13 Nisan 2017 Perşembe

Cahiller için:

Cahiller için:

  • Atatürk koruma kanunu'nu çıkartan MENDERES'di.

  • Başörtüsünü yasaklayan DEMİREL'di.

  • En çok toprak kaybeden Sultan ll. ABDÜLHAMiT'di.

  • 12 ADALAR, 1912 yılında, OSMANLı Hükümeti tarafından İNGİLİZLERE VERİLDİ.

  • KIBRIS, 1878 yılında, tek bir kurşun atılmadan II. ABDULHAMİT tarafından İngilizlere verildi.

  • Ruslar Birinci Dünya Savasından Önce ARDAHAN, VAN, ERZURUM'a kadar inmişlerdi.

  • Sultan VAHDETTİN, Tahtında kalmasına karşılık, Sevr anlaşmasını kabul etmişti.

  • TÜRKLER(Rumeli, Kafkasya, Azerbaycan, ve Tarkistan Türkleri) ve ASYALI(HİNT, Malay) Müslümanlardan başka bir Müslüman toplum, Osmanlı hilafetini kabul etmiyordu.

  • SAİDİ NURSİ, ve ŞEYH SAİD, İngilizler tarafından kurulan, ve Doğu'daki vatandaşları kullanmak için yaratılmış olan 'Kürt teali Cemiyeti' ne mensuplardı.

  • Kurtuluş Savaşında, ATATÜRK'U kafir ilan eden, fetva ile öldürülmesini isteyen, Kuva-i Milliye ve onlara destek verenleri de kafir ilan eden, İSKİLİPLİ ATIF HOCA, 'İNGİLİZ MUHİPLER CEMİYETİ'ne mensuptu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder