1 Ağustos 2017 Salı

ARSLAN BULUT: HIRSIZLIĞIN ADI "FETİH OKUTMAK"MIŞ!

Eski Ahit: 39 Kitap
Musa'nın Beş Kitabı (Tora veya Tevrat) [4]: Tekvin (Yaratılış), Çıkış (Mısır'dan Çıkış), Levililer, Sayılar (Çölde Sayım), Tesniye (Yasa'nın Tekrarı);
Yeşu, Hakimler ve Rut kitapları;
Samuel'in ve Krallar'ın ikişer kitapları;
Paralipomenon ismi verilen iki adet Tarihler kitapları;
Ezra (Üzeyir), Nehemya, Ester ve Eyüp (Eyub) kitapları;
Davut'un Mezmurları (Zebur);
Süleyman'ın üç kitabı: (Süleyman'ın) Özdeyişler (Süleyman'ın Meselleri), Vaiz ve (Süleyman'ın) Ezgiler Ezgisi (Neşideler Neşidesi veya Süleyman'ın Ezgisi);
Büyük peygamberler: İşaya (Yeşaya), Yeremya, Ağıtlar Kitabı (Yeremya peygambere ait; Yeremya'nın Mersiyeleri), Hezekiel (Hezekyel), Daniel (Danyal) kitapları;
Küçük peygamberler: Hoşea, Yoel, Amos, Obadya (Ovadya), Yunus, Mika, Nahum, Habakuk (Habakkuk), Sefanya, Hagay, Zekeriya, Malaki kitapları
Yeni Ahit:27 Kitap
İnciller
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri Nasıralı İsa'nın vaizliğini nakleder.
Elçilerin işleri
Pavlus'un mektupları
Romalılar, 1. ve 2. Korintoslular, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, 1. ve 2. Selanikliler, 1. ve 2. Timoteos, Titus ve Filimona mektup mektuplarıdır.
İbranilere Mektup
Diğer mektuplar
İsa Mesih'in kardeşi Yakup'un yazdığı mektup
Petrus tarafından kaleme alınan iki mektup
Yuhanna'nın üç mektubu
Yahuda mektubudur.
Vahiy
Yuhanna'nın 90 yıllarında yazdığı Vahiy
i VAllahi de, billahi de, tAllahi de diyeceğim olmayacak.
Çünkü ben çoktan koptum, bıraktım o işleri.
Neresinden bakarsan yalan, dolan.
Bütün cemaatler yalan.
Hadisler uydurma.
Kur'an derleme, insan mahsulü.
Yani neresinden tutarsanız tutun elinizde kalıyor.
Beyhude bir çaba.

Haaa yanlış olmasın.
Sanki Eski Ahit, 39 kitap farklı.
Yalanın okkalısı orada zaten.
Hepsinin temeli o.

Yeni Ahit de öyle.
Toplam 27 kitap.
Bıktırıcı bir iş.
Hep tekrar hep tekrar.
Bir de eski Sümer metinleri var.
Hint ve Mısır metinleri var.
Bin bir türlü eski metnin kolajı var.
Uydur dur, yanı yan tak devam et.
Binlerce yıl süren bir kulaktan kulağa oyunu.

Yıl 2017 ve hala daha bütün bu kozmik hikayenin peşinde koşan milyarlarca insan var.
Hayırlı olsun, inşallah, hamdolsun!...
Diyeceğim ama yok bu işin hayırlı bir sonu.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      .

.


ARSLAN BULUT: HIRSIZLIĞIN ADI "FETİH OKUTMAK"MIŞ!

"Akıncı üssü davası" diye anılan davanın iddianamesi hakkında ilk izlenimlerimi paylaşmıştım. İddianamenin tümünü incelediğim zaman, her sanık hakkında çok titiz araştırma yapılmış olduğunu gördüm. Fakat şu var ki darbenin yapılacağı bilindiği halde neden önlenmediğine ilişkin en küçük bir çaba gösterilmemiş.

***

İddianame üzerinde ikinci incelemeyi yaparken, "Eğitim Alanı: Dershaneler, PDY Evleri (Işık Evleri) ve Öğrenci Yurtları" başlığı altında incelenen bölüm dikkatimi çekti:

"Örgütün önemli bir ayağını 'öğrenciler' oluşturmaktadır. Bu öğrenciler, toplumun çeşitli kesimlerinden özellikle de kırsal bölgelerden şehirlere gelen fakir aile çocuklarından oluşmaktadır. Bugün gelinen noktada; yıllardır her dile getirildiğinde reddedilmeye çalışılan ve tepki gösterilen; 'F. Gülen ve örgütünün amacı, açtıkları okulları sayesinde Türkiye'de ve çevre ülkelerde bir yönetici sınıfı oluşturmaktır' iddiasının doğrulandığı görülmüştür. Fetullah Gülen, Işık Evleri ile ilgili 'Geçmişte bu evlerin yaptığı vazifelerin bazılarını medrese yapar, bazılarını zaviye yapardı.' demiştir.

1-Örgütle ilk karşılaşmalar genellikle dershanelerde ya da benzeri eğitim kurumlarında olmaktadır.

2-Temas sağlanan öğrenciler, abilerin sorumlu oldukları evlere dağıtılmaktadır.

3-Öğrenciler belirli bir okula yerleştirilmek isteniyorsa, sınavlara birkaç ay kala gruplar halinde farklı yurtlara çıkarılmaktadır. Bu gruplar, daha sonra daha küçük gruplara ayrılmaktadır.

4-Her öğrenciye 'kod' adı verilmektedir. 'Paralel Devlet' dediğimiz yapılanma içerisinde, aslında bölgesinden birimlerine kadar herkes 'kod' adı kullanmıştır.

5-Mülki idare, Emniyet, TSK ve Yargı gibi stratejik kurumlar için hazırlanacak öğrenciler, daha özel şartlarda seçilip, özel şartlarda hazırlanmaktadır. Bunlar özellikle 'dörder kişilik gruplar' halinde hazırlanmakta ve bunların mümkün olduğunca diğerleriyle teması sınırlanmaktadır. Bunlara 'hücre tipi' yapılanma modeli uygulanmakta; askeri okullara, Polis Akademisi ve Polis Koleji'ne sokulacak öğrenciler, kesinlikle kendi dershanelerine gerçek isimleri ile kayıt edilmemektedir. Bu öğrencilere sınav soruları sınavlardan önceden verilir.

Buna örgüt jargonunda 'Fetih okutmak' denir. Fetih okutmak, 'Sınavda çıkacak soruların öğrencilere okutulup, ezberletilmesi' demektir.

6-Özellikle hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilere top sakal bıraktırıp, küpe taktırarak, girecekleri ortamda kimliklerini gizlemeleri için 'stil çalışması' yaptırdıkları bilinmektedir.

7-Dershaneler, örgütün adeta vesayet araçlarıdır. Çocukların ve ailelerin bilgilerinin depolandığı bir veri tabanıdır. Bu yapının, her ilde en az bir okulu olmakla birlikte, aileler çocuklarının etiketlenmesini istemediği için pek fazla göndermemektedirler.

Fakat dershaneler için bu ihtimal daha az olduğundan, dershanelerine daha fazla öğrenci gitmekte ve aileleri de bu yapının içine çekebilmektedirler. Dolayısıyla konunun sadece eğitim olmadığı, PDY'nin; dershaneler üzerinden çocuklara, ailelere, il ve ilçelere, köylere ulaştığı ve kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Bu bağı kopartacak şekilde, dershanelere gerek kalmayan bir sistem getirildiğinde artık PDY'ye ya da benzeri bir yapıya ihtiyaç kalmayacaktır.

8-PDY 'abilik' ve 'ablalık' müessesesiyle çocukları daha iyi tanır hale gelmekte, gelişimlerini takip etmekte ve bu çocuklar bahanesiyle ailelerinin evlerine gelip bilgi toplayıp not etmektedir. Ailenin dini, siyasi, ekonomik, demografik, eğitim, kültürel, etnik vb. durumu o defterlerde kayıtlı olup, adeta aileler fişlenmektedir. Bu şekilde F.Gülen örgütünün elinde geniş bir 'demografik arşiv'in olduğu bilinmektedir.

Sonuçta eğitim alanı, örgüte insan kaynağı sağlamakta, ekonomik kaynak temin etmekte ve hareketin meşru gibi görünmesini sağlamaktadır."

***

Hırsızlığa "fetih okutmak" diyen ve bunu benimsetebilen bir din anlayışı! İşin özeti bu!

 
a45UyF587661-170801215207 Oraj Poyraz At 0raj.p0yraz@neomailbox.net 0raj.p0yraz@neomailbox.net
2017/08/02  05:27 2  65  alelma@yahoogroups.com


 
--

Kanunlarin cok oldugu yerde devlet daha yozlasir.

Tacitus

Bundan on iki sene evvel isittim ki, en dehsetli ve muannid bir zindik, Kur an a karsi su-i kastini, tercumesiyle yapmaya baslamis.
Ve demis ki: Kur an tercume edilsin, ta ne mal oldugu bilinsin
Yani, luzumsuz tekrarati herkes gorsun ve tercumesi onun yerinde okunsun diye dehsetli bir plan cevirmis.
Fakat Risale-i Nur un cerh edilmez huccetleri kati ispat etmis ki, Kur an in hakiki tercumesi kàbil degil.
Ve lisan-i nahvi olan lisan-i Arabi yerinde Kur an in meziyetlerini ve nuktelerini baska lisan muhafaza edemez.
Ve herbir harfi on adetten bine kadar sevap veren kelimat-i Kur aniyenin mu cizane ve cemiyetli tabirlerinin yerinde beserin adi ve cuz i tercumeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz, diye Risale-i Nur her tarafta intisariyla o dehsetli plani akim birakti.
****
Fakat, o zindiktan ders alan munafiklar, yine seytan hesabina Kur an gunesini uflemekle sondurmeye, ahmak cocuklar gibi, ahmakàne ve divanecesine calismalari sebebiyle, bana gàyet $iki ve $ikici ve $ikintili bir halette bu Onuncu Mesele yazdirildi tahmin ediyorum.
Baskalar ile gorusemedigim icin hakikat-i hali bilmiyorum

Said-i Kurdi
Risale-i Nur Kulliyati Sozler 11.Sua sayfa 425
Risale-i Nur Kulliyati > Sualar 11 Sua Onuncu mesele > Sayfa: 227
http://www.risaleinu...Sozler&Page=425
http://www.risaleinu...ayiMusa&Page=64
http://www.risaleinu...Sualar&Page=227

Her kim Turklerden bas getirirse yuz dirhem verecegim. Imdi muslumanlar bir bir Turklerin basini kesip getirip 100 dirhemi aldilar.Ve Turkleri dagitip hesapsiz kirdilar ve mubalega ile mal ve ganimet alip yine donup Merve geldiler.

(Tarih-i Taberi / Cilt 3/ Syf-343)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder