15 Nisan 2017 Cumartesi

DİNLER İNSANLARI PASİFİZE ETMEK İÇİN UYDURULMUŞ OLABİLİR Mİ?DİNLER İNSANLARI PASİFİZE ETMEK İÇİN UYDURULMUŞ OLABİLİR Mİ?

2 Aralık 2016

Sözlerime yazının devamında göreceğiniz bir kelimenin açıklamasını yaparak başlayayım;

"Kleptokrasi": Bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir ve kısaca hırsızlar rejimi anlamına gelir…

din tarihiMevcut antropolojik çalışmalar, avcı-toplayıcı kültüre sahip insanların on binlerce yıl boyunca herhangi bir dine sahip olmadıklarını; din adı altında kabul edilen disiplinlerin ancak insanların yerleşik yaşama geçmesinin ardından ortaya çıktığını göstermektedir. Diğer bir deyişle din, insanlık tarihiyle birlikte başlamamış, tıpkı devlet, bürokrasi ve hatta ahlaksal normlar gibi sonradan insanlığa entegre olmuş bir çeşit toplumsal örgütlenme örneğidir. Peki neden avcı-toplayıcı kültüre sahip topluluklarda dinin olduğunu gösteren hiçbir bulgu yokken -ki bu durum, dolayısıyla o toplumların herhangi bir dininin olmadığının da göstergesidir- yerleşik yaşama geçtikten sonra "din" kavramı ortaya çıkmış ve insanlar arasında yayılmıştır?

Dinler Tanrı inancı nedeniyle ortaya çıkmışlardır. Afrika'da yağmur ormanlarında yaşayan ve günümüzde ilkel yaşamına devam eden ilkel kabilelere baktığımızda Tanrı ve dinlerle pek bir ilgilerinin olmadığını görmekteyiz. Bu kabilelerde diğer kabile üyelerini kullanacak, onların üzerinden fayda sağlayacak bir oluşum görülmemektedir. Bir insanı sömürme ortamı yoksa o ortama din girmediğini görmekteyiz. Din Adamları ve ruhban sınıfları Tanrı diye bir yaratıcı uydurduklarında diğer insanları kolaylıkla yönetebileceklerini görmüşlerdir. Sanayi devrimi sonrasında oluşan sermaye sınıfları insanları kolayca sömürmenin yolunu din ve Tanrı yoluyla insanları düşünemez hale getirmek olduğunu keşfetmişledir. Dinlerin yapılarını korumak için fonlar ayırmışlardır. Din adamları sınıfıyla sermaye sınıfı işbirliği yaparak kendi güçlerini koruyabileceklerini görmüşler ve kol kola hareket etmeye devam etmişlerdir. Amerika kıtası keşfedildikten sonra yerli halkları kolayca yönetebilmek için Hristiyanlaştırmışlardır. Dinler kapitalisttir. Kutsal sanılan kitaplar okunduğunda eşitlikten pek hoşlanmadıklarını ve sürekli ganimet ve savaş empoze eden söylemlerle dolu olduğunu görebiliriz. İlkel dönemler de insanların tanrılara kurban edildiklerini biliyoruz. Bu kurbanların büyük çoğunluğunun çocuklardan ve kadınlardan oluştuğunu biliyoruz. Bir çok yerde bebeklerde kurban edilmiştir. Peki bu bebekler ne için ve kimin için kurban edilmiştir ? Tabi ki tanrılar kurban istiyor masalı ve dini totemlerin toplum üzerinde baskısını arttırabilmek ve gerçek söz sahibi olabilmek için edilmişler. Yeryüzünde Tanrı ve din inancıyla korkutulan canlılar sadece insanlardır. Siz bir hayvanın kendi cinsinden bir hayvanı kurban ettiğini gördünüz mü? Ya da duydunuz mu? Mümkün değil çünkü hayvanlarda Tanrı ve din inançları yoktur. O nedenle kurban etmezler. Bir başka hayvanın rızkını ve ekmeğini çalar ama bunu yaparken din yoluyla aldatmaz. Bu nedenle dünyadaki tüm kötülüklerin sebepleri dinler ve din adamlarıdır. Savaşı yasaklayan bir din gördünüz mü? Yoktur böyle bir din. Dinler savaşların nedenleri olmuşlardır. Dinler savaş ganimetlerinin ve çapulun helal olduğunu söylemişlerdir….

Tanrı sözü olduğu iddia edilen Tevrat'tan okuyalım:

O günde Rab, Abraham'la ahdedip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine (soyuna) verdim. Bu tanıma göre ise Fırat Nehri'nden Nil Nehri'ne kadar olan geniş bölge İsrailoğulları'na vadedilmiştir. ( Tekvin 15. Bab )

Bununla birlikte sınırlarının tam olarak belirtilmemiş olması nedeniyle bu tanım da oldukça tartışmalıdır.

"İşte Rab'bin acımasız günü geliyor." (İşaya: 13/9) "Yakalananın bedeni delik deşik edilecek. Ele geçen kılıçtan geçirilecek. YAVRULARI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE PARÇALANACAK. Evleri yağmalanacak, KADINLARIN IRZINA GEÇİLECEK." (İşaya: 15-16) "Hem yiğidi, hem kızı, emzikteki çocukla ak saçlı adamı, dışarıdan kılıç ve içeriden dehşet telef edecek. Hasımlarından öç alacağım, Ve benden nefret edenlere ödeyeceğim." (Tesniye, 32/25) "Onları tamamen yok edeceksin, onlarla ahdetmeyeceksin, onlara acımayacaksın." (Tesniye: 7/1-3) "Ve yayları gençleri yere çalacak ve rahmin semeresine acımayacaklar, gözleri çocukları esirgemeyecek." (İşaya: 13/15-1 "Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde, ve tepeler üzerinde, ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz." (Tesniye: 11/23-25) Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın. (Çölde Sayım: 31 /17-18)

Bir diğer Tanrı sözü olan Kur'ana Bakalım:

ENFAL -1. Ganimetlerin bölüştürülmesini soruyorlar. De ki, ganimetlerin taksimi Allah'a ve Resulüne aittir.

ENFAL-41. Ganimet aldığınız her hangi bir şeyden beşte biri mutlaka Allah içindir. O da peygambere aittir.

ENFAL-69. Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinler köle ve cariyeyi yasaklamışlar mıdır? Hayır tam tersi köle ve cariye almak teşvik edilmiştir.

NAHL 75. Allah şunu misal getirdi: Bir yanda hiçbir işe yaramayan bir köle, diğer yanda tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz, ondan gizli, açık olarak harcayan hür bir insan, bunlar hiç eşit olur mu?

RUM Suresi-28: Size kendinizden bir misal verdi: Hiç size kısmet ettiğimiz şeyde elleriniz altındaki köleleriniz den ortaklarınız bulunur da onlarla siz eşit olur, aranızda birbirinizi saydığınız gibi, onları da sayar mısınız? Dinler köleliği yasak etse binlerce yıl dünyada köleler olur muydu? Hatta İslam köle cariye evliyse bile çok kişinin sadece cariyeyle evlenebileceğini söyler.

NİSA Suresi – 24. Bir de harp esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler hariç, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. (Evli cariyeler hariç)

NİSA-25. Câriye ile evlenme ruhsatı, içinizden günah işlemekten, zinadan korkanlar içindir. Sonuç olarak dinler, zenginlerin insanları kullanmak yönetmek için bulduğu uydurduğu yöntemlerdir. Çalışmadan para alan din adamları yoluyla insanları pasifleştirip etkisiz hale getirerek kullanmaktadırlar. Dinler burjuvazinin iktidarını koruma araçlarıdır. Günümüzde ABD'de sömürü için islamı kullanmaktadır. Kendine karşı koyamayacak pasif ve güçsüz ülkeler oluşturmaktadır…

Jared Diamond'un Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı kitabından: "İster bir şeflik olsun, ister bir devlet, herhangi bir sınıflı toplum için insan şunu sormalıdır; halk kendi çileli emeğinin ürünlerinin kleptokratlara aktarılmasına niçin göz yumuyor? Halktan çok daha rahat bir hayat sürdürürken halkın desteğini kazanmak için bir seçkinin ne yapması gerekir? Kleptokratların tarih boyunca başvurdukları bir kaç çözüm yolu vardır. Bunlardan biri; halkı silahsızlandırıp, seçkinleri silahlandırmaktır. Ama kleptokratların halkın desteğini kazanmalarının son çaresi kleptokrasiyi haklı çıkaracak bir ideoloji ya da din inşa etmeleridir. Kurumsallaşmış din, zenginliğin kleptokratlara aktarılmasını haklı gösterirken insanların başka insanlar adına hayatlarını feda etmeleri için kendi genetik öz çıkarları dışında gerekli güdüyü sağlar."

Kusursuz ve kudretli bir Tanrının yapabileceği bu kadarsa emin olun ben hiç etkilenmedim…

Belki de Tanrıları İnsanlar Yaratmıştır …

http://elmavaryenmi.com/2016/12/02/dinler-insanlari-pasifize-etmek-icin-uydurulmus-olabilir-mi/

 
a45UyF587661-170415151447 Oraj Poyraz oraj.poyraz@openmail.cc
2017/04/15  16:36 2  65  alelma@yahoogroups.com


 

Peki iyi bir vatandas kimdir?
Sadece siradisi hicbirsey yapmayan, dusunmeyen ve soylemeyen kisidir.
Okullar bu tek tipliligi olabilecek en yuksek noktaya cikarmalari icin korunur.
Okul cocuklarin hala genc ve toyken atildiklari baski makineleri gibidir;
cocuklar orada belirli standartlara preslenirler ve kafalarindan topuklarina kadar damga pullariyla kaplanirlar.

Henry Mencken

Hz.Omer, on gunluk mesafedeki ordularinin baskomutanina, savas esnasinda taktik vererek, Ey Sariye!
Dag tarafina, dag tarafina! demistir.
Ve sesini bu uzun mesafeden Hz.Sariye ye duyurmustur.
Bu mevzuda gunumuzden de yuzlerce misal getirmek mumkundur.
Burnu ile duyup, topugu ile koku alanlar, parmak uclariyla veya ayaklariyla gorenler coktur.

Fetullah Gulen

Biz Spinoza nin izleyicileri, Tanri yi, butun varolanlarin harika duzeni ve yasaliligi ve insanda ve hayvanda kendini ortaya cikardigi olcue onun ruhu icinde goruruz.

We followers of Spinoza see out God in the wonderful order and lawfulness of all that exists and in its soul as it reveals itself in man and animal.

From a letter to Eduard Busching, Oct.25, 1929, Einstein Archive, reel 33-275, quoted in Jammer, p.51:
(Bu goruslerinden dolayi Einstein in Panteist oldugu sonucu cikarilabilirse de, bir sonraki gorusunde de agnostiklige yakin oldugunu belirttigini gorecegiz)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder