27 Temmuz 2017 Perşembe

İLKER BELEK : EVRİM BİLİMİ ATEİZM PROPAGANDASI MI YAPIYOR?


27-07-2017

 


İLKER BELEK : EVRİM BİLİMİ ATEİZM PROPAGANDASI MI YAPIYOR?

27/07/2017 PerşembeBöyle bakıyorlar. Evrim ateizmi öğretiyor, taraflıdır diyorlar.

Ama ideolojik ve siyasi manada esas taraflı olan bu bakış açısıdır ve bilim her türlü apiriorizmi yerle bir ettiği için, evrime müfredatta hiç yer verilmemesini, en azından yaradılışçılıkla birlikte öğretilmesini talep eder.

Yaratılışçılık ise zaten dinden başka bir şey değildir. Bunlara din dersleri yetmiyor, fiziği, kimyayı, ama özellikle biyolojiyi dinselleştirmeye çalışıyorlar.

*****

Evrim cansız ve canlılar dünyasının hareketini konu alır. Her tür maddi kategorinin değişimini inceler.

Bu anlamda bilimler açısından ortak bir metodolojik temel sağlar. İşte yaratılışçıların gözünü korkutan şey budur: Çocuklara bilimsel yöntembilimin öğretilmesi, maddenin hareketi içinde kavratılması, yani diyalektik materyalizm.

Evrimin, gerici ideolojilerinin iç yüzünü ortaya çıkardığını görüyorlar.

*****

Hareketsiz, yani değişmeyen madde yoktur. Madde ile hareket diyalektik birlik halindedir. Bilim bu diyalektiği açıklar ve buradan çıkardığı bilgiyi nesnel gerçekliği kontrol altına almak üzere kullanır.

Bütün keşifler bunun sonucudur. Bu faaliyet olmasaydı kültürleşme de olmayacaktı.

Doğayı anlama faaliyeti yaratana sığındığı ölçüde gerçeklikten kopar, başarıya ulaşamaz. Yaratıcının zaten işe karıştığı bir yer vardır, o da adına din denilen ideolojiler alanıdır. Bilim, dinin etkili olmadığı anlaşılmış bulunduğu için şiddetli bir gereksinim halinde, büyük mücadelelerin sonucunda doğa-insan ilişkisine dahil olmuştur.

Bilgi üretim sürecinde tanrının, herhangi türden bir yaratıcının, doğa üstü güçlerin işlevi yoktur. Tersine, bunlar işe karıştığında bilgilenme süreci sekteye uğrar.

İş tanrıya bırakılmış olsaydı, tıp antibiyotik direncini anlayamaz ve hastaların dertlerine çare bulamazdı.

*****

İşte yaratılışçıları, dincileri rahatsız eden gerçek budur. İsterler ki din her alanda belirleyici olsun, yön çizsin, son sözü söylesin.

Bilimle din arasındaki ilişki uzlaşmaz bir karşıtlıktır. Kültürleşme süreci kaçınılmaz olarak bilimi öne çıkardı. Sonuçta eğitim laikleştirildi. Dinin etki alanı sınırlandı.

Seküler gelişmeler ABD'de Evangelizm gibi çocukların temel eğitimine bile karşı çıkan zifiri karanlık mezheplerde rahatsızlık yarattı. Bu çevreler bilimin etkisini geriye çevirmek için pek çok oyun oynadılar. Bir türlü beceremediler. Bunun üzerine yeni bir taktikle, adını yaratılışçılık olarak değiştirip dini müfredata egemen kılmaya çalıştılar.

Yani Türkiye'deki yaratılışçılık ithal bir konudur. İlginç bir biçimde, aynen kürtaj meselesinde olduğu gibi, fundemantalist İslam ile Evangelizm evrim karşıtlığında aynı çizgiye düşerler.

*****

Evrim hareketli madde üzerinde çalışırken dinle, yaratanla ilgilenmez. Yalnızca, araştırma konusuna, yani değişime odaklanır. İnanç hakkında herhangi bir imada bile bulunmaz.

Peki dincilerin evrimi ateizm destekçisi olarak nitelemelerinin nedeni nedir? Evrim biliminin sıradan faaliyetinin tanrıyı dahil etmeyen bir içeriğe sahip olması. Ama bilimin ontolojisi böyledir ve dincilerin katlanamadıkları da budur.

Evrim bilimi herhangi bir biçimde inanç düzlemine giren tek söz etmiyorsa da, çalışma metodolojisi itibariyle yaratana, doğaüstü güçlere, dine gerek bırakmayan bir alan açar ve nesnel gerçeklikteki her şeyin kendi doğallığı içinde anlaşılabileceğini, kontrol edilebileceğini ortaya çıkarmış olur.

Bu ateizm propagandası değildir, ama insan zihnini özgürleştiren bilimsel-devrimci bir müdahaledir.

İşte bu nedenle bilimin etkisinin arttığı ortamlarda ateizm de gelişir. Yine aynı nedenle bilim insanı sıfatını hak edecek insanların çok önemli kısmı ateisttir. Doğanın hareketini anlayan bilim insanının tanrıya inanma ihtimali yok gibidir.

*****

Ama bize ne değil mi? Kim neye, nasıl inanırsa inansın.

Yeter ki bilimin, aklın önü kesilmesin, insan insan olmayı unutmasın, hiçbir inanç dayatılmasın, inanç sömürü aracı olarak kullanılmasın, gerçeklerin üzeri inançla örtülmesin.

Maalesef, evrim bilimi ile yaratılışçılığı aynı kefeye koymak bile inancın dayatılmasından başka bir şey değil.

Direnilecek, kaçınılmaz.

Bir de şu var: Bu dayatma, başka şeylerin yanı sıra ateistlerin çoğalmasına da yarar. Kendi kuyularını kazıyorlar bir anlamda, siyasal olarak değerlendirmek gerek.

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/ilker-belek/evrim-bilimi-ateizm-propagandasi-mi-yapiyor-204218

 
a45UyF587661-170727160748 Oraj Poyraz oraj.poyraz@openmail.cc
2017/07/27  18:24 2  65  alelma@yahoogroups.com


 

Ultima ratio regum
Krallarin son caresi (Cardinal de Richelieu tarafindan silahlarin uzerine yazdirilmistir)

Latin Atasozu

Tanim: Resulullah (sav) a:
Ey Allah in Resulu!
Biz senin icin Buda a kuyusundan su aliyoruz.
Halbuki onun icerisine (olmus) kopeklerin lesleri, kadinlarin hayiz bezleri, insan pislikleri atiliyor, (ne yapalim, su almaya devam edelim mi?) diye sordular.
Su cevabi verdi:
Su temizdir, onu hicbir sey kirletmez.

Ebu Davud, Taharet 34, (66); Tirmizi, Taharet 49, (66); Nesai, Miyah 2, (1, 174)
Hadis No : 3482

Haluk Gumustabak : DORT HALIFENIN HADIS NAKLIYLE MUCADELESI:

HZ. EBU BEKIR IN ALDIGI ONLEMLER

Hz. Ebu Bekir, peygamberin vefatindan sonra Muslumanlari toplayarak soyle demisti: Sizler, Peygamberden hadis rivayet ediyorsunuz ve bu hadislerde ihtilafa dusuyorsunuz. Sizden sonrakiler ise daha fazla ihtilaf edecektir. Peygamberden hicbir sey tahdis etmeyin. Size bir soru soran olursa, Bilgimizle sizin aranizda Allah in kitabi var deyin ve onun helal kildigini helal, haram kildigini haram kilin [Zehebi, Teskiretu l Huffaz, I, 2-3]

Hz. Ebu Bekir vefat ettigi gece bir hayli huzursuz olmus ve uyuyamamis, bunun sebebini soran kizi Hz. Aise ye sebebinin hadisler oldugunu soylemis, sabah olunca da evde mevcut olan butun yazili hadisleri getirtip yaktirmis. [Zehebi, I, 5]

HZ. OMER IN ALDIGI ONLEMLER

Hz. Omer diger sehirlerdeki sahabelere mektuplar yazarak ellerinde yazili bulunan hadis mecmualarini yok etmelerini istedi. [Ibn Abdilberr, 108]

Hadisler Omer doneminde cogalmisti. Omer halktan beraberlerinde bulunan hadis sayfalarini getirmelerini istedi. Sonra bunlarin yakilmasini emrederek sunu soyledi: Kitap Ehli nin Misna si gibi Muslumanlarin Misnasi dir bunlar. [Ibn Sad/Tabakat 5/140]

Hz. Omer Irak a yolcuga giden arkadaslarina soyle demisti: Siz oyle bir ulkeye gidiyorsunuz ki halki ari ugultusu gibi Kur-an okur. Hadislerle onlari mesgul etmeyiniz ve yollarini saptirmayiniz. [Hanbel, Kitabul Ilel 1/62-63]

Hz. Omer soyle der. Ancak sizden onceki kavimleri hatirladim, onlar da kitaplar yazmislardi ve Allah in Kitabi ni birakarak onlara sarilmislardi. Allah in Kitabi ni asla baska bir seyle degistirmem baska bir rivayette Ben yemin ederim ki, Allah in Kitab ni hicbir seyle golgelemem. [El Hatip, Takyidull Ilm Sayfa 50; Ibn Sad, Tabakat, 3/206]

Hz. OSMAN IN ALDIGI ONLEMLER;

Hz. Osman cok hadis nakletmelerinden oturu Ebu Hureyre yi Devs daglarina gondermekle, Kab i Kirede daglarina gondermekle tehdit etmistir. [Tahzirul Havas 10b. ]

HZ. ALI NIN ALDIGI ONLEMLER;

Bir gun Hz. Ali ye gelirler ve Halk hadislere dalmis. derler. Hz. Ali sorar: Gercekten oyle mi? Evet derler. Peygamber den isittim ki gelecekte vuku bulabilecek bir fitneden soz ediyordu. O fitneden kurtulus nedir, nasildir? diye sordum. Resullullah dedi ki:

Kurtulus Kuran dadir. Cunku sizden oncekilerin haberleri de, sizden sonrakilerin haberleri de, aranizdakilerin hukmu de ondadir. O gercek ile yalani birbirinden ayiran kesin bir hukumdur, saka ve bos soz degildir. O nu terk eden her zorbanin Allah boynunu kirar. Hidayeti, dogru yolu O ndan baskasinda arayani Allah sapkinliga dusurur.

O, Allah in en saglam urganidir. O, hikmetle dolu Kuran dir. O en dogru yoldur. O, bos arzularin haktan saptiramayacagi, dillerin, karistirip belirsiz edemeyecegi, ilim adamlarinin doyamayacagi, cok tekrarlanilmasindan bikilmayan, ilginc ozellikleri bitip tukenmeyen bir kitaptir. Sunen-i Tirmizi/Darimi

Hz. Ali den rivayet edildigine gore o yaninda yazili sahifeler bulunan kimseleri, bunlara muracaat etmekten sakindirmis ve Sizden onceki insanlar, Rabb lerinin Kitabini terk ederek alimlerinin sozlerine uyduklari icin helak olmuslardir demistir. [Ibn Abdilberr, 108]

Hz. Ali minberden su hutbeyi veriyordu: Yaninda hadis sayfalari bulunanlar gidip onlari yoketsinler. Zira halki helak eden olay, alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kuran i terk etmeleridir.

Ibn Abdulberr, Camiul Beyanil Ilm

HADIS RIVAYET EDEN SAHABELERIN BUNDAN VAZGECMELERI

Seddad, Ibni Abbas a Hz. Peygamber bir sey birakti mi? diye sordu. O da Sadece Kuran in iki kapagi arasinda olanlari birakti cevabini verdi. [Buhari, K. Fezailul Kur-an 16; Muslim K. Fezailus Sahabe 30, 31; Ebu Davud K. Fiten 1, Tirmizi K. Fiten 43]

Ibn Mesud elinde bir hadis sayfasiyla geldi. Sonra su isteyerek sayfalari sildi, sayfanin yakilmasini emretti ve sunu soyledi: Allah kime bir hadis sayfasinin yerini bildirirse ve o da beni bundan haberdar etmezse Allah a yemin ederim ki, Hindistan da dahi olsa onu arar bulur ve yok ederim.

[Ebu Reyye, Muhammedi Sunnetin Aydinlatilmasi, s. 27]

OLUSTURULAN NOTLARIN YAKILMASI/IMHA EDILMESINE DAIR;

Ebu Musa el Esari nin bir taraftari, tesvik uzerine hocasinin hadislerini yazmis; ancak o bunu ogrenince hepsini imha ettirmis. [Ibn Sad, IV, 112]

Ubeyde b. Kays, kitaplarinin yakilmasina veya baska turlu imha edilmesine, vasiyetinde yer vermisti. [Ibn Hanble, Ilel, I. 104]

Omer, Sam a geldiginde Zeyd b. Sabit in diyete dair sahifesini sorup getirtti ve onu parcaladi. [Ibn Hanbel, Ilel, I, 206]

4 Halife nin disinda Peygamberimiz i goren bircok degerli sahabe, gerek 4 Halife doneminde, gerekse 4 Halifeden sonra arkadaslarinin hadislere karsi takindiklari tavri benimsemislerdir. Bu konuda Ibni Abbas ve Abdullah bin Mesud adli meshur sahabeleri gorelim:

Seddad, Ibni Abbas a Hz. Peygamber bir sey birakti mi? diye sordu. O da Sadece Kuran in iki kapagi arasinda olanlari birakti. cevabini verdi.

Buhari K. Fezailul Kuran 16; Muslim K. Fezailus Sahabe 30,31 Ebu Davud K. Fiten 1, Tirmizi K. Fiten 43

Ibni Abbas hadis yazmayi yasaklar ve soyle derdi: Sizden onceki ummetlerin sapmalari bu sekilde kitaplar vucuda getirmek yuzunden olmustur.

Ibn Abdul Berr, Camiul Beyanil ilm 1/63-68

http://halukgta.blogcu.com/http://hakyolkuran.com/menudetay.php?id=360


Grup eposta komutlari ve adresleri :
Gruba mesaj gondermek icin : ozgur_gundem@yahoogroups.com
Gruba uye olmak icin : ozgur_gundem-subscribe@yahoogroups.com
Gruptan ayrilmak icin : ozgur_gundem-unsubscribe@yahoogroups.com
Grup kurucusuna yazmak icin : ozgur_gundem-owner@yahoogroups.com
Grup Sayfamiz : http://groups.yahoo.com/group/Ozgur_Gundem/
Arzu ederseniz bloguma da goz atabilirsiniz : http://orajpoyraz.blogspot.com/

BitCoin URL: 16496HKpgEEpx1d6t688HiXXdJP5jdA9xo


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder