29 Temmuz 2017 Cumartesi

ARMAĞAN KULOĞLU : "SÖZDE" YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANIYOR, KOMUTA KADEMESİ ÜNİFORMALARIYLA SABAH NAMAZINDA

Burada belirtmek isterim ki, şura üyeleri siviller ya da askerlerden oluşmuş değildir.
Şurayı oluşturan ve sivildir denilenler, siyasilerdir.
Siyasi kişilerin şurada çoğunlukta olması şurayı siyasi görüşlerin çarpıştığı, etkin olduğu bir kurul yapmıştır.
Tıpkı devletin diğer kurum ve kurulları gibi şura otonomisini yitirmiştir, tam olarak hükumetin kontrolü altına girmiştir.
Doğal olarak yapısı bu şekilde olan şuranın aldığı kararlar  siyaseten hep ya da hiç kuralına uygundur.
Yani şuranın yaptığı bütün atamalar, görevden almalar, ve diğer kararlar tek bir renkten olacaktır.
Belirli bir pazarlık, bir uzlaşıdan artık bahsetmek imkanı yoktur.
Artık Yüksek Askeri Şura Sünni Müslüman vizyona sahip siyasetçilerin tek yanlı kararlarına uygun kararlar alacaktır, hatta son yıllarda almaktadır.

Ve hemen konuyla ilgili ikinci habere dikkat çekmek isterim.
Komutanlar topluca üniformaları da üzerlerinde olduğu halde sabah namazına gitmişler.
Komutanlar tek tek Müslüman olabilirler elbette.
Namaz da kılabilirler, cemaatle birlikte namaz da kılabilirler.
Buraya kadar hiç sıkıntı yok.
Ancak, bir heyet olarak topluca sabah namazına üniformalarıyla gitmişler.
Bu farklı bir durum, komutanlar topluma bir mesaj vermişler, hem de kuvvetli bir mesaj.
Kıyamet mi kopar.
İlk anda kopmaz elbette.

Ülkenin sünni Müslümanları zaten videoya almışlar, durumdan büyük memnuniyet duyduklarını, zaten olması gerektiğini belirten ifadelerle onaylamışlar.
Şimdi benim beklentim, aynı komuta heyetinin aynı tarz ve şekilde ülkedeki bütün diğer cemaatlerinin de ibadethanelerini gezmeleri, onların da ibadetlerine katılmaları.
Yoksa ülkenin komuta heyetinin diğer cemaatlere karşı olduğunu düşünmem çok doğal olacaktır.
Misal yarın hemen bu heyet bir Sinagog'da aynı tantanayla bulunmalı, öbür gün bir cem evinde bulunmalı, ve tıpkı sünnet çocukları gibi ülkenin bütün cemaatlerinin de gönlünü hoş etmeli.
Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları burada yalnızca ülkedeki Sünni Müslümanların komutanları olduklarını ifade etmişlerdir.
Oysa bu ülkenin ordusunda Alevi askerler de vardır.
Kaldı ki, aynı komutanların Alevi şehitlerin Cemevlerindeki cenazelerine katılmadıklarını biliyoruz.

Aslında ülkenin devlet başkanı, bakanları ve diğer zevatı da benzeri absürdlükleri pek çok kez yapmıştır.
Kişisel olarak salih Müslümanlar olabilirler.
Cemaatle ibadet de yapabilirler.
Ancak, bunu devlet ricalini, protokolünü de alet ederek yapmaları yanlıştır.
Bu yanlışla uç uca eklenir ülkenin birlik ve bütünlüğüne zarar verir.
Vermiştir de zaten.

Laiklik işte bunun için çok kıymetlidir.
Bölücü, nifak yaratıcı işlerdir bunlar.
Benim midem bulandı doğrusu.
Başkaların da bulanmıştır emin olun.
Yalnızca Sünni Müslümanlara kıymet veren, onların komutanı olan Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları.
Cumhurbaşkanını biliyorduk, bakanları biliyorduk.
Ama bu tüy dikmek oldu doğrusu.

İşte Askeri Şurada bululan siyasi kişilerin çoğunlukta olmasının net sonucu budur.
Sünni Müslümanların komutanları olduğunu zanneden kişilerin general olması.
Bu ülke bu zihniyetle karpuz gibi ikiye yarılır.
Tam da 3ncü dünya savaşının arifesinde olacak şeyler değil bunlar.
Yanınızda savaşacak adam bulamazsınız.

Oraj POYRAZ ( 0raj.p0yraz@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA      


ARMAĞAN KULOĞLU : "SÖZDE" YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANIYOR

29.07.2017 oakuloglu@gmail.com

Gelenek bozulmazsa, 2017 yılı general terfi, emeklilik ve süre uzatmalarını belirleyecek olan Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 01 Ağustos 2017'de toplanması bekleniyor. Ancak özellikle TSK başta olmak üzere devletin bütün yerleşik usullerini ve yapısını değiştirme teamülü gösteren yönetimin, bu konuyu da belirsizleştirmesi ve değersizleştirmesi mümkün olabilir.

Şura, askeri olma niteliğini kaybetti

"Olağanüstü Hal" kapsamında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle, TSK'nın tüm yapısında köklü değişikliklere yol açan düzenlemeler yapılmıştır. Kararnamelerin olağanüstü halin süresi ve amacıyla sınırlı olması gerekirken, bunun dikkate alınmadığı, uzun bir süredir ajandalarında bulunduğu anlaşılan konuların "Olağan Üstü Hal" bahane edilerek gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda YAŞ'ın yapısı da, maksadını aşan bir şekilde değiştirilerek, askeri şura olarak nitelendirilemeyecek duruma getirilmiştir. Şuranın askeri olmaktan çıkarılması ve sivil ağırlıklı bir yapıya büründürülmesi, onu işlevini yapamayacak bir şekle sokmuştur.

Albaylıktan generalliğe ve generallerin bir üst rütbeye terfilerinin, görev sürelerinin ihtiyaca göre uzatılmasının ve emekliliklerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı şuraya, bu konuyla yakından uzaktan ilişkisi olmayan Başbakan Yardımcıları ve Bakanların dahil edilmesi, şuranın amacına ve işleyişine uygun olmamıştır.

Şuraya ilave edilen hükümet üyelerinin, değerlendirmelere kıstas olarak alınan sicil, kanaat, evveliyat, denetleme sonuçları, anket sonuçları, takdirnamelerin kıymetlendirilmesi, personelin bizatihi tanınması ve personelin askeri ve diğer açılardan değerlendirilmesi konularına bir katkı yapması mümkün değildir. Düzenlemenin sadece, sivil asker sayısının aşırı bir oranda siviller lehine olması ve siyasi görüşün değerlendirmeleri etkilemesi için yapıldığı düşünülmektedir.

Şura ön hazırlıklarını yapma ve sekretaryasını yürütme görevinin de Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden alınıp, Milli Savunma Bakanlığı'na verilmesi de ayrı bir sorun teşkil etmektedir.

Bu durumun orduya siyaset girmesine neden olacağı, askerlik anlayışını bozacağı, dolayısıyla güvenliğin bundan etkileneceği, komutanlara güven duygularını zedeleyeceği, dikey ve yatay güven duygusuna zarar getireceği kıymetlendirilmektedir.

Sivil üyelere telkin ve ihbarlar gelebilir

Terfilere etki etmek amacıyla şuraya tabi personelin terfileri için telkinler, önlemek için de ihbarlar yapılabileceği ve şura tarihi yaklaştıkça da bunlarda artış görülebileceği tecrübelerle sabittir.

Bu sefer bu yöndeki yaklaşımların siyasi ve ideolojik ağırlıklı olması da mümkündür. Bu durumun daha sonra, kışlaya siyaset girmesinin de ötesinde gelişmelere yol açabileceği dikkate alınmalıdır. FETO olayından ders çıkarılmalıdır. Bir uç örnek olmakla birlikte, Devletin bir valisinin, çeşitli sebeplere dayanan yaklaşımlar sonucunda makamında karşılaştığı durum son derece ürkütücü ve düşündürücüdür.

TSK mensuplarının ikbal için, siyasilerin ve ideolojik yaklaşımların etrafında dolaşmasına ortam yaratacak uygulamaların bir an önce sonlandırılmasında, ülkemizin bekası ve güvenliği açısından büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Sırf kadro doldurmak için terfi ve personel alımı yapılmamalı

İhraçlar nedeniyle, TSK general/amiral, subay ve teknik astsubay kadroları eksilmiştir. Ancak terfilerin bu eksikliğin giderilmesini karşılamak için değil, olması gereken şekilde liyakatin esas alınarak yapılmasında ve konunun uzun vadeli olarak ele alınmasında fayda görülmektedir. TSK'da personelin daima bir, bazı görevler içi de iki üst rütbe görevini yapabilecek tarzda yetiştirildiği dikkate alınmalıdır.

Ayrıca subay kadrolarını doldurmak için aşırı düzeyde dış kaynağa yönelmenin de, yakın bir gelecekte sorunlar yaratabileceği de dikkate alınmalıdır. Yönetici/komutan subayın, Genelkurmayın kontrolündeki kuvvet komutanlıklarına bağlı Harbiyelerden yetişeceği bilinmeli, yanlış yapılanma ve uygulamaların biran önce sonlandırılmasına özen gösterilmelidir.

Kaynak: "Sözde" Yüksek Askeri Şura toplanıyor - Armağan KULOĞLU

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/sozde-yuksek-askeri-sura-toplaniyor-43686yy.htm
KOMUTA KADEMESİ ÜNİFORMALARIYLA SABAH NAMAZINDA

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları üniformalarıyla sabah namazına katıldı.

Cuma, 28 Temmuz 2017 23:15

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu Cumhurbaşkanlığı'ndaki Millet Camisi'nde namaz kıldı.

Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının camiye girişi vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

KOMUTANLAR ÜNİFORMALARIYLA SABAH NAMAZINDA

http://haber.sol.org.tr/toplum/komuta-kademesi-uniformalariyla-sabah-namazinda-204459


a45UyF587661-170729171944 Oraj Poyraz oraj.poyraz@openmail.cc
2017/07/29  22:23 2  65  alelma@yahoogroups.com


 

Peygamber, Medine de bir yahudi tarafindan buyulendi.
Gunlerce ne yaptigini bilmez durumda ortalikta dolasti.

Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367

Bakara-106 Herhangi bir Ayet in hukmunu yururlukten kaldirir veya unutturursak, onun yerine daha hayirlisini veya benzerini getiririz. Allah in herseye gucunun yettigini bilmezmisin?

Bakara-106 da boyle soylenirken, asagidaki Ayet lerde farkli soylenir;

Fatir-43 ... Hayir! sen Allah in kanununda degi$iklik bulamazsin. Sen Allah in kanununda asla bir doneklik bulamazsin. - Fetih-23 ... Allah kanununda hicbir degi$iklik bulamazsiniz. Ayrica Yunus-64, Fetih-23, En am-115, Ahzab-62 de de ayni hukumler bulunmaktadir.

Turk milletini Allah icin, Peygamber icin topraklarini, menfaatlerini, benligini unutturacak, Allah la mutevekkil kilacak derin bir gaflet ve yorgunluk besiginde uyuttular.(..)

Mustafa Kemal ATATURK
(Mustafa Kemal in yazdigi Afet inan imzasiyla cikan Medeni Bilgiler kitabi 1931)


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder