16 Nisan 2017 Pazar

Kur'ân ve Sünnet'te Cennet - 8

Kur'ân ve Sünnet'te Cennet Kadınları ve Erkeklerinin Vasıfları

Kur'ân'da Cennet Kadınların Vasıfları

Saffat 48-49:

"Naîm Cennetlerinde, Allah'ın halis kulları yanında, saklı deve kuşu yumurtası gibi göz değmemiş, iri/güzel gözlü, bakışlarını yal­nızca eşlerine odaklayan kadınlar vardır."

Sâd 52:

"Müttakilerin/İslâmî îman ve hayat çizgisinde yaşayanların yanı başlarında bakışlarını eşlerine odaklayan, kendileri ile yaşıt (olan kadınlar) vardır."

Vâkıa 35-37:

"Biz onları; (Cennet'e girecek dünya kadınlarını) yeniden yara­tacağız. Sonra da onları Ashabül-Yemin için eşlerine âşık ve onlarla yaşıt bâkirelere dönüştüreceğiz."

Rahman 56, 58, 70, 72:

"Cennetlerde/Cennet kadınları arasında bakışlarını eşlerine odaklayan ve kendilerinden önce hiçbir insanın ve cinnin ilişkiye girmediği eşler vardır. Sanki onlar, Yakût ve Mercan gibidirler; du­dakları ve yanakları kırmızı, berrak ve bembeyaz dilberlerdir."

"Cennet'te / Cennet kadınları arasında yüzü ve ahlâkı güzel mi güzel seçkin kadınlar vardır."

Nebe 31-34:

"Hiç şüphesiz Müttakiler için kurtuluş, bahçeler, bağlar, göğüs­leri yeni oluşmuş/kadınlığa henüz adım atmış kendileri ile yaşıt eşler vardır."

Açıkça anlaşılacağı üzere, Cennet'e girecek kadınlar 12 özellikle vasıflandırılmaktadırlar. Hiç şüphesiz bu vasıfların önemli bir kısmı fiziki câzibeyi, bir kısmı da rûhsal güzellikleri içermektedir. Bütün bu vasıflar cinsel hayatın varlığına da işaret etmektedir. Vâkıa sûresinin 35-37. âyetlerinde beyan edildiği üzere, yukarıda açıklanan vasıflara sahip olabilmeleri için genç-ihtiyar, güzel çirkin, sağlıklı-hasta Cen­net'e girecek bütün dünya kadınları yepyeni bir yaratılışla ve bu vasıflarla yaratılacaklardır.

Kur'ân-ı Kerîm'in âyetlerinde vasfedilen Cennet kadınlarının ka­dınsı özelliklerini böylece açıklamış olduk.Cennet kadınlarının diğer özellikleri de Peygamberimizin(sav) Sünneti'nin bir bölümünü oluş­turan hadîslerde açıklanmıştır.

Kur'ân'da Cennet Erkeklerinin Vasıfları

Örneklendirilerek açıklandığı üzere Kur'ân-ı Kerîm'de Cennet'e girecek kadınlar, cinselliği de içeren 12 güzellik vasfı ile nitelenmiştir. Cennet'e girecek erkeklerin vasıflarına ise açıklık getirilmemiştir. An­cak kadınlar gibi Cennet'e girecek erkeklerin de yepyeni bir yara­tılışta yaratılacakları açıklanmıştır. Vâkıa sûresinin "...Sizi, bilme­diğiniz bir şekilde inşa edeceğiz" anlamındaki 61. âyeti bu gerçeği göstermektedir.

Medenî sûrelerde Cennet kadınları yanı sıra erkeklere de şamil olan ortak bir niteliğe yer verilmektedir. "Ezvacün Mütahharetün/maddî ve mânevî eksikliklerden arındırılmış" olma şeklindeki bu ortak nitelik, erkeklerin de kadınlar gibi özelliklere sahip olacaklarına işaret etmek­tedir. Güzellik vasıfları açıklanan kadınlar erkeklere eş kılınacağına göre erkekler de aynı güzelliklere sahip olacaklardır. Çünkü Cennet armağanları kadınlara verildiği gibi erkeklere de verilecektir.

Cennet kadınlarını vasıfları gibi, Cennet erkeklerinin vasıflarının açıklanmamasının -Allah bilir- bir sebebi, kadınların dünya hayatında olduğu gibi, âhiret hayatında da arzu edecek olmaktan çok arzu edi­lecek olmalarıdır. Bir diğer sebebi de yine dünyamızda olduğu gibi fizikî özelliklerin erkekten çok kadın için önem arz edecek olma­sıdır.Bir üçüncü sebeb olarak da Kur'ân'a özgü üslûb gösterilebilir. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm'de meselenin bazen bir yönü açıklanmakta, diğer yönünün takdîri açıklığı sebebiyle muhatabın kavrayışına bıra­kılmaktadır.

Sünnet'te Cennet Kadınlarının Vasıfları

Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

اِنَّ الْمَرْأةَ مِنْ نِسَاءْ اَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا وَذَالِكَ بِاَنَّ الله يَقُولُ: كَأنَّهُنَّ الْيَاقُوةُ وَالْمَرْجَانُ

فَأمَّا الْيَاقُوةُ فَاِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أدْخَلْتَ فِيهِ ثُمَّ اِسْتَصْفَيْتَهُ لأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ

Cennetliklerin kendileri gibi Cennet'e girecek kadınları içinde öyle kadın vardır ki, bacağının beyazlığı üst üste giyilmiş dış ve iç giysileri altından bile iliğine varıncaya kadar görülür.

İşte bu, Allah'ın "Onlar Yakût ve Mercan gibidirler" buyurarak açıkladığı özelliktir.Bilirsiniz, Yakut bir taştır. İçinden bir ip geçirip baksan (saydamlığı sebebiyle) onu görebilirsin."[11]

"...Cennet kadınlarının tenlerinin inceliği, yumurtanın kabuğu içindeki beyaz kısmı örten şeffaf zarın inceliği gibidir."[12]

... وَلَوْ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلَى الاَرضِ لَأَضَائَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحاً، وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِى الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"...Cennet'e girecek kadınlardan biri yeryüzüne doğsaydı, doğduğu bütün yerlere ışığını ve hoş kokularını yayardı. Onlardan birinin başörtüsü dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır."[13]

"Cennetlik kadınlar, eşleriyle ilişki sonrasında bekâretlerini koruya­caklardır"[14]

 

Sünnet'te Cennet Erkeklerinin Vasıfları

Yukarıda sebeplerine de değinildiği üzere, Kurân-ı Kerîm'de Cen­net'e girecek erkekler, Cennet kadınlarına da şâmil olan "Ezvacün Mü­tahhara/ maddî ve manevî eksiklerden arındırılmış" olma anlamında ki bir tek nitelikle vasfedilmişlerdir.[15] Ancak Kur'ân'ın genel olarak işaret et­tiği erkeklere özgü görünüm özellikleri, bir ölçüde hadîslerde açık­lanmaktadır. Örneğin Allah'ın Resûlü şöyle buyurur:

"Cennet'e ilk gireceklerin yüzü dolunay gibi parlayacaktır. Onların ar­dından Cennet'e gireceklerin yüzleri ise gökteki en ışıltılı yıldız gibi aydınlık olacaktır. Cennet'e girenler orada küçük ve büyük abdeste çıkmayacaklar, tü­kürüp sümkürmeyeceklerdir. Onların tarakları altındandır. Terleri misk kokacaktır. Buhurdanlıkları tütsü yapılan ağaçlardandır. Ahlâkî hususi­yetleri/yücelikleri de bir/eşit olacaktır. Cennet sâkinleri orada babaları Âdem gibi atmış zira boyundadır.

Onların Ezvacı; kendilerine eşlik edecek özel hizmetçileri de iri gözlü Hûrilerdir."[16]

-Salât ve selâm üzerine olsun- O, bir diğer hadîslerinde de şöyle buyurmaktadır:

"Cennet'te bir araya gelinecek toplantı alanları (Sûk) vardır. (Dünya ölçüsüyle) iki Cuma arası gibi aralıklarla Cennet'likler oraya gelirler. Esen bir meltem, onların giysileri ve yüzlerini okşar, daha bir güzelleşirler. Dö­nüşlerinde ise eşleri şöyle derler:

- Allah'a yemin ederiz ki bizden bu kısa süreli ayrılışınızdan sonra bile güzelliklerinize güzellik katmışsınız.

Erkekler de kadınlarına, yemin ederiz, siz de öyle, daha bir güzelleşmiş­siniz, diyecekler."[17]

Yukarıda sunulan âyetler ve hadîslerden açıkça anlaşılacağı üzere Cennet kadınları ve erkekleri tasvîr edilemez manevî zevkler yanı sıra, ileri derecede bir cinsel hayat yaşayabilmeleri için güç ve arzu gibi bütün özelliklere de sâhip kılınacaklar, gerekli çevre şartları ve güzelliklerine de erdirileceklerdir.Onların özelliklerini açıklayan bir hadislerinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Cennet'e girecek her bir mü'min (erkek ve kadına) yemek içmek ve de cinsel arzu ve eylem yönünden yüz insan gücü verilecektir..."[18]

Cennet'te Kıskançlık Olmayacaktır

Cennet'e girecek dünya erkekleri ve kadınları, Cennet'e girerken yepyeni bir şekilde üstün ve câzibeli olarak yaratılacakları, eşleri tara­fından büyük bir ilgi görecekleri, doyumsuz bir aşkla sevilecekleri ve yücelik makamlarına erdirilecekleri için derecesi daha yüksek olan Cennetliklere kıskançlık duymayacak, mutluluğun doruğunda yaşa­yacaklardır. Çünkü Cennetlikler, kin ve hased gibi duygulardan arın­dırılarak Cennet'e konulacaktır.[19]

Bekârlığın olmayacağı Cennet, yalnızca güzelliklerin ve arzu edi­leceklerin yaşanacağı tam bir mutluluk yurdu olacaktır:

"...Çok bağışlayıcı ve pek merhametli olan Allah'ın bir ikramı olarak Cennet'te canlarınızın arzuladığı her şey sizindir. Orada size istedikleriniz de verilecektir." [20]

http://www.alirizademircan.net/cennet-ve-cinsel-hayat-5-271h.html--

Cok eski caglardan beri cesaretsizligin, sonun baslangici olarak kabul edildigini soylemeye gerek var mi acaba?...

Alexander Soljenitsin

Ebu said Radiy Allahu anh anlatiyor: resulullah Aleyhissalatu Vesselamesselam la birlikte beni i-mustalik gazvesine ciktik.
Arap esirlerinden cokca esir ele gecirdik.
Kadinlara karsi arzu duyduk.
Cunku uzerimizde bekarlik siddet kesbetmisti.
Hep azil yapmak istiyorduk ve: aramizda resullullah Aleyhissalatu Vesselamesselam varken, ona sormadan azil yapmak olur mu? dedik ve sorduk.
hayir!Buyurdular.
Bunu yapmamaniz gerekir.
Kiyamete kadar gelecegi takdir edilen her canli mutiaka yaratilacaktir.
(siz tedbirinizle onune gecemezsiniz)
Buhari, nikah 96, buyu 109, itk 13, megazi 32, kader 4, tevhid 18; muslim, nikah 125, (1438); muvatta, talak 95; ebu davud, nikah 49, (2171); tirmizi, nikah 40, (1138); nesai, nikah 55, (6,107).

Kendine Acindirmak

Kendimi kaptirmamaya calistigim cocukca, yaki$iksiz bir duyumuz vardir. Dertlerimizle dostlarimizi acindirmak, kendimize vah vah dedirtmek. Basimiza gelenleri buyutur, sisirir, karsimizdakini aglatmak isteriz, neredeyse. Baskalarini kendi dertleri karsisinda sogukkanli gorduk mu overiz, ama sogukkanliligi bizim dertlerimize karsi gosterdiler mi dariliriz, kizariz. Dertlerimizi anlamalari yetmez, yanip yakinmalarini isteriz. Oysaki insan sevincini buyulterek anlatmali, uzuntulerini kisaltarak. Kendini yok yere acindiran gercekten dertli olunca acinmamayi hakeder. Durmadan vahlanan kimse vahlanilmaz olur. Kendini canli iken olu gostereni, olu iken canli gorebilir herkes. Oylelerini gordum ki, es dost kendilerini gurbuz, keyifli gorecek diye odleri kopar, iyilesmis sanilmamak icin gulmelerini tutarlardi. Saglik, kimseyi acindirmadigi icin, nefret ettikleri bir sey olurdu. Isin tuhafi, bu gordugum kimseler kadin da degildi.

Michel de Montaigne : Denemeler


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/


BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo LiteCoin URL:   LTtsCJ2mLUXLLs8v5US8w5zQeq66eakPtU

NameCoin URL       :  N7wbJyxqoueznDHu9tnu56y1V7B9P1Phs4
FeatherCoin URL     :  6rHGzeMefFvzqmBM5VNqmUziCxtga4wpDs
TerraCoin URL        :  1GQFs8GpaTXxoeTAsGmo56WNfYSZRy2mBD

PeerCoin URL         :  PMeBpz6X9RRLQxdFs5Jws5JwFec3Mzen8q6Twg

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder