ye müracaat etme zahmetine katlanmıyor.

Ehl-i vicdan herkes KHK'ların hukukîlik şöyle dursun kanunîlikten dahi uzak olduğunda hem fikir. Farklı meslekten 115 bin memur KHK ile ihraç edilince anayasa ve kanunlara mugayir işlem meşruiyet kazanmadı. TMSF'ye devrolunun ve aralarında Boydak, Koza, Kaynak ve Naksan gibi büyük holdinglerin de yer aldığı şirketlere bakan tarafından denetçi tayin edilmesi ile asrın en planlı hırsızlığına kılıf bulma telaşını ele veriyor.

EL KOYMA KARARI HUKUKİ İSE BU TELAŞ NİYE!

Madem her karar hukukî ise niye KHK ile böyle bir adım atılıyor? AKP, vasıfsız ellerde mum gibi eriyeceğini bilerek Türkiye'nin göz bebeği şirketlere el koyma kararı almıştı. Yüzlerce şirkete el konulurken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1982 Anayasası ve kanunlarla teminat altına alınmış mülkiyet hakkı ve teşebbüs hürriyeti alenen çiğnendi.

TMSF'ye devredilen şirketlerinin sahiplerinde ne kara para çıktı ne de vergi kaçakçılığı tespit edilebildi. Otuz üç senedir PKK ile mücadelede tek şirkete el koyamamış devlet terörle arasına hep mesafe koymuş, asla şiddete meyletmemiş insanlara ait yüzlerce şirkete fona devretti.

Hepsi vergi rekortmeni, istihdam deposu olan bu şirketlerin sahiplerinin tek suçu vardı o da Hizmet Hareketi ile gönül bağı olmasıydı. Kurt, kuzuyu boğazlamaya karar vermişti bir kere. Kuzunun suyu bulandırıp bulandırmamasının ehemmiyeti yoktu.

Fakir talebeye burs vermeleri, devletin müsaadesi ile kurulan ve yirmi sene Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gözetiminde faaliyet yürüten Bank Asya'ya para yatırmaları suç sayıldı.

SOYGUNUN DELİLLERİ KARARTILIYOR

Hukuk cinayetinin üzerinden bir sene geçmeden 65 milyar liralık varlığı bitirmek/tüketmek üzereler. Bankacılar arasındaki lakabı 'cenaze levazımatçısı' olan TMSF'nin Başkanı Şakir Ercan Gül ve diğer kurul üyeleri başta olmak üzere TTK'nın taht-ı tasarrufundaki şirketleri batıran herkesi çok ağır tazminat cezaları bekliyor.

Ortakların açtığı iade davaları Türkiye'de olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Tahkim'de neticelenecek. O davalardan korkanlar şimdi cinayet mahallinde delilleri karartıyor. Panik halleri bile işledikleri suçun cesametini ele vermeye kâfi.

Nafile uğraşıyorlar. Şirketleri devraldıkları tarihteki bilanço belli, envanter belli. Aradan geçen zaman zarfında bütün mesuliyet şirketlerde kayyım yetkisini kullananlara aittir. Dolayısıyla asrın yağmasının hesabı sorulurken bakanlar kurulundan aşağıya doğru müteselsilen mesul kimler varsa hepsi sigaya çekilecektir.

En ağır ceza da muhafaza etmesi icap eden ciğeri kediye ikram eden sözde yed-i emine verilecektir.

https://medium.com/tr724/ci%C4%9Feri-kediye-teslim-ettiler-419c201bda36

 
a45UyF587661-170627192351 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2017/06/27  22:27 2  65  alelma@yahoogroups.com


 
--

ATA TEVHIDI
. . . . . .
Aziz Ata m sana sukranimiz var
Namert izi silmemizde sen varsin
Tarihler sahittir; edilmez inkar
Kendimize gelmemizde sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Esareti getirmedin yadina
Ilerlerken hic bakmadin ardina
Kul degil, Vatandas olmak adina
Cumhuriyet bilmemizde sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Egemenlik Milletindir diyerek
Cephe cephe cizmeleri giyerek
Edirne den Van a olup tek yurek
Kudret, kuvvet bulmamizda sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Bas etmek ugruna kara gun ile
Uyandirdin tarihteki un ile
Hur dusunup akil ile, fen ile
Cagdas insan olmamizda sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Vicdan Meselesi bilerek dini
Allah la bas basa biraktin beni
Kayda almayarak hinoglu hini
Dindar Insan kalmamizda sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Bir-Beraber gozu ile bakarak
Ulusal kulture sahip cikarak
Cumhuriyet tacimizi takarak
Cumhur adi almamizda sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Bir sir var; sendeki o aydin izde
Senin eserindir; ne varsa bizde
Korkutup dusmani titretmemizde
Dosta selam salmamizda sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Ekonomi, fikir, kultur, sanatta
Vazgecilmez deger bildin hayatta
Tarlada, bahcede, bagda hasatta
Alin teri silmemizde sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Aziz Ata m senin azmin, kararin
Nasil unutulur bunca yararin
Saymakla tukenmez yadigarlarin
Millet olup gulmemizde sen varsin
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
10.11.2011-ANTAKYA/HATAY
0536 5699010-www.ulkemdergisi.com-www.hataydamuharipgazi.com

6 gunde yaratmak
KAF 38.
Andolsun biz, gokleri, yeri ve ikisi arasinda bulunanlari alti gunde yarattik.
Bize hicbir yorgunluk cokmedi.
FURKAN 59.gokleri, yeri ve ikisinin arasindakileri alti gunde yaratan, sonra ars a istiva eden (ona hukmeden) rahman dir.
Bunu bir bilene sor.
FUSSILLET 9.de ki: gercekten siz, yeri iki gunde yaratani inkar edip o na ortaklar mi kosuyorsunuz?
O, alemlerin rabbidir.
FUSSILLET 10.o, yeryuzune sabit daglar yerlestirdi.
Orada bereketler yaratti ve orada tam dort gunde isteyenler icin fark gozetmeden gidalar takdir etti.
FUSSILLET 12.boylece onlari, iki gunde yedi gok olarak yaratti ve her goge gorevini vahyetti.
Ve biz, yakin semayi kandillerle donattik, bozulmaktan da koruduk.
Iste bu, aziz, alim Allah in takdiridir.
BAKARA 117.(o), goklerin ve yerin essiz yaraticisidir.
Bir seyi dilediginde ona sadece ol! der, o da hemen oluverir.

Ilk sozu kim ne kadar guclu ve bagirarak soylerse, o kazanir .

Joseph GOEBBELS
(Hitler in Propaganda Bakani)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder