20 Temmuz 2017 Perşembe

Ahir zamanda sahte ve yalancı hocalar

Görüyor musunuz?
Mürteciler kendilerini geçersiz kılacak hadisler de bulmuş.
Mantıksal bir çelişki, kendi kendini hükümsüz kılan bir cümle, bir tür oksimoron gibi.
Aslında ne oksi-moronu, doğrudan moronluk, başka bir şey değil.

Oraj POYRAZ(cimcime@neomailbox.net / oraj.poyraz@openmail.cc / oraj_poyraz@alpinaasia.com )
           L2fSIJNoA0xfSNxA     


Ahir zamanda sahte ve yalancı hocalar

"İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur'ân okuyacak, ibadete kendini verecek (fakat) bid'at ehlinin işleri ile meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler, dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör deccalin avanesi bunlardır"


18 Mart 2016, 16:07

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

"İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, avam halk Kur'ân okuyacak, ibadete kendini verecek (fakat) bid'at ehlinin işleri ile meşgul olacaklar; hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler, dini alet ederek dünyalık edinecekler.İşte bir gözü kör deccalin avanesi bunlardır" (Râmûz-u l Ehâdîs, Hadîs No: 6255)

Peygamberimiz (s.a.v.) bu hadisi şerifinde ahir zamanda bir takım insanların dine hurafe ve bidat sokan bazı kişilere uyacaklarından bahsedilmektedir. Bu dönemde bazı sahtekar hocalar çıkıp İslam dinini insanlara öyle yanlış tebliğ edecekler ki birçok kişi bu anlatılanları dinde var zannedeceklerdir. Bu nedenle de şirke saptıklarını, dinin aslından uzaklaştıklarını hissetmeyeceklerdir.

Bu sahte hocaların bir özelliği de dini alet ederek kazanç sağlayacak olmalarıdır. Yani bir müslüman olarak dine hizmetten hiçbir ücret talep etmemeleri gerekirken (En'am Suresi, 90), bu ahlaka uygun davranmayacaklardır. Peygamberimiz (s.a.v.), bu zihniyet içinde olan kişilerin ahir zamanda din ahlakına savaş açmış olan deccaliyet sisteminin hizmetinde olacaklarını da haber vermiştir. Bilindiği gibi Peygamberimiz (s.a.v.) diğer bir hadisinde de ahir zamanda bazı sözde alimlerin deccaliyetin emrine gireceğini bildirmiştir:

" Ümmetimden başı sarıklık yetişmiş bin alim kişi deccale tabi olacaklar "

(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796)

Bu hadisler Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhur edeceği dönem olan Hicri 1400'lerde, gizliden gizliye Müslümanların şevkini kırmaya çalışarak, dinde olmayan hurafe ve bidatleri dindenmiş gibi göstererek ve fitne çıkararak deccaliyet sistemini destekleyen, Kuran ahlakından uzak, dini kendi çıkarları için kullanma amacı taşıyan, İslam ahlakının hakim olmasını istemeyen kötü niyetli sözde din adamlarının varlığını açık bir şekilde haber vermektedir.

(İslamsitesi Net)

http://www.yeniakit.com.tr/haber/ahir-zamanda-sahte-ve-yalanci-hocalar-149434.html 
a45UyF587661-160318162954 Oraj Poyraz cimcime@neomailbox.net
2016/05/19  10:00 1  39  1923atamizindeyiz@googlegroups.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder